test
x

09.01.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
09 Ocak  2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
41.
GÜNDEM:

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun,  Hamzabey Mah. Şen Sok. isminin Eski Tahta Köprü Sokak veya Tahta Köprü Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu, 

2/2-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Emek Adnan Menderes Mah. Sarınç Sokak isminin Hürriyet Caddesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/3-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Osmangazi ilçesi 7015 ada, 3 parselde bulunan sokağın isminin Osman Odman olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu, 

2/4-    Hukuk Komisyonunun, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, görev, yetki ve çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu,

2/5-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 7171 ada, 1 sayılı parsel batısında, Yeniciler Sokağa bağlanan imar yolunun açılabilmesi için söz konusu duvarın yolda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Panayır Mah. 2311 ada, 19 parsel numaralı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Ovaakça Mah. E: 30P.IV.a pafta, 1433 parsel, Y: 7872 ada, 2 parsel sayılı 60.00 m² alanlı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Gündoğdu Köyü, H22a 16b 4b pafta, 4674 parsel kuzeyindeki 7 m'lik imar yolunda ve 4673 sayılı parsel batısındaki 10 m'lik imar yolu üzerinde yer alan ağaçların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Bağlarbaşı Mah. Seyyid Sok. ile 2. Selvili Sokağın kesişiminde Kapı No:46 ile 6802-6803 adalar arasında kalan taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hüdavandigar Mah. 4556 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çiftehavuzlar Mahallesi H22d 02d 4a pafta, 1565 ada, 5 parselin imar planında yeşil alan olarak değiştirilmesi ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3c pafta, 4158 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/13-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1137 ada, 12-13-14-15-16-17-18-19-20 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/14-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 516 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/15-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Bursa ili Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi H22d 07a 1a pafta, 5427 ada, 1-2-26-36 parsellerin bulunduğu yere ait 1/1000 ölç. İlave Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili raporu,

2/16-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 5851 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/17-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler- Gökdere İmar Planı kapsamında H22d 07b 1d pafta, 2155 ada, 43 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi K.Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3311 ada, 2-3-16-6-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5397 ada, 8-9 parseller, 5488 ada, 1-2-3 parseller ve 5489 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkındaki mescidin kaldırılarak, yerine cami yapılması ile ilgili raporu,

2/21-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı revizyonu kapsamında kalan 2934 ada, 1-4 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1c pafta, 4405 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi H22a 17d 2d pafta, 1252-1332 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4418 ada, 85 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22d 3d pafta, 2311 ada, 101 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Lamii Camii Civarı Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01c 4d pafta, 4182 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6157 ada, 105 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında imar hatlarında düzenleme yapılması ile ilgili raporu,

2/29-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6889 ada, 15 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler- Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2c pafta, 3968 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 185 ada, 14 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Doğanbey Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Projesi kapsamında kalan 4430 ada, 35 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3559 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/34-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02a 2a pafta, 2342 ada, 8-22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi- Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5053 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı- Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01c 3a pafta, 2917 ada, 43 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı- Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan trafo alanlarında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4853 ada, 25-44 ve 45 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi- Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7369 ada, 1-2 parseller, 7370 ada, 2 parsel ve 7371 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Uludağ Elektirk Dağıtım A.Ş. tarafından muhtelif yerlerde talep edine trafo alanlarında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 110 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa 2 No'lu Yalakçayır Gecekondu Önleme Bölgesi 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan H21c 05a 2a pafta, 6073 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/43-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21c 05b 2a pafta, 4939 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/44-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2697 ada, 32-33-34-56-58-59-60-61 ve 62 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/45-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Zafer, Namıkkemal ve Atıcılar Bölgelerinden gelen taleplerin plan bütününde değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/46-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yenihal ve Gökdere Kavşak Düzenlemeleri ile Gökdere Hacıilyas Mah. Arası İmar Planının sayısallaştırma çalışması ile ilgili raporu,

2/47-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yeni Yalova Yolu Uygulama İmar Planı kapsamında toptan ticaret alanında kalan Buttim Yapı Kooperatifi ile ilgili raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Yazı İşleri Müdürlüğünün, 2012 Mali Yılı Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi ile ilgili yazısı, (2012/526)

3/2-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Yunanistan’ın İlhanlı (Topiros) Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi ile ilgili yazısı, (2013/9)

3/3-    Veteriner İşleri Müdürlüğünün, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezinde, İlköğretim Okulları ve Rehabilitasyon Merkezlerinin At Biniş Ücretleri Ödemelerinden muaf tutulmaları talebi ile ilgili yazısı, (2012/527)

3/4-Fen İşleri Müdürlüğünün,  Belediyemiz sınırlarında muhtelif mahallelerin cadde ve sokaklarında bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama ve yama yapılması işinin yıllara sari iş oluru alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/529)

3/5-    Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Muhtelif müdürlüklerde kullanılmak üzere; 2 adet Damperli Kamyon, 1 adet Damperli Kamyon, 1 adet Asfalt Kazıma Makinesi, 1 adet Kazıcı, yükleyici İş Makinesi, 1 adet Forklift, 6 adet Damperli Çöp Kamyonu, 6 adet Süpürme Aracı ve aparatları, 1 adet Afiş Sökme ve Buharlı Yıkama Makinesi, 1 adet (16+1) kişilik Midibüs alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/532)

3/6-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesine ilave olarak, ek gelir tarifesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/3)

3/7-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere Tam Zamanlı olarak Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili yazısı, (2012/533)

3/8-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2013 yılında kullanılabilecek Geçici İş Pozisyonlarının kabulü ile ilgili yazısı, (2012/534)

3/9-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 sayılı Kanununa tabi sözleşmeli personel statüsünde çalışanlara 2013 mali yılında ödenecek ücretlerin tespiti talebi ile ilgili yazısı, (2012/535)

3/10-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5620 sayılı Kanununa tabi sözleşmeli personel statüsünde çalışanlara 2013 mali yılında ödenecek net ücretlerin tespiti ile ilgili yazısı, (2012/536)

3/11-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Kanun kapsamında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Statüsünde görev yapan kişilere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün genelgesine istinaden, ek ödeme yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2012/537)

3/12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/8)

3/13-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Kırcaali Mahallesinde ikametgah azaldığından dolayı, Doğanbey Mahallesinin Kırcaali Mahallesiyle birleştirilmesi ve yeni belirlenecek sınırlar içerisinde kalacak bu mahallenin ismine de Kırcaali Mahallesi adının verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/1)

3/14-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Mah. H22d 07a 2c pafta, 2196 ada, 8 sayılı parseldeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/516)
3/15-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollagürani Mah. sınırları içerisinde yer alan H22d 07a 4a pafta, 5010 ada, 29-30 parsellerdeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/523)

3/16-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namıkkemal Mah. sınırları içerisinde yer alan H22d 07b 1a pafta, 2693 ada, 3 parseldeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası kamulaştırma prgramına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/524)

3/17-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 8871 ada, 1 sayılı parselde bulunan 18/2400 (6,23 m²) hissesinin tamamını vergi borcuna karşılık hibe talebi ile ilgili yazısı, (2012/528)

3/18-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Gökdere Uyg. İmar Planı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kızyakup Kent Parkı içerisinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Ebu İshak Mah. Kızyakup Kent Parkı No:4 adresindeki binanın 10 yıllık süre ile kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/539)

3/19-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doğanevler Mah. H22d 02b 1c pafta, 605 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/4)

3/20-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Alemdar 29915 ada 1-3-4 parseller, Altınova 3194 ada 1 parsel, İstiklal 1218 ada 1 parsel, Atınova 3198 ada 75 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/517)

3/21-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında Ahmetpaşa Mah. 5288 ada, 20 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/518)

3/22-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi H22a 22a 4b pafta, 4460 ada, 105 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/520)

3/23-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 875 ada, 301 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/521)

3/24-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4b 3a pafta, 6659 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/522)

3/25-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Yenihal Kavşak ve Çevresi Düzenleme İmar Planı kapsamında kalan Gülbahçe Mah. H22d 07a 2b pafta, 1351 adanındaki trafo alanı düzenlemesi için plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/525)

3/26-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç Geçit-Emek-Hamitler Arası 6 Nolu YPA Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6432 ada, 5 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/530)

3/27-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. uygulama imar planında Karakol Alanı olan Gülbahçe Mah. 1361 ada, 1 parselin Emniyet Hizmet Alanı olarak düzenlenmesini içeren plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/531)

3/28-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01a 2a pafta, 5083 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/538)

3/29-     İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 128 ada, 6 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/540)

3/30-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek-Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6344 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/541)

3/31-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii İmar Planı Revizyon çalışması talebi ile ilgili yazısı, (2013/2)

3/32-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mah. 4268 ada, 112 ve Kocanaip Mah. 6208 ada, 6 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/5)

3/33-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Mollagürani Mah. E:233-Y:H22d 07a 4b pafta, E:821-Y:5007 ada, E:8-Y:3 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/6)

3/34-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Mollafenari Mah., 5607 ada, 54 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/7)
3/35-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Emek Adnan Menderes Mah. 113 ada, 31 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/519)


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :