test
x

09.12.2020 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
09 Aralık 2020
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
16.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 04 Kasım 2020 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Ovaakça Santral Mahallesi 1. Cephe Sokak ve Nilüfer Sokak arasında yapılacak olan çocuk parkına “Şehit Türkan Bebek” isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Azeri General Polat HAŞİMOV isminin herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Kükürtlü Mahallesi Dallas Taksi ve Cami Derneği arasında bulunan sokağa isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olan ve işletmenin bulunduğu parselin kat maliklerinin çoğunluğunun noter tasdikli muvafakatı ile işyeri önüne parsel sınır dışına taşmamak kaydıyla tente yapılması ile ilgili ortak raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi 7768 ada, 22-23 parsellerin Çağlayan Mah. 10142 ada, 22 parseldeki hisse ile takası ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi 7768 ada, 11 parselin Çağlayan Mah. 10142 ada, 22 parseldeki hisse ile takası ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4145 ada, 23-25 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Uludağ Çıkış Yolu güzergahının kamulaştırılması için Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi 2315 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 7640 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yeşilova Mahallesi Kemerçeşme Caddesindeki Osmangazi Hizmet Binasında bulunan eski PTT bürosunun Bursa 19 Mayıs Spor Kulübü’ne kiralanması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 yılına esas olmak üzere Çevre Temizlik Vergisi için mahalle derecelerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi 5b özel proje alanında plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5316 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi İmar Planı kapsamında kalan 3961-3962-3963 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar planı kapsamında kalan 6547 ada, 17-20-47-49 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu İmar Planı kapsamında dere güzergahı işlenmesinde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 944-144-7685-7676-7677 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7390 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 10528 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 491 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 9545 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarliği Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif sokakların planda açılmasında plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan muhtelif ada parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu, 

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7096-10564 adalar, 76-3 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6399 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4998 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 519 ada, 17 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2402 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi İlçesi Alaşar Mahallesi, 4476 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Muhtelif parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 410 ada, 16 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3953 ada, 8 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu ,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Kuzeyi Yenikent Mahallesi Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,

2/37-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1181 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5006 ada, 9-4 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7528 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/40-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1356 ada, 23 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, 15 adet Kapalı Kasa Kamyonet (3+1) kişilik araç satın alınması ile ilgili yazısı, (2020/309)

3/2- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Enerji Yönetim Birimi kurulması için gerekli Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ile ilgili yazısı, (2020/311)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Tayakadın-Doğanbey Mahallelerinde satın alma yöntemiyle kamulaştırma için Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/313)

3/4- Fen İşleri Müdürlüğünün, Gaziakdemir Mahallesi, 6. Dilek sokak No: 19-21-23 ile 1. Gelincik Sokak No: 16-20-22-24 nolu taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/310)

3/5- Fen İşleri Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi, 3453 ada 1-2-3-4 parsel , 3454 ada 1 parsel, 3455 ada 31-32-33-34-35-36-37-38 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/312)

3/6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 6360 Sayılı Kanun Uygulamaları ile ilgili yazısı, (2020/304)

3/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi 4660 ada, 5 sayılı parselin Belediyemize bağışı ile ilgili yazısı, (2020/305)

3/8- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Sakarya Mahallesi 7762 ada, 11 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/306)

3/9- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Reyhan Mahallesi 4392 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/307)

3/10- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4293 ada, 6 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/308)

3/11- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Yenibağlar Mahallesi, 6390 ada, 160 parsel ve 262-165-269 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/314)
                                                                                                                                                                                                                              Yunus ŞAHİN
Belediye Başkan V.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :