test
x

03.02.2021 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
03 Şubat 2021
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
18.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 06 Ocak 2021 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Eğitim Komisyonunun, Pandemi hakkında Osmangazi vatandaşlarını eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapılması ile ilgili raporu,

2/2- Eğitim Komisyonunun, Osmangazi ilçesindeki vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Koronavirüs önlemleri ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Merkez Mahallesi 7805 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Altınova Mahallesi, 3254 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi, 107 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 10529 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi 4660 ada, 5 parselin Belediyemize bağışı ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Nilüfer Karaman Spor Kulübü Derneği otopark kira bedellerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Alaşar Mahallesi 4476 ada, 40 parselin satışı ile ilgili raporu,

2/11- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada, 107-109 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/12- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 119 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2341 adada plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7762 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Doğu Kısmı İlave İmar Planı kapsamında kalan 131 ada, 89 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Doğu Kısmı İlave İmar Planı kapsamında kalan 10600 ada, 1 parsel güneyi plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 433 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/ 1000 ölçekli Ovaakça Kuzey Kısmı İmar Planı kapsamında kalan 7649-7650-7651 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu ,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 192 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4150-4151 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Doğanevler Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 587 ada, 18 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemize ait Burfaş hisselerinin, Burkent A.Ş.’ye satış yoluyla devredilmesi ile ilgili yazısı, (2021/10)

3/2- Fen İşleri Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerin Cadde ve Sokaklarında Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2021/7)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çirişhane Mahallesi, 1686 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/8)

3/4- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Şahabettinpaşa Mahallesi sınırları içerisinde 5904 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/9)

3/5- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 6572 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/15)

3/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, 4180 ada, 50-51 ve 52 parsellerde yoldan ihdas tevhit ve hisse bağışının terkin edilmesi ile ilgili yazısı, (2021/11)

3/7- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma-Geliştirme İmar planı kapsamında Çekirge Mahallesi, 4151 ada, 20 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/14)

3/8- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu plan değişikliği hakkında mahkeme kararı ile ilgili yazısı, (2021/13)

3/9- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Yenibağlar Mahallesi, 6432 ada , 222 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/12)

3/10- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Tasarım Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi, 3199 ada, 120-135-269-271 parsellede olan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/6)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :