test
x

05.11.2014 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
05 Kasım 2014
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
7.
GÜNDEM:

1-    Geçen toplantı zaptının okunması.

2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif Mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Akpınar Mahallesinde bulunan Haddat Sokak isminin Beren Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/3-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

2/4-    Plan ve Bütçe Komisyonunun,Belediyemizin 2015 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

2/5-    Plan ve Bütçe Komisyonunun,Alemdar Mah. 2876 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlarbaşı Mahallesi,922 ada,15 parsel üzerindeki Belediye Hizmet Binası Zemin katında bulunan bekleme odası (30,02 m²) ve teknik odanın (9,07 m²) Bağlarbaşı Mahalle Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/7-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çirişhane Mahallesi, H22d 01c 3c pafta, 1724 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Koğukçınar Mah. H22d 07a 2a pafta, 1434 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi, H22d 01c 3b pafta, 3476 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Soğanlı Mahallesi 6520 ada, 11 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/11-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 9028 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/12-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6191 ada, 21-22 parsellere ilişkin Plan değişikliği raporu,
2/13-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6769 ada, 2 parselde askı itirazına ilişkin raporu,

2/14-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6890 ada, 10 parsel, 6892 ada, 1 parsel ve 6893 ada, 2 parselde askı itirazına ilişkin raporu,

2/15-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7005 ada, 6 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/16-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa İli Osmangazi İlçesi Ovaakça Mahallesi 7859 ada, 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı raporu,

2/17-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Kuzey Kısmı İlave Uygulama İmar Planı kapsamında otoban kamulaştırma sınırlarının işlenmesine ilişkin plan değişikliği raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2013 yılı  Sayıştay Denetim Sonuçları ile ilgili yazısı, (2014/435)

3/2-       Fen İşleri Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerin Cadde ve Sokaklarda Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Kaplama ve Yama Yapılması İşi için yıllara sari iş oluru alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/442)

3/3-    Fen İşleri Müdürlüğünün, Kızyakup Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Müze Etkileşim Merkezi Ar-Ge Projesi (Panorama Müzesi) İnşaatı işi için yıllara sari iş oluru alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/445)

3/4-    Zabıta Müdürlüğünün, Pazar yeri tahsis tarifesi ile ilgili yazısı, (2014/450)

3/5-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 1. Gürbüz Sokak, No:33 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/432)

3/6-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi, 821 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/433)

3/7-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Adnan Menderes Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, Hatip Sokak No:78 adresindeki binanın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/436)

3/8-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 06/03/2013 tarih ve 190 sayılı meclis kararı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan tahsisin iptal edilmesi ile ilgili yazısı, (2014/437)

3/9-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 04/03/2009 tarih ve 194 sayılı meclis kararı ile PTT Genel Müdürlüğü'ne yapılan tahsisin iptal edilmesi ile ilgili yazısı, (2014/438)

3/10-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, H21b 24b 2b pafta, 6871 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/434)
3/11-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Toplu Konut Alanı Planlaması kapsamında kalan Yenikent Mahallesi, 7039 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/439)

3/12-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alemdar Mahallesi, 2934 ada, 1-4 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2014/440)

3/13-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mahallesi, H22d 07a 4c pafta, 5490 ada, 1,2,3,4,5 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/441)

3/14-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi, 3198 ada, 70 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/443)

3/15-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Geçit Mahallesi, 6362 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/444)

3/16-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet, Adalet, İstiklal, Soğukuyu, Karaman Mahalleleri İmar Planı kapsamında kalan Soğukkuyu Mahallesi 613 ada, 1-23 parseller ile 621 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/446)

3/17-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Geçit Mahallesi, 6346 ada, 20-21-22-23 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/447)

3/18-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bursa 2 Nolu Yalakçayır Gecekondu Önleme Bölgesi 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi, 6045 ada, 1 parselde plan değişikliği  talebi ile ilgili yazısı,  (2014/448)

3/19-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6955 ada, 1 parsel ve 6963 ada, 1 parsel kuzeyinde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/449)


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :