test
x

07.04.2021 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi
07 Nisan 2021
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2019/2024
Toplantı No.
20.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması
1/1- 03 Mart 2021 günlü Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Eğitim Komisyonunun, Osmangazi’yi tanıtıcı ve eğitici bilgi broşürü hazırlanması ve okullara, seyahat acentelerine ve turistik noktalarına dağıtımı ile ilgili raporu,

2/2- Eğitim Komisyonunun, Osmangazi Gezi Rehberi hazırlanması ile ilgili raporu,

2/3- Eğitim Komisyonunun, Uzaktan eğitim-öğretimin etkin sürdürülebilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi 7.Sevinç Sokakta bulunan Sevinç Çocuk parkının isminin Merhum Halil SATIK olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyetleri Belediyemize ait Altınova, Şahabettinpaşa, Ulu, Panayır, Doburca Mahalle Muhtarlıklarının tahsis süreleri ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Altınova Mahallesi 11558 ada, 1 parseldeki 1281,84 m2 hissenin İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi 6157 ada, 156 parselde bulunan 8 ve 15 numaralı dükkanların kullanım amacının belirlenmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi 2311 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 9076 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi İlave Uygulama İmar Planı kapsamında askı itirazı ile ilgili raporu,

2/11- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında askı itirazı ile ilgili raporu,

2/12- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklikleri kapsamında Geçit Bölgesi askı itirazı ile ilgili raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 849 ada 4-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 434 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 130 ada 7 parsel ile 30-307 ve 730 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3561 ada 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8448 ada 6-7-8 9 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küçük Sanayi Adaları ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı II. Revizyonu kapsamında kalan 271 ada 1 parsel kuzeyinde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis 1. Başkan Vekililiği, Meclis 2. Başkan Vekilliği, Divan Katiplikleri, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonlarının Üye Seçimlerinin Yapılması ile ilgili yazısı, (2021/75)

3/2- Strateji Geliştirme Müdürlüğünün, 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı, (2021/114)

3/3- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Enerji Kentler Birliğine üye olunması ve 1 asil 1 yedek üye seçimi ile ilgili yazısı, (2021/73)

3/4- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 1 adet (6x2) Asfalt Tamir ve Bakım (Asfalt Robotu) Aracı ve 1 adet Hasta Nakil Ambulansı (4x2 Dizel Panelvan Tipi Hasta Nakil Tipi Ambulans) satın alınması ile ilgili yazısı, (2021/102)

3/5- Koordinasyon İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz çöp toplama işlerinde kullanılmak üzere 1 adet Çöp Toplama Aracının Çevre Kirliliğinin Giderilmesi Amacıyla Çevre Gelir Karşılığı Yardım (Hibe) olarak kabul edilmesi ile ilgili yazısı, (2021/103)

3/6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Peyzaj Mimarı kadrosunda çalışan Sözleşmeli Personelin 2021 yılı ücret tespiti ile ilgili yazısı, (2021/74)

3/7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İller Bankası veya yurtiçi bankalardan kredi kullanılması ile ilgili yazısı, (2021/94)

3/8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Soğanlı Mahallesi 7568 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın park projesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili yazısı, (2021/97)

3/9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi 4363 ada, 54 parsel sayılı taşınmazın Osmangazi İlçe Müftülüğü’ne tahsisi ile ilgili yazısı, (2021/101)

3/10- Fen İşleri Müdürlüğünün, Muhtelif Hizmet Binaları Bakım Yapım Onarım ve Tadilat İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2021/104)

3/11- Fen İşleri Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerde Park Yapılması İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2021/113)

3/12- Fen İşleri Müdürlüğünün, Kavaklı Mahallesi 5371 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/112)

3/13- Fen İşleri Müdürlüğünün, Yahşibey Mahallesi 4811 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/89)

3/14- Fen İşleri Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi 6065 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/100)

3/15- Fen İşleri Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi 7769 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/105)

3/16- Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi 6174 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/99)

3/17- Fen İşleri Müdürlüğünün, Bahar Mahallesi 463 ada, 18-19 parseller ile 462 ada, 1-2-3-13-14-15 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2021-2025 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2021/111)

3/18- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 6306 sayılı kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kalan Çiftehavuzlar Mahallesi 1545 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 parsel sayılı taşınmazların kat karşılığı ihale edilmesi, yüklenicilerle sözleşme yapmak ve her türlü iş ve işlemler ile ilgili yazısı, (2021/76)

3/19- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revziyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi 809 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/77)

3/20- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5067-5773-6400-6586-6587-6588 adalarda askı itirazı ile ilgili yazısı, (2021/78)

3/21- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6400 ada, 156 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/79)

3/22- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mahallesi 5675 ada, 6 parsel ve Nalbantoğlu Mahallesi 5520 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/80)

3/23- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi 3199 ada,115-235 parseller ve Altınova Mahallesi 3199 ada, 251 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/81)

3/24- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi 3134 ada, 49 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/82)

3/25- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi 6157 ada, 156 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/83)

3/26- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alemdar Mahallesi 2967 ada, 53 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/84)

3/27- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Adalet Mahallesi 580 Ada 10 Parsele Ait Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 580 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/85)

3/28- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 922 ada, 5 parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2021/86)

3/29- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revziyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi 139 ada, 2 parsel ve 373 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/90)

3/30- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi 6147 ada, 1 parselde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2021/91)

3/31- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mahallesi 7061 ada, 16 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/92)

3/32- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Doğanevler Mahallesi Uyglama İmar Planı kapsamında kalan Doğanevler Mahallesi 604 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/93)

3/33- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı Uyglama İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4327 ada, 2 parsel ve 4287 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/95)

3/34- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 7866 ada, 6-9 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/96)

3/35- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Veysel Karani Mahallesi 3128 ada, 36 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/98)

3/36- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mahallesi 6346 ada, 17-18-19 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/106)

3/37- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çukurca Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çukurca Mahallesi 4792 ada, 14 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/107)

3/38- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollafenari Mahallesi 5612 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/108)

3/39- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/109)

3/40- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/110)

3/41- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollafenari Mahallesi 5654 ada, 2 parsel ve 5599 ada, 1-2-17 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/115)

3/42- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacahırka Mahallesi 5973 ada, 14 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/116)

3/43- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı kapsamında kalan 2. Mıntıka Mahallesi 5273 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2021/117)

3/44- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Dağakça Mahallesi Muhtelif İsimsiz Sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2021/87)

3/45- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Ovaakça Meydanına Prof. Dr. Haydar BAŞ isminin verilmesi ile ilgili yazısı, (2021/88)

3/46- Fen İşleri Müdürlüğünün, Temel, Alttemel Malzemesi Temini ve Teslimi İşi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2021/118)

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :