test
x

04.06.2014 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
04 Haziran 2014
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
3.
GÜNDEM:

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-    Hukuk, Eğitim, Kültür, Sanat ve Çevre, Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonlarının, içkili yerler bölgesi sınırının tekrar belirlenmesi ile ilgili ortak raporu,

2/2-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Emek Kültür Merkezi isminin Yakup Aktaş Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgiliraporu,

2/3-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Yaseminpark ve Bursa Modern sitelerinin bulunduğu bölgeye muhtarlık kurulması talebi ile ilgili raporu,

2/4-    Hukuk Komisyonunun, Kentsel Tasarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğiile ilgili raporu,

2/5-    Hukuk Komisyonunun, Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Mah. 1719 parselde bulunan Demirtaş Atıcılık ve Trap Tesisi içindeki yerlerin tahsis veya kiralanması talebi ile ilgili raporu,

2/7-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollagürani Mah. ÇırakbeySokakta bulunan 1 katlı yapının Kavaklı Mah. Muhtarlığı’na tahsis talebiile ilgili raporu,

2/8-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mah. 7365 ada, 6 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti belediyemize ait olan Çağlayan Köyü 10125 ada, 22 parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/10-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Doğanevler Mah. 857 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/11-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenibağlar Mah. Harbiye Cad. 5. Tan Sokakta bulunan 1 katlı binanın Yenibağlar Mah. Muhtarlığı’na tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/12-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Dönüşüm Sağlıklaştırma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küplüpınar Mah. 2582 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çiftehavuzlar-Fatih Mah. Dönüşüm Sağlıklaştırma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Fatih Mah. 1086 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Alemdar Mah. Dönüşüm SağlıklaştırmaAmaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gaziakdemir Mah. 3695 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Dönüşüm Sağlıklaştırma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Tuna Mah. 1767 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kükürtlü Kentsel Yenileme Projesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gaziakdemir Mah. 5361 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. ElmasbahçelerGökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Elmasbahçeler Mah. 2152 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/18-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan MollagüraniMah. 4995 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/19-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Koğukçınar Mah. 1432 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/20-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun,1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 893 adaya ilişkin plan değişikliği raporu,

2/21-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İmar planı olup da ruhsat alınması mümkün olmayan alanlarda kalan kaçak inşaatlara ilişkin raporu,

2/22-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 139 ada, doğusunda yeşil alanda trafo alanı ayrılmasına ilişkin plan değişikliği raporu,

2/23-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Panayır Mah. 2341 ada güneyi, Yunuseli Mah.7339 ada doğusu ve Elmasbahçeler Mah. 2155 ada, 46 parselde trafo alanı ayrılmasına ilişkin plandeğişikliği raporu,

2/24-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar planı kapsamında kalan 7394 ada, 4 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,
2/25-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, İmar Planlarına otoparklar ile ilgili Plan Notlarının ilave edilmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Belediyemiz sınırları içerisinde Karayolları kenarındaki tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmesi ile ilgili ilke ve esaslara ilişkin raporu,

2/27-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan-,Kayhan –Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4287 ada ile ilgili plan değişikliğiraporu,

2/28-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç.Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 895-898 adalara ilişkin plan değişikliğiraporu,

2/29-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu – Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar planı kapsamında kalan 4617 ada, 9 parsele ilişkin plan değişikliğiraporu,

2/30-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama imar Planı Değişiklikleri kapsamında 1228 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/31-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6769 ada, 2 parselle ilgili plan değişikliği raporu,

2/32-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5673 ada, 22 parsele ilişkin plan değişikliğiraporu,

2/33-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy İlave Uygulama İmar Planına Plan Notu eklenmesi ile ilgili plan değişikliğiraporu,

2/34-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Alaşar Mahallesi 4473 ada, 1-28-29-30-31-32-33 parsellerle ilgili 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı raporu,

2/35-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç.Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02a 2b pafta, 2341- 6797- 6798-6799 adalara ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,

2/36-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölç. Nilüferköy İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7656-7993-7992-7989-7990-7991 adalarla ilgili plan değişikliğiraporu,

2/37-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç.Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2934 ada, 1-4 parsellerle ilgili plan değişikliğiraporu,

2/38-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Yenileme Alan Sınırı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39-
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj Altı- Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3659 ada, 8 parselle ilgili plan değişikliğiraporu,

2/40-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi- Yunuseli Arası Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Serbest Nizam Konut Alanları ile ilgili plan değişikliğiraporu,

2/41-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç.Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA-3 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7153 ada, 1 parselle ilgili plan değişikliğiraporu,

2/42-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4862 ada, 5-6 parseller ve 4863 ada, 2-11 parsellerle ilgili plan değişikliği raporu,

2/43-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5101 ada, 2 parselle ilgili plan değişikliğiraporu,

2/44-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası İmar planı kapsamında kalan 4164 ada, 7 parselle ilgili plan değişikliği raporu,

2/45-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6890 ada, 1-2 parseller, 6892 ada, 1 parsel, 6893 ada, 2 parselle ilgili plan değişikliğiraporu,

2/46-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı Kapsamında kalan 4618 ada,15-16 parsellerle ilgili değişikliğiraporu,

2/47-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında kalan 4306 ada, 1-19 parsellerle ilgili plan değişikliği raporu,

2/48-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç.Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4955-4950-4884-4954 adalara ilişkin plan değişikliğiraporu,

2/49-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Mahallesi 1252 ve 1332 parsellere ait Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporu,

2/50-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2375 ada ile ilgili plan değişikliği raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Uludağ Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonuna Meclis Üyesi görevlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2014/225)


3/2-       Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kükürtlü Mahallesinde 3917 ada, 18 nolu parsel ile ilgili kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi ile ilgili yazısı, (2014/238)

3/3-    Fen İşleri Müdürlüğünün,Osmangazi Belediyesi Sınırlarında Muhtelif Mahallelerin Cadde ve Sokaklarında Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşi” için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2014/244)

3/4-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2014/243)

3/5-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Fatih Mahallesinden geçen 30 metrelik yolun üst kısmının Tuna Mahallesine bağlanma talebi ile ilgili yazısı, (2014/209)

3/6-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif sokaklara isim verilmesi ve 4. Kuzey Sokak isminin cadde niteliği taşımasından dolayı, 4. Kuzey Caddesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/237)

3/7-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Atıcılar Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/245)

3/8-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 2. Burgaz Sok. No:21 adresindeki 8891-8905 adalar arasındaki bina ile ilgili taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/204)

3/9-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaşar Mah. H22a 22a 3a pafta, 4474 ada, 82 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/205)

3/10-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Fatih Mahallesi, H22d 02d 1c pafta, 1087 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/206)

3/11-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah., 5. Bahadır Sok. No:17 ve 19 adresi üzerindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/208)

3/12-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namıkkemal Mah. H22d 07b 1a pafta, 2711 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/210)

3/13-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. 3. Koza Sok. 6293 ada, 9 parsel kuzeyinde imar planında park olarak ayrılmış alanda bulunan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/211)

3/14-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5971 ada 33 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/212)

3/15-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mah. 7. Deniz Sok. üzerindeki ağaçlar ve 6399 ada, 16 parseldeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/213)

3/16-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. 6323 ada 1 parsel çocuk bahçesi alanında, 6295 ada 1 parsel spor alanı rekreasyon alanında, 6273 ada 1 parsel spor alanında kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/214)

3/17-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  Yunuseli Mah. 5099-5098 adalar arasında imar yolunda, 5102-5116 adalar arasında imar yolunda, 5102-5099 adalar arasında imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/215)

3/18-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5980 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/216)

3/19-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mah. 2309 ada, 70 sayılı parsel üzerindeki Panayır Mah. Spor Tesisi içindeki muhtelif yerlerin kiralama ve tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/218)

3/20-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gündoğdu Mah. 4559 parselde bulunan, Gündoğdu Hizmet Binası içindeki muhtelif yerlerin kiralama ve tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/219)

3/21-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mah. 6728 ada, 3 parselde, 8.Güngör Sok. No:27, 7. Sakin Sok. No:1, 7. Sakin Sok. No:3-5, 7. Sakin Sok. No:7 (8. Güngör Sok. No:26) adreslerindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/220)

3/22-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş-Barbaros Mah. Yeni:7684 ada, 2 parsel önündeki (Eski:5105-6493 parseller arasında) 7 m’lik imar yolu üzerindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/221)

3/23-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çiftehavuzlar Mah. 4. Ufuk Sok. No:36 adresindeki, 1597 ada, 15 parseldeki  taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/222)

3/24-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mah. H22d 02d 4c pafta, 2584 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/223)

3/25-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mah. H2d 01c 4b pafta, 2443 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/224)


3/26-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mah. H22d 01d 1d pafta, 659 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/226)

3/27-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeni Karaman Mahallesi, Polat Caddesi No:53 adresinde bulunan Aile Hekimliğinin zemin katında bulunan odanın Yeni Karaman Mahalle Muhtarlığı adına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/228)

3/28-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İbrahimpaşa Mah. 5462 ada, 4-12-13-14-18 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/230)

3/29-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mah. 2586 ada, 68 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/231)

3/30-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mah. 7815 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/232)

3/31-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait olan Maksem Mah. Pınarbaşı Cad. No:11 adresli 5482 ada, 32 parsel üzerinde bulunan 2 katlı yapının Maksem Mah. Muhtarlık Binası olarak tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/246)

3/32-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 24b 3a pafta, 9562 ada, 15 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/203)

3/33-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/000 ölç. Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası İmar Planı kapsamında kalan 4278 ada, 5 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/207)

3/34-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,Akpınar Mah. 6157 ada, 156 parselde yapılan plan değişikliği askı itirazıile ilgili yazısı, (2014/217)

3/35-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ebu İshak Mahallesi, 3993 ada, 13 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/227)

3/36-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çekirge Mah. H22d 01d 3c pafta, 4152 ada, 1-3-4-5 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/229)

3/37-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,Hamitler Mah. 6432 ada, 263 parsel kuzeyinde (58.15m²) alanın yoldan ihdas edilerek 6432 ada, A parsel olarak Osmangazi Belediyesi adına tesciline ve yoldan ihdas edilen A parsel ile tamamı yolda kalan 6432 ada, 261 parselin (100.59 m²) başabaş takas yapılması ile ilgili yazısı,  (2014/233)

3/38-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mah. 8942 ada, 4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/234)
3/39-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı BiladiyunusArası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 4a pafta, 9047 ada, 11 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/235)

3/40-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 5067-6400-6586-6587-6588-7521 adalara ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uyg. İmar Planı ve Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uyg. İmar Planı değişikliklerinin iptali ile ilgili yazısı, (2014/236)

3/41-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacahırka Mah, H22d 06b 3b pafta, 5971 ada, 6 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/239)

3/42-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 4b pafta, 8872 ada, 5-6-13 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/240)

3/43-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa İli, Osmangazi İlçe sınırları içindeki 1/1000 ölçekli planların üst ölçekli Nazım Plan kararları ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili yazısı,  (2014/241)

3/44-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Osmangazi Belediyesi dahilinde bulunan köy -mahallelerde yapılanma koşulları ile ilgili yazısı,  (2014/242)

Mustafa DÜNDAR

Belediye Başkanı


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :