test
x

06.01.2021 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
06 Ocak 2021
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
17.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 09 Aralık 2020 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gaziakdemir Mahallesi, 6. Dilek sokak No: 19-21-23 ile 1. Gelincik Sokak No: 24 nolu taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, İsmetiye Mahallesi 4024 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi 875 ada, 220 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeni Karaman Mahallesi 761 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi, 3453 ada 1-2-3-4 parsel, 3454 ada 1 parsel, 3455 ada 31-32-33-34-35-36-37-38 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Aksungur Mahallesi 10099 ada, 2 parselin Maliye Hazinesi'ne devir edilmesi ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi 834 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Alaşar Mahallesi 4476 ada, 40 parselin satışı ile ilgili raporu,

2/9- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,

2/10- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eğitim Vadisi Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve Küçükbalıklı Mahallesi 3005 ada, 25 parsel, 312 ada 11-12-13 parseller Rekreasyon Amaçlı Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,

2/11- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10169 ada, 49 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/12- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı kapsamında kalan 4392 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi, 4293 ada, 5 ve 6 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7520 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında muhtelif sokakların açılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Denetim Komisyonunun oluşturulması ile ilgili yazısı, (2020/325)

3/2- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğüne araç tahsisi ile ilgili yazısı, (2020/326)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu-boş memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2020/335)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2021 yılı Geçici İş Pozisyonları ile ilgili yazısı, (2020/337)

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personelin 2021 yılı Ücret Tespiti ile ilgili yazısı, (2020/336)

3/6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Koronavirüs önlemleri ile ilgili yazısı, (2020/341)

3/7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Adnan Menderes Mahallesi, 520 ada 1 parsel ve 291 ada 3 parsel alanın tahsis kararı ile ilgili yazısı, (2020/342)
3/8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Nilüfer Karaman Spor Kulübü Derneği otopark kira bedellerinin yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2020/343)

3/9- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Mahallesindeki park veya meydana “Şehit Şükrü GÜNDÜZ” isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2020/327)

3/10- Fen İşleri Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Mahallesi 7805 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/328)

3/11- Fen İşleri Müdürlüğünün, Emek Mahallesi, 107 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/329)

3/12- Fen İşleri Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi, 3254 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/339)

3/13- Fen İşleri Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 10529 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2020/340)

3/14- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi 433 ada, 4 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/330)

3/15- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 6360 Sayılı Kanun kapsamında köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlardan kırsal özelliği devam eden mahalleler ile ilgili yazısı, (2020/331)

3/16- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli İstemite Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan İsmetiye Mahallesi 4045 ada, 208 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/332)

3/17- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Kuzey Kısmi İlave İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Mahallesi 7649-7650-7651 Adalarda plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/333)

3/18- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ve Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi 4157 ada, 25 sayılı parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/334)

3/19- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2342 ada 7-8-22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/338)

3/20- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Doğu Kısmı İlave İmar Planı kapsamında kalan Karabalçıkköy Mahallesi, 131 ada, 89 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/344)

3/21- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Doğu Kısmı İlave İmar Planı kapsamında plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2020/345)

3/22- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi 4 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2020/346)
Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :