test
x

08.10.2014 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
08 Ekim 2014
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
6.
GÜNDEM:

1-    Geçen toplantı zaptının okunması.

2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Atıcılar Mahallesinde bulunan isimsiz sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, Üçkuzular Sokak No:14 ve 2. Zorlu Sokak No:38 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/3-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, 2460 ada, 34 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/4-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi, 6065 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Nilüferköy Mahallesi, 10033-6767 adalar arası binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti belediyemize ait Ovaakça Mahallesi, Osmangazi Caddesi No:15 adresinde 1022 parsel üzerinde bulunan 2,5 katlı binanın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/7-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, H22d 07a 4d pafta, 5651 ada, 52 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alacahırka Mahallesi, İncelen Çıkmazı No:9 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Plan ve Bütçe Komisyonunun,  Soğanlı Mah. H22d 1c 2c pafta, 3340 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Pınarbaşı Mahallesi, H22d 07a 4a pafta, 6217 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6279-6284 adalar  arası taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6283-6282 adalar arası taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 2. Dolunay Sokak No: 35 adresindeki binanın eklentisi ile ilgili taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6959 ada ile 7247 adalar arasında kalan alanda plan değişikliği yapılmasına ilişkin raporu,

2/15-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 125 ada, 10 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/16-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 218 ada, 1-2 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/17-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5036-5037-5041-5038-5109-5108 adalarda muhtelif parsellerde askı itirazına ilişkin raporu,

2/18-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 250 ada, 13-20 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/19-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada, 41-43 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/20-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Adalet Mahallesi 558 ada, 1 parsel Askeri Alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 6588 ada, 2 parsel, 6401 ada, 1 parsele ilişkin askı itirazı raporu,

2/21-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6888 ada, 4-5 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/22-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Fidan Han Doğusunda 5809 ada 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/23-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2164 ada,14 parsele ilişkin askı itirazı raporu,

2/24-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4390 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/25-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Mahallesi 4580 ve 4581 parselleri içeren 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı itirazına ilişkin raporu,

2/26-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4.Nilüfer Caddesine cepheli konumda bulunan parsellerde askı itirazına ilişkin raporu,

2/27-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 28 parselin ifraz ve şartlı bağışla ilgili raporu,

2/28-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000ölçekli Yunuseli Mahallesi 7508 ada, 15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 parseller ve 7496 ada, 1 parselde bulunan  ( toplam 73.83 m2 ) hisselerin Belediyemizce satın alınmasına ilişkin raporu,

2/29-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada, 12 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/30-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1348 ada, 6-7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/31-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli DobrucaIII.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2281-2282-6649 ve 6650 adalara ilişkin plan değişikliği raporu,

2/32-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4805 ada, 16 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/33-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun,1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu – Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4544 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/34-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5028 ada, 3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-18-19 ve 20 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/35-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun,1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6157 ada, 75-168 parseller,6170 ada, 1 parsel ile 6167-6169-6188 adalara ilişkin plan değişikliği raporu,

2/36-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Osmangazi Belediye sınırları dahilinde otopark alanlarının çözüm ve hesaplama yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin değişiklik raporu,

2/37-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1270 ada, 14-21 parseller ile 1271 ada, 13-20 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/38-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa İli Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi 3338 ada, 3 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin raporu,

2/39-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada, 148 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/40-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 412 ada, 1 parselde plan notuna ilişkin değişiklik raporu,

2/41-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun,1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7697 ada, 13 parsel, 7695 ada 3-4-5-6-12 parseller, 7694 ada, 8-9 parseller ve 328 ada 5-13-14 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/42-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Kükürtlü Kentsel Yenileme Projesi Uygulama İmar Planı kapsamında plan notlarının düzenlenmesine ilişkin değişiklik raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2015 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı, (2014/403)

3/2-       Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili yazısı, (2014/402)

3/3-    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün,Çırpan Mahallesi, 7. Okul Sokak, No:11 adresinde bulunan anaokulunun Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne devir talebi ile ilgili yazısı, (2014/421)

3/4-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/408)

3/5-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Kırcaali Mahallesi sınır değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/411)

3/6-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, H22d 01c 4b pafta, 2891 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/405)

3/7-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi, H22d 01c 3b pafta, 3476 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/406)
3/8-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çirişhane Mahallesi, H22d 01c 3c pafta, 1724 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/407)

3/9-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlarbaşı Mahallesi,922 ada,15 parsel üzerindeki Belediye Hizmet Binası Zemin katının Bağlarbaşı Mahalle Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2014/412)

3/10-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 79 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/420)

3/11-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 6.270.00 m² alanlı Osmangazi İlçesi, Soğanlı Mahallesi 6520 ada, 11 sayılı parselin satış talebi ile ilgili yazısı, (2014/426)

3/12-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3882 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/401)

3/13-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 869 ada, 1 parsel ve 870 ada, 2-3 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/404)

3/14-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2155 ada, 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-43 ve 52 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/409)

3/15-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2155 ada, 39 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/410)

3/16-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça  Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan6769 ada, 2 parseldeki plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2014/413)

3/17-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,Santral Garaj Mahallesi, 3559 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/414)

3/18-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Hamitler Mahallesi, H22d 01a 1a pafta, 6808 ada, 4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/415)

3/19-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçe Sınırları kapsamında kalan 82 adet 1/1000 öleçkli Uygulama İmar Planlarına Otoparklarla ilgili eklenen plan notuna yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2014/416)

3/20-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi 3198 ada, 81-82-83-84-85-86-69-71 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/417)
3/21-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 538 ada, 7 parsel ve 541 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/418)

3/22-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan, Kayhan, Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Alacamescit Mahallesi,4343 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/419)

3/23-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi,6890 ada 10 parsel, 6892 ada 1 parsel ile 6893 ada 2 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazıile ilgili yazısı,  (2014/422)

3/24-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Rezerv ve Riskli alan sınır değişikliği ile ilgili yazısı,  (2014/423)

3/25-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında Akpınar Mahallesi,6191 ada 21-2 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/424)

3/26-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Emek Adnan Menderes Mahallesi,289 ada 16 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/425)


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :