test
x

03.12.2014 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
03 Aralık 2014
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
8.

GÜNDEM:
1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, muhtelif mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi, 821 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/3-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6268-6271 aradalar arası Gürbüz Sokak, No:33 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/4-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında Altınova Mahallesi H22d 02d 2d pafta, 3237 ada, 5-6 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Emek Adnan Menderes Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, Hatip Sokak No:78 adresindeki binanın Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/6-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6871 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/7-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi-Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2934 ada, 1-4 parsellerde askı itirazına ilişkin raporu,

2/8-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 613 ada, 1-23 parseller ve 621 ada, 1-2 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/9-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama imar Planı kapsamında kalan 538 ada, 7-9 parseller ve 541 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/10-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2541 ve 2542 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/11-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 218 ada, 1-2 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/12-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 9562 ada, 15 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/13-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Plan Notuna ilişkin değişikliği raporu,

2/14-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama imar Planı Revizyonu kapsamında kalan 869 ada, 1 parsel ve 870 ada, 2-3 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/15-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa 2.Nolu Yalakçayır Gecekondu Önleme Bölgesi 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan 6045 ada, 1 parselin güney batısında plan değişikliğine ilişkin raporu,

2/16-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Toplu Konut Alanı Planlaması kapsamında kalan 7039 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/17-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6791 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/18-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 70 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/19-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı 6664 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/20-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3128 ada, 42 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/21-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5067-6400-6586-6587-6588 ve 7521 adalara ilişkin plan değişikliği raporu,

2/22-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı Revizyonu Kapsamında kalan 2155 ada, 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/23-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7518 ada 1-2 parseller, 7519 ada 1 parsel, 7520 ada 1-2-3 parseller ve 7521 ada 1-2-7 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/24-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5412 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/25-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 82 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına otoparklara ilişkin plan notu eklenmesi askı itirazları sonrası plan notu değişikliği raporu,

2/26-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planının Revizyon Çalışmasına ilişkin raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-    Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, Bahçeli Sokak No:4 yanında bulunan çocuk parkına veya Taner Sokağa "Şehit Ünal OCAK" isminin verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/487)

3/2-       Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Mahallesi, 79 parselde bulunan Emek Zekai Gümüşdiş Hizmet Binası içerisindeki muhtelif yerlerin tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2014/482)

3/3-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Turgut Özal Parkı 513 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki park alanı içerisinde bulunan Mescit binasının Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili yazısı, (2014/483)

3/4-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, 4166 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/484)

3/5-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Fatih Mahallesi, 974 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/485)

3/6-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İstiklal Mahallesi 1182 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2014/489)

3/7-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mahallesi, H22d 07a 1d pafta, 4268 ada, 28 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/470)

3/8-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mahallesi, 7404 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/471)


3/9-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Şahabettinpaşa Mahallesi, 5903 ada, 12-18-19-20-21-22-23 ve 5904 ada, 5 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/473)

3/10-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Armutköy Mahallesi, 4369 ada, 9 parsele ait 1/1000 ölçekli imar planının iptali  ile ilgili yazısı,  (2014/474)

3/11-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında Muradiye Mahallesi, H22d 06b 2c pafta, 4764 ada 64-65-66 ve 67 nolu parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/475)

3/12-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında Çekirge Mahallesi 4217 ada, 22 parselle ilgili alınan mahkeme kararı ile ilgili yazısı, (2014/476)

3/13-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında Alaaddin Mahallesi, 4752 ada, 48 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/477) 

3/14-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi, 7018-7019 ada 1 parsel, 7601 ada 10 parsel ve 7579 adanın güney batısında kalan alanda plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/478)

3/15-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mahallesi, 7999 ada 1 parsel, 6518 ada 2 parsel ve 4690 ada 3 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/479)

3/16-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi, 8176 ada, 5 ve 15 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/480)

3/17-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Barbaros Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:13 adresindeki 4803 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/481)

3/18-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacıilyas  İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 07a 2b pafta, 1162 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2014/486)

3/19-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Yasemin Park Evleri okul inşaatının tamamlanabilmesi için onaylı planda bulunan 20 metrelik imar yolunun düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/488)

3/20-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Lami Cami Civarı Selvili Cadde Güneyi Uygulama  İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6477 ada, 5 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/490)
3/21-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama  İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 8894 ada, 8-9-10-11 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/491)

3/22-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 7457 ada 10 parsel, 7459 ada 8 parsel, 7460 ada 5-7-11-12 parseller, 7465 ada 1-2-3-4-5-6 parseller ve 7496 ada 1 parselde bulunan toplam 126.65 m² hisselerin Belediyemizce satın alınması ile ilgili yazısı, (2014/472)

3/23-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi, H21c 05b 1d pafta, 6169 ada, 2 parselin ifraz edilerek B ve C oluşturulması ve C parsel ile yoldan ihdas edilen A parselin başa baş takas edilmesi talebi ile ilgili yazısı,  (2014/492)

3/24-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2. Kurtuluş Sokak ile 3. Ceviz Sokak arasında kalan yaya yolunun imar yolu olarak düzenlenmesi talebi ile ilgili yazısı,  (2014/493)

3/25-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Veysel Karani Mahallesi, 2990 ada, 45 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/494)

3/26-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2309 ada, 70 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/495)

3/27-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi, 3338 ada, 3 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2014/496)

3/28-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi dahilinde bulunan köy-mahallelerdeki yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi ile ilgili yazısı,  (2014/497)

3/29-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Selçukgazi Köyü, H22a 18c 1a/1b pafta, 872 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı,  (2014/498)

3/30-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planına askı itirazları ile ilgili yazısı,  (2014/499)

3/31-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4094 ada, 25 ve 5 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2014/500)

3/32-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı,  (2014/501


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :