test
x

07.05.2014 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
07 Mayıs 2014
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
2.
GÜNDEM:

1/1- 05 Mart 2014  günlü Toplantı Zaptının Okunması. 
1/2 - 09 Nisan 2014 günlü (2 birleşim) Toplantı Zabıtlarının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonunun,Kirazlı Mahallesi, Çırçır Pınar Mevkiindeki isimsiz yola cadde ismi verilmesi talebi ile ilgili ortak raporu,
2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Selamet Mah. Kurtuluş Sokak isminin Üsküp Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selimiye Mah. Altıparmak Cad.İmar Planı Revizyonu kapsamında kısmen yeşil alanda, kısmen zemin altı otopark alanında kalmakta olan 5423 ada, 1 parselin kiraya verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Başaran Mah. Başaran Sok. No:1 adresindeki Belediye Hizmet Binası 3 nolu Zemin Katı Çok Amaçlı Salonunun 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis talebiile ilgili raporu,
2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonunda park alanında kalmakta olan Doğanbey Mah. Haşim İşcan Caddesi No:3/1 adresindeki büronun kiraya verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun,1/1000 ölçekli Selimiye Mah. Altıparmak Cad. İmar Planı Revizyonu kapsamında açık otopark alanında kalmakta olan 5421 ada, 7 parselin kiraya verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun,1/1000 ölçekli Selimiye Mah. Altıparmak Cad.İmar Planı kapsamında otopark alanında kalmakta olan 5916 ada, 23 parselin kiraya verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küçükbalıklı Mah. 6 pafta, 140 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kocanaip Mah. 6203 ada, 95 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj Hacıilyas Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hacıilyas Mah. 2370 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Koğukçınar Mahallesi, 1404 ada, 69-70-1-2-3-4-5-6 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer köy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mah. 5 pafta, 2211 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dobruca Mah. 3. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mah. 2216 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mah. 4151 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mah. Okul Cad. üzeri eski 2201 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli (Güneştepe) Mah. Murat Cad. No:43-45 adreslerinde 7439 ile 6400 ada, 505 parsel arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit-Emek-Hamitler  Arası Bölgenin Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mah. 6285-6296 adalar arası 541. Sokakta bulunan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Atıcılar Mah. 3750 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit-Emek Hamitler Arası Bölgenin Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mah. Gülveren Sok. No: 23 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili raporu,
2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mah. 2375 ada, 59 parseldeki hissenin satın alınması ile ilgili raporu,
2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli 6704 ada, 5 parselin, Yunuseli Mah. 9078 ada, 2 parsel, 9076 ada, 1 parsel, 9075 ada, 1 parsel ve 6688 ada, 1 parsel ile başa baş takası ile ilgili raporu,
2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Adnan Menderes Mah. Turgut Özal Cad. adresinde bulunan Eski Emek Adnan Menderes Sağlık Ocağı binasının İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili raporu,
2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6769 ada, 1-2  parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3578 ada, 2-8 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,
2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8872 ada, 19-20 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,
2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5979 ada, 7 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,
2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama imar Planı kapsamında kalan 6189 ada, 9 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,
2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 271 ada, 1 parselin kuzeyi ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5886 ada, 15 parselin doğusu ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6169 ada, 2 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,
2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4615 ada, 22 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler-Gökdere İmar planı kapsamında kalan 2155-2193 adalarda askı itirazı ile ilgili raporu,
2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu (Yeşilşehir) kapsamında kalan 298 ada, 4-5 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi sınırları içinde yer alan 39 adet 1/1000 ölçekli İmar Planlarındaki Ticaret Alanları ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında kalan 5599 ada, 1-2-3-4-7-8-11 parseller ile 5600 ada, 2 parsel ve 5601 ada, 1-2 parsellerle ilgili plan değişikliği raporu ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık Kamulaştırma programına alınması ile ilgili ortak raporu, 
2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Alaşar mahallesi 4473 ada, 1-28-29-30-31-32-33 parsellere ilişkin 1/1000 ölç. ilave Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,
2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5904 ada, 5 parselle ilgili plan değişiklik raporu ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık Kamulaştırma programına alınması ile ilgili ortak raporu,
2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 6013 ada, 9 parselde plan değişikliği yapılması ve 6013 ada, 3-4-9 parsellerin 2011-2015 yılları arası 5 yıllık Kamulaştırma programına alınması ile ilgili ortak raporu,
2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25d 4c paftada yer alan kamuya terk edilen Park Alanı ile Belediye Hizmet Alanında kalan 541 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu II.Bölge İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4457 ada, 5-9-10-11-13-14-15-16-25-27 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,
2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2864 ada, 28-29 parsellere ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,
2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6200 ada, 39 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında H22d 01a 1b pafta ve H22d 01a 2a paftalar, 5036-5037-5038-5039-5041 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Güneştepe Mahallesi 4.Hekim Sokak, Balcıoğlu Sokak ve 10.Ayaz Sokak Bölgesi ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu I.Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada, 9-12-270 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu – Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4690 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2013 Mali Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili yazısı, (2014/188)
3/2-   Park Bahçeler  Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesine ait Park-Bahçe ve Yeşil Alanların bakım hizmeti için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2014/173)
3/3- Sivil Savunma Uzmanlığının, Güvenlik ihalesinin çok yıllık yapılabilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/180)
3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Kadro ihdası ve dolu kadro değişikliği ile ilgili yazısı, (2014/181)
3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Kentsel Tasarım Müdürlüğü kurulması ile ilgili yazısı, (2014/182)
3/6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Kentsel Tasarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili yazısı, (2014/183)
3/7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sürekli işçi kadro değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/185)
3/8- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, 1. Murad Han’ı Anma Programı kapsamında yapılacak harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müd. bütçesinden ödenmesi ve törene katılacak isimlerin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/184)
3/9- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Taşıt ve iş makinesi alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/192)
3/10- Yazı İşleri  Müdürlüğünün, Osmangazi Vergi Dairesi Satış Komisyonu için Meclis üyesi görevlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/194)
3/11- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yaseminpark ve Bursa Modern sitelerinin bulunduğu bölgeye muhtarlık kurulması talebi ile ilgili yazısı, (2014/174)
3/12- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Belediyemize mahalle olarak bağlanan 27 adet köyün, mahalle isimlerinin belirlenmesi  talebi ile ilgili yazısı, (2014/190)
3/13- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2014/175)
3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollagürani Mah. Çırakbey Sokakta bulunan prefabrik muhtarlık yerinin Kavaklı Mahallesi Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/159)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mah. H22d 02d 4c pafta, 2582 ada, 20 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/160)
3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mah. H22d 02d 4c pafta, 20 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/161)
3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mah. Kanlıceviz Çıkmazı Sok. 1432 ada, 8 parseldeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/162)
3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş-Sakarya Mahallesi, 1004. Sokak üzerindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/163)
3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doğanevler Mahallesinde bulunan 857 ada, 18 parselde kayıtlı yerin 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı adına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/164)
3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Yenibağlar Mahallesi, Harbiye Caddesi 5. Tan Sokakta park alanı içerisinde bulunan tek katlı yapının Yenibağlar Muhtarlığı adına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/171)
3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Fatih Mahallesi, H21d 02d 01c pafta, 1086 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/176)
3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  Mollagürani Mahallesi, H22d 07a 4a pafta, 4995 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/177)
3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  Demirtaş Mah. 1719 sayılı parselde bulunan Demirtaş Atıcılık ve Trap Tesisi içindeki yerlerin kiralama veya tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/179)
3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Kültür Merkezi isminin Yakup Aktaş Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/193)
3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Güneştepe Mah. 4862 ada, 5-6 parseller ile 4863 ada 2-11 parselde  plan değişikliği talebiile ilgili yazısı, (2014/165)
3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02a 2b pafta, 6799 ada, 9 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2014/166)
3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 7153 ada, 1 parselin kuzeydoğusunda plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2014/167)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Demirtaş 799 ada, 5-9-10-15-16 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/168)
3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,Gülbahçe Mah. 2. Begonya ve Burla Sokağın İmar Planında, İmar Yolu olarak belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı,  (2014/169)
3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölç. Maksem Cad. Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İbrahimpaşa Mah. 5673 ada, 22 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/170)
3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Armutköy Mah. 4367 ada, 19-45-47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 77- 80- 81- 89- 92- 101- 116- 122  parseller ilave imar planı askı itirazı ile ilgili yazısı, (2014/172)
3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Doğanbey Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Proje Alanı’na ait Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2012 gün ve 499 sayılı kararı ile ilgili yazısı, (2014/178)
3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4955 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/186)
3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi ilçesi sınırları içerisindeki ova köylerindeki kadastral kaymaların düzenlenmesi talebi ile ilgili yazısı,  (2014/191)
3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mah. 6890 ada, 10 parsel, 6892 ada, 1 parsel ile 6893 ada, 2 parsellere ait plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/187)
3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mah. 6889 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/189)


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :