test
x

03.06.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
03 Haziran 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
14.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesine Merhum Müzeyyen Senar isminin verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi, Zindankapı Sokak, 4753 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Altınova Mahallesi, H22d 02d 2b pafta, 3199 ada, 79 parseldeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, H22d 01d 3c pafta, 4157 ada, 13-20-23-24 parsellerde Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi, H21c 05 b 3c-3d pafta, 673 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yahşibey Mahallesi, 4807 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, Seydinasır Caddesi, 5600 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Doğanbey Mahallesi, 7286 ada, 1 parsel, 1 ve 2A binanın içindeki muhtelif yerlerin kiralama veya tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/9- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 215-216-217 ve 218 adalarda askı itirazı ile ilgili raporu,

2/10- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada, 390-535-416 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/11- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Panayır Gelişme Alanları kapsamında bulunan Sağlık Alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/12- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 478 ada, 1-2-3-4-5-16 ve 17 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Yunuseli Mahallesinde yer alan imar planlarında en az cephe şartı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 580 ada, 10 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 7999 ada 1 parsel, 6518 ada 2 parsel ve 4690 ada 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3398 ada, 2 parselin güneyindeki trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4305 ada 12 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1344 ada ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Mudanya Yoluna yakın olan arka doğusunda İkiz Nizam İmar adaları ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi Dikilitaş Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4369 ada, 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ahmetbeyköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25b 2b-2c pafta, 565 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1194 ada, 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 parseller ve 1195 ada, 11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parseller ile ilgili plan değişikliği ve plan notu değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama imar Planı kapsamında 7843 ada 14 parsel, 7844 ada 1-15 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2170 ada, 17-18 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,


2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7518-7519 adalar, 9077 ada 1 parsel, 9078 ada 1 parsel, 7520 ada 1 parsel ve 7521 ada 2 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6346 ada, 20-21-22-23-24 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3134 ada7 parsel, 3157 ada 6-7 parseller, 3156 ada 8-9 parseller, 3153 ada 10 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 411 ada 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7005 ada, 6 parsele askı itirazı ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 3986 ada, 3-5 ve 10 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama imar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7991 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kükürtlü Kentsel Yenileme Projesi Uygulama İmar Planı kapsamında Sağlıklaştırılacak Proje Alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Hamitler Mezarlığı Doğusunda yer alan 20 metrelik yolun kuzeye doğru uzatılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yunuseli Mahallesi 7475 ada 17 parsel, 7477 ada 4 parsel ve 7496 ada 1 parseldeki hisselerin Belediyemiz adına satın alınması ile ilgili plan değişikliği ortak raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sait Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4157 ada 25-26 parsellerde plan değişikliği ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili ortak raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4351 ada, 33 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,


2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7096 ada 87-88-89 ve 90 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Osmangazi Belediye Hizmet Binası Doğusu ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sait Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4150 ada 26 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında çatılar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 10009 ada 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Park Bahçeler Müdürlüğünün, 30 mahallede yapılacak park, meydan ve çevre düzenlemesi inşaatı işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2015/200)

3/2-    Fen İşleri Müdürlüğünün, Çeltik Mahallesi, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi, No:57 üzerindeki yıkılan binanın enkaz bedeli ile ilgili yazısı, (2015/201)

3/3- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Müşavirlik ve Kontrollük hizmet alımı işlerinin 4 yıllık yapılması hususunda karar alınması ile ilgili yazısı, (2015/224)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2015/229)

3/5- Yazı İşleri Müdürlüğünün,  Edirne Beyendik Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi ile ilgili yazısı, (2015/202)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/203)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yenikaraman Mahallesi, 683 ada, 51 parseldeki 48,49 m² hissenin Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/204)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi, 727 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/205)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, Şanlı Cadde, No:40 adresindeki taşınmaz ve 3166 ada, 1 parsel sayılı  taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/206)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2387 ada, 14 parsel sayılı taşınmazın ¼ hissesinin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/207)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait 1.681.32 m² alanlı Ovaakça Mahallesi, 9217 ada, 15 sayılı parselin satış talebi ile ilgili yazısı, (2015/208)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dereçavuş Mahallesi, 4969 ada, 187 parselin Osmangazi Ziraat Odası adına yapılan tahsisinin iptal edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/209)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hürriyet Mahallesi, 510 ada, 1 parsel üzerindeki iki katlı yapının Bal-Göç Derneği Bursa Şubesi adına yapılan tahsisinin iptal edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/210)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Adalet Mahallesi, 558 ada, 255 parselde bulunan binanın Bulgaristan Büyükelçiliğine, Bursa Konsolosluk Birimi olarak yapılan tahsisinin iptal edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/211)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetiye Mahallesi, İncirli Sokak No:5 adresinde bulunan tek katlı yapının kullanım amacının belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/222)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi, H21c 05b 4b pafta, 922 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/223)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7604-7606-7607 adalarda plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/212)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı ve Ovaakça Batı Kısmı İlave Uygulama İmar Planı otoyol kamulaştırma sınırı ile ilgili plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/213)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mahallesi, 4582 ada, 4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/214)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler 1. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi, 6432 ada, 12 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/215)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan Elmasbahçeler Mahallesi, 2192 ada, 26 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/216)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi, 4205 ada, 56 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/217)


3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tahtakale Mahallesi, 5554 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/218)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tahtakale Mahallesi, 5554 ada, 54 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/219)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6303 ada, 3 parsel (152,69 m²) ve 6309 ada, 1 parsellerde (34.91 m²) toplam 187.60 m² hissenin Belediyemizce satın alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/220)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mahallesi, 4588 ada, 4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/221)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2341 ada, 55 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/225)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 7916 ada, 1 parsel ve 7917 adalarda plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/226)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Geçit Mahallesi, 6362 ada, 1 ve 2 parsellerdeki plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/227)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çağlayan Köyü Sayısallaştırma Amaçlı İmar plan değişikliğine yapılan askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/228)

                                                                                                            

                                                                                                                              Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                  Belediye  Başkanı 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :