test
x

03.03.2021 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
03 Mart 2021
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
19.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması
1/1- 03 Şubat 2021 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Eğitim Komisyonunun, İlçemizde yaşayan gençlerin ve vatandaşların zararlı alışkanlıklar ve bağımlılık hususunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Eğitim Komisyonunun, Gezici eğitim otobüsü ile ilgili raporu,

2/3- Hukuk Komisyonunun, Nilüfer Karaman Spor Kulübü Derneği otopark kira bedellerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, 4180 ada, 50-51 ve 52 parsellerde yoldan ihdas tevhit ve hisse bağışının terkin edilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi 3. Hasanağa Sokak No: 4-6-8-10 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çirişhane Mahallesi, 1686 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Şahabettinpaşa Mahallesi 5904 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 6572 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4205 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4146 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2556 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi 2773 ada, 12-13-14-15 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Karaislah Mahallesi 179 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Geçit bölgesi 4 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri askı itirazları ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 936 ada, 44 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arası 6 nolu YPA alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6432 ada, 222-223 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7096 ada, 115 parsel ve 6996 ada, 1 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Doburca Mahallesi 3. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2246 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/ 1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 462 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı 4344 ada, 12 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi 42 Mahallede Muhtelif Yerlerde Bordür, Tretuvar, Bakım, Yapım, Onarım İnşaatı İşi ile Osmangazi Belediyesi sınırlarında Muhtelif Mahallelerin Cadde ve Sokaklarında Düşey Trafik İşaret Levhalarının Temin ve Montajının Yapılması İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2021/48)

3/2- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Osmangazi Meydanı ve Otoparkı İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2021/55)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi 2311 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/31)

3/4- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, 4165 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/32)

3/5- Fen İşleri Müdürlüğünün, Şahabettinpaşa Mahallesi, 5903 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/49)

3/6- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 9076 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/54)

3/7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Altınova Mahallesi 11558 ada, 1 parseldeki 1281,84 m2 hissenin İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili yazısı, (2021/33)

3/8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi 6157 ada, 156 parselde bulunan 8 ve 15 numaralı dükkanların kullanım amacının belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2021/34)

3/9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yenibağlar Mahallesi Merkez Binasının kullanım amacının belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2021/35)

3/10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyetleri Belediyemize ait Altınova, Şahabettinpaşa, Ulu, Panayır, Dobruca Mahalle Muhtarlıklarının tahsis süreleri ile ilgili yazısı, (2021/56)

3/11- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Çukurca Mahallesi 4785 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2021/59)

3/12- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetiye Mahallesi 4045 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın satışı ile ilgili yazısı, (2021/60)

3/13- Fen İşleri Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 107 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/61)

3/14- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Uygulama İmar planı kapsamında kalan Ahmetbey Mahallesi Dere Taşkın Alanının kaldırılmasına ilişkin plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/37)

3/15- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kuruçeşme Mahallesi 4268 ada, 159-160 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/38)

3/16- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/39)

3/17- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planında plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/40)

3/18- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 849 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/41)

3/19- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bahar Mahallesi 434 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/42)

3/20- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan İstiklal Mahallesi 1194 ada, 11-22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/43)

3/21- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 130 ada, 7-30-307-730 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/44)

3/22- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mahallesi 7190 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/45)

3/23- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollafenari Mahallesi 5614 ada, 28 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/46)

3/24- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkii Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı, (2021/47)

3/25- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi 8448 ada, 6-7-8-10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/51)

3/26- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı, (2021/52)

3/27- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi İlave Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı, (2021/53)

3/28- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Batı Kısmı İlave İmar Planı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/57)

3/29- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Dobruca Mahallesi III. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Dobruca Mahallesi 2209 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/58)

3/30- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Mahalle Meydanı isminin Şehit Şükrü GÜNDÜZ olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2021/36)

3/31- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi 7.Sevinç Sokak ta bulunan Sevinç Çocuk parkının isminin Merhum Halil SATIK olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2021/50)
Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :