test
x

09.07.2014 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
09 Temmuz 2014
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
4.
GÜNDEM:

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre- Eğitim- Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonlarının, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinden ayrılarak yeni bir mahalle oluşturulması talebi ile ilgili ortak raporu,

2/2-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Fatih Mahallesinden geçen 30 metrelik yolun üst kısmının Tuna Mahallesine bağlanma talebi ile ilgili raporu,

2/3-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Belediyemize mahalle olarak bağlanan 27 adet köyün, mahalle isimlerinin belirlenmesi talebi ile ilgili raporu,

2/4-    Eğitim, Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonlarının, 2013-2014 eğitim döneminde Öğrenci Seçme Sınavında dereceye giren başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi talebi ile ilgili ortak raporu,

2/5-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mah., 5. Bahadır Sok. No:17 ve 19 adresi üzerindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mah. 6323 ada 1 parsel çocuk bahçesi alanında, 6295 ada 1 parsel spor alanı rekreasyon alanında, 6273 ada 1 parsel spor alanında kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mah. 3. Koza Sok. 6293 ada, 9 parsel kuzeyinde imar planında park olarak ayrılmış alanda bulunan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, İbrahimpaşa Mah. 5462 ada, 4-12-13-14-18 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Güneştepe Mah. 6728 ada, 3 parselde, 8.Güngör Sok. No:27, 7. Sakin Sok. No:1, 7. Sakin Sok. No:3-5, 7. Sakin Sok. No:7 (8. Güngör Sok. No:26) adreslerindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5980 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mah. H22d 02d 4c pafta, 2584 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,


2/12-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mah. 2586 ada, 68 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Fatih Mahallesi, H22d 02d 1c pafta, 1087 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mah. 2. Burgaz Sok. No:21 adresindeki 8891-8905 adalar arasındaki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mah. 7. Deniz Sok. üzerindeki ağaçlar ve 6399 ada, 16 parseldeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mah. H2d 01c 4b pafta, 2443 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğukkuyu Mah. H22d 01d 1d pafta, 659 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/18-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş-Sakarya Mahallesi, 1004. Sokak üzerindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/19-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mah. 5099-5098 adalar arasında imar yolunda, 5102-5116 adalar arasında imar yolunda, 5102-5099 adalar arasında imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/20-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5971 ada 33 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/21-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ebu İshak Mah. 3965 ada, 8 parsel, 3963 ada, 7 ve 20 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/22-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Namıkkemal Mah. H22d 07b 1a pafta, 2711 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma

2/23-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeni Karaman Mahallesi, Polat Caddesi No:53 adresinde bulunan Aile Hekimliğinin zemin katında bulunan odanın Yeni Karaman Mahalle Muhtarlığı adına tahsis talebi ile ilgili raporu,          


2/24-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 3b pafta,  5971 ada, 6 parsele  ilişkin plan değişikliği raporu,


2/25-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı –Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6157 ada, 156 parsele ilişkin askı itirazı  raporu,

2/26-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi ilçe sınırları dahilinde kalan Köy Mahalleler geçici yapılanma koşullarına ilişkin raporu,

2/27-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3846 ada, 3 parsel, 3847 ada 2-4 parseller ve 3855 ada, 11 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/28-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli 6’nolu Kamu Proje Alanı Koruma İmar Planı kapsamında kalan 6657 ada ve 2232 adalara ilişkin raporu,

2/29-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3237 ada, 4-5-6-7 ve 12 parsellere ilişkin askı itirazı raporu,

2/30-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Doğusu – Gökdere İpekçilik Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 5313 ada, 4-6 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/31-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı askı sonrası itirazlara ilişkin raporu,

2/32-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu  kapsamında kalan 7 99 ada, 5-9-10-15-16 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/33-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3266 ada, 2-3-18-19 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/34-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan muhtelif adalarda plan değişikliği ile  ilgili raporu,

2/36-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arası 6 Nolu YPA Alanı Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 6432 ada, 263 parsele ilişkin takas talebi ile ilgili raporu,

2/37-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa İli Osmangazi İlçesi Ovaakça Mah.1252-1332 parsellere ait Uygulama İmar Planı Revizyonuna ilişkin raporu,

2/38-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 7916 ada, 1 parsel 7917 ada, 1-2-3 parseller ve 6393 ada, 56-113 parsellere ilişkin raporu,

2/39-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6889 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,
2/40-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6641 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/41-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 9047 ada, 11 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/42-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah.Uygulama İmar Planı kapsamında 1225 ada, 1-2 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/43-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1117 – 1118 adalara ilişkin plan değişikliği raporu,

2/44-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selçukgazi 872 parsel Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporu,

2/45-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Lami Cami Civarı Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4192 ada, 9 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/46-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Mahallesi yeni: 7859 ada, eski: 1358 yeni: 8 parsele ait Uygulama İmar Planına ilişkin raporu,

2/47-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2309 ada, 6 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/48-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelikpalas Arası İmar Planı kapsamında kalan 4278 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/49-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dosab Kuzeyi Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-    Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Cenaze nakit hizmetlerinde servis aracı olarak kullanılmak üzere 5 adet aracın kiralanması işine ait hizmet alımı ihalesinin 4 yıllık yapılabilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/270)

3/2-       Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında her türlü mevzuat işlemleri ile ilgili protokol yapmak ve onaylamak hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2014/282)

3/3-    Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerinin bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilmesi hakkında anlaşma yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2014/283)


3/4-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi ile ilgili yazısı, (2014/297)

3/5-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kırşehir İli Boztepe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi ile ilgili yazısı, (2014/298) 

3/6-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2014/309)

3/7-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. 541. Sokak devamı, Kanat Sokak devamındaki ve 6283 ada, 6282 ada arasındaki yolun devamında bulunan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/262)

3/8-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 2. Armağan Sokağın 699. Sokağa açılması için sokak üzerindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/264)

3/9-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mah. H21c 05b 1d pafta, 6144 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/266)

3/10-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mah. H22a 22d 3a pafta, 2211 ada, 174 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/267)

3/11-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Mah. 235 ada, 7parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/268)

3/12-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bahar Mah. 463 ada, 2-18-19-20-21 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/269)

3/13-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mah. H22d 07a 4a pafta, 4752 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/271)

3/14-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mah. H22d 01d 1c pafta, 613 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/275)

3/15-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mah. Nilüfer Hatun Cad. Eski:257 parseldeki tek katlı bina ile Eski: 2394 parselin yolda kalan kısmındaki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/276)

3/16-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  İnkaya Mah. 606 parsel ile ilgili taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/277)


3/17-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mah. 7972 ada 3 parsel, 7644 ada 2 parsel, 7643 ada 1 parsel önündeki yolun üzerinde bulunan taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/278)

3/18-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. 1. Kanat Sokağın devamındaki taşınmaz mülkler, (bina, ağaç vs. taşınmazların) Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/279)

3/19-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaşpaşa Mah. Anık Sokak No:6/8 adresinde bulunan H22d 07a 2c pafta, 2393 ada, 5-6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/280)

3/20-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mah. H22d 02d 4d pafta, 1739 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/281)

3/21-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mah. H21c 05b 1c pafta, 6400 ada, 437 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/284)

3/22-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mah. 1355 ada, 5 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/285)

3/23-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. Burçak Sokak ile Yakacık Sokakları arasında park alanında kalan binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/286)

3/24-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namıkkemal Mah. H22d 07b 1a pafta, 2694 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/294)

3/25-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çiftehavuzlar Mah. 1600 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/295)

3/26-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. Kıymet Sokak No:17-19 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/299)

3/27-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mah.7842 ada, 10-37-34-32-31-30 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/300)

3/28-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mah. 2846 ada, 1-2-3-4-27-5-6-26-28-30 parsel ve 2842 ada, 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parsel sayılı sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/301)

3/29-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mah. 2907 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/302)
3/30-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeniceabat Mah. 4108 ada, 4 ve 9 sayılı parsellerin satış talebi ile ilgili yazısı, (2014/303)

3/31-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, NamıkkemalMah. H22d 07b 1a pafta, 2667 ada, 93 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/305)

3/32-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selimiye Mah. H22db 07a 31d pafta, 5406 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın plan değişikliği yapılarak Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/306)

3/33-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. H21b 24c 2b pafta, 6329 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/310)

3/34-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Adnan Menderes Mahallesi, Okul Caddesi No:6/1 adresindeki mecsit binasının dini tesis yeri olarak kullanılmak üzere Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/311)

3/35-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mah. H22d 07a 4c pafta, 5611 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/312)

3/36-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. H21b 24c 2b pafta, 6329 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/313)

3/37-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İntizam Mah. H22d 07a 1d pafta, 5797 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/314)

3/38-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mah. H22d 02d 4b pafta, 1766 ada, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/315)

3/39-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,Muradiye Mah. H22d 06b 2c pafta, 4764 ada, 64-65-66 ve 67 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/265)

3/40-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Osmangazi Cami 419 ada, 5 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/272)

3/41-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Dini Tesis Alanında kalan Emek Adnan Menderes Mah. 321 ada, 11 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/273)

3/42-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mah. H22d 01a 2a pafta, 5028 ada, 3-4-5-6 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/274)

3/43-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mah. H22d 02c 1d pafta, 3113 ada, 3 ve 4 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/287)

3/44-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlarbaşı Mah. 875 ada, 154-135 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/288)

3/45-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mah. 418 ada, 15 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/289)

3/46-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mah. 6400 ada, 12 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/290)

3/47-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Samanlı Bağlantı Yolu Projesi ile ilgili yazısı,  (2014/291)

3/48-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Güneştepe Mah. 1271 ada, 13-14-15 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/292)

3/49-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mah. 7695 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/293)

3/50-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İstiklal Mah. 1216 ada, 1-2-3-12 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/296)

3/51-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mah. 6169 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/304)

3/52-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölç. Santral Garaj Altı-Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Ulu Mah. 3664 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/307)

3/53-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/ 1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3a pafta, 7991 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/308)E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :