test
x

06.02.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
06 Şubat  2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
42.
GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun,  Adnan Menderes Mahallesinde Osmanağa Cad. ile Mete Caddesinin kesiştiği bölgeye yapılan parka Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Tüfekçi isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığının, Doğanevler Mahallesi Muhtarlığına bağlanması talebi ile ilgili raporu,

2/3- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun, Kayhan Mahallesi da bir kısmının belediye bütçesinden alınması talebi ile ilgili raporu,

2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Namıkkemal Mah. sınırları içerisinde yer alan H22d 07b 1a pafta, 2693 ada, 3 parseldeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doğanevler Mah. H22d 02b 1c pafta, 605 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Ebu İshak Mah. Kızyakup Kent Parkı No:4 adresinde, 1/1000 ölç. Gökdere Uyg. İmar Planı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kızyakup Kent Parkı içerisinde bulunan binanın 10 yıllık süre ile kiraya verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 Meclis ölç. Kirazlı Uygulama İmar planı kapsamında kısmen imar yolunda, kısmen park alanında kalan 160 ada, 2 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. sınırları içerisinde KOP parseli olan ve Resmi Kurum alanında kalan 831.25 m² alanlı, 8871 ada, 1 sayılı parselde bulunan 18/2400 (6,23 m²) hissesinin tamamını vergi borcuna karşılık (52,92 TL) hibe talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mollagürani Mah. sınırları içerisinde yer alan H22d 07a 4a pafta, 5010 ada, 29-30 parsellerdeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Elmasbahçeler Mah. H22d 07a 2c pafta, 2196 ada, 8 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu ile ilgili raporu,
2/11- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05c 2b pafta, 781 ada, 1 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/12- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 128 ada, 6 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/13- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada, 1-2-4 parsellerle ilgili plan değ. raporu,

2/14- İmar ve Planlama Komisyonunun, Ovaakça H22a 17d 2d pafta, 1318 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı raporu,

2/15- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA-2 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01a 1a pafta, 7369 ada, 1-2; 7370 ada, 2 parsel ve 7371 ada, 5 parselde plan değ. raporu,

2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07b 1d pafta, 2182 ada, 5-6 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi K.Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3199 ada, 16 parselle ilgili değ. raporu,

2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5007 ada, 3 parselle ilgili değ. raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5552 ada, 9 parselle ilgili değ. raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan 4660 ada, 1 parselle ilgili değ. raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği yapılması ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyonu ile ilgili değ. raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 875 ada, 301 parselle ilgili değ. raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı- Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2915 ada, 1-3-4 parsellerle ilgili değ. raporu, 1/1000 ölç. Yalova Yolu l.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında 3l94 ada, l parselle ilgili değ. raporu; 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1218 ada, 1 parselle ilgili değ. raporu,


2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj Altı- Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 07a 2b pafta, 1162 ada, 1 parsel ve 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1356 ada, 1-2-21-22 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, Alaşar H22 22a 1d pafta, 4457 ada, 9-10-11-13-14-15-16 ve 25 parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli ilave imar planı ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası İmar Planı kapsamında kalan 6659 ada, 3 parselle ilgili değ. raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyonu kapsamında kalan 5427 ada, 12 parselle ilgili değ. raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada, 180 parselle ilgili değ. raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5607 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-52-54 ve 55 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6185 ada, 15 parselle ilgili değ. raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2c pafta, 3968 ada, 1 parselle ilgili değ. raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5083 ada, 1 parselle ilgili değ. raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yenihal Kavşak ve Çevresi Düzenleme İmar Planı kapsamında kalan 1351 adanın batısında trafo alanı yapılması ile ilgili değ. raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit Emek Hamitler Arası 6 No’lu YPA Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6432 ada, 5 parselle ilgili değ. raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 113 da, 31 parselle ilgili değ. raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5288 ada, 20 parselle ilgili değ. raporu,

2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı  kapsamında kalan l36l ada, l parselle ilgili değ. raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, Gündoğdu köyü 1462-1463 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan l565 ada, 5 parselle ilgili değ. raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan muhtelif adalarda plan değişikliği yapılması ile ilgili değ. raporu,

2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada, 112 parsel ve 6208 ada, 6 parselle ilgili değ. raporu,

2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1751 ada da plan değ. yapılması ile ilgili değ. raporu,

2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası İmar Planı kapsamında kalan 2697 ada, 32-33-34-56-58-59-60-61 ve 62 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası İmar Planı kapsamında plan notu ilavesi ile ilgili plan değ. raporu,


3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kültür Merkezi İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/24)

3/2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Gündoğdu Mahallesinde kadastro ekipleri ile birlikte görev almak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/35)

3/3- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 2012/532 Esas ve 53 Karar numaralı meclis kararındaki “1 adet Kazıyıcı Yükleyici İş Makinesinin” 1 adet Yükleyici İş Makinesi olarak, “1 adet Afiş Sökme ve Buharlı Yıkama Makinesinin” 1 adet Afiş sökme ve Buharlı Yıkama Makinesi Aracı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/48)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, mevcut boş memur kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/47)

3/5- Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele, 2013 Mali Yılı içerisinde ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/28)

3/6- Zabıta Müdürlüğünün, Adnan Menderes Mah. Yenibağlar Cad. üzerinde haftanın Çarşamba günleri kurulmakta olan Emek Semt pazarının bu cadde üzerinden kaldırılarak, yine Adnan Menderes Mah. 516 ada, 2 parselde Belediyemize ait sabit alana taşınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/41)

3/7- Zabıta Müdürlüğünün, Doğanevler Mah. Doğu Sok. doğusu ve 2. Dadaş Sok. güneyinde 587 ada, 16-A üzerine Belediyemizin yapmış olduğu yeni Sabit Pazar Alanının kurulması talebi ile ilgili yazısı, (2013/42)

3/8- Zabıta Müdürlüğünün, Fatih-Çirişhane Semt Pazar Alanının otopark bölümünün Pazaryeri olarak kullanılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/43)

3/9- Zabıta Müdürlüğünün, Çarşamba Pazar Park ve Faith-Çiftehavuzlar Yaşam Merkezlerinde, meyve sebze pazarının kurulduğu günler harici belirlenecek günlerde Tekstil ve Benzerleri pazarının kurulması talebi ile ilgili yazısı, (2013/44)

3/10-  Zabıta Müdürlüğünün, Sabit Pazar Alanlarındaki işgal ücretlerinin sınıflara göre günlük olarak belirlenerek, günlük olarak toplanması talebi ile ilgili yazısı, (2013/45)

3/11- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin yeniden hazırlanması ile ilgili yazısı, (2013/21)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Belediyemize ait, Gaziakdemir Mah. Mudanya Yolu Cad. Gümüş sok. üzerindeki park alanının kullanımı kapsamında Lpg Sızdırmalık Test Merkezinde kullanılmak üzere adı geçen alan yakınında bulunan 10 m² büyüklüğündeki tuvaletin tahsisi talebi ile ilgili yazısı, (2013/25)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çirişhane Mah. Okul sok. No:4 adresindeki Çirişhane Mahalle Muhtarlığı devam ettiği müddetçe Muhtarlığa tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/26)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, H22a 22d 3d pafta, 2311 ada, 112-113 parsel sayılı taşınmazlarının kamulaştırılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/29)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Camii altındaki (Eski Ovaakça Belediyesi Hizmet Binası) yer tefriş edilerek Resmi Kuran Kursu olarak açmak istenildiğinden, cami altındaki yerin bu amaçla kullanılmak üzere Osmangazi Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/32)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirkapı Mahallesi H22d 06b 2d pafta, 5507 ada, 3 ve 4 parseller üzerinde bulunan Demirkapı Hizmet Binasının "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'' çalışmalarında kullanılmak üzere, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 10 yıl süre ile ücretsiz olarak tahsisi ile ilgili yazısı, (2013/33)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Soğukkuyu Mah. 611 ada, 92 sayılı parselde Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı 54,79 m²'lik alanının satış talebi ile ilgili yazısı, (2013/34)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Atıcılar Mahallesi, H22d 02c 4c pafta, 3750 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/39)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mah. sınırları içerisinde yer alan H22d 06b 3b pafta, 5970 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 2011-2015 yılları arası kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/40)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 818 ada, 4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/14)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5807 ada, 11-13-15 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/15)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Osmangazi İlçesi, Elektrik Şebekesi içerisinde 8 adet trafo merkezi yerine ihtiyaç olduğundan, trafo merkezi yerleri ile ilgili hazırlanan 8 adet teklif imar planı tadilatı ile ilgili yazısı, (2013/16)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Emek Bölgesi 1/1000 ölç. Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna göre yeniden düzenlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/17)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Osmangazi İlçesi, Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2c-H22d 07b 1d pafta, 2192 ada, 22 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/18)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 4615 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/19)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Osmangazi İlçesi, Alacahırka Mah., 5971 ada, 14 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/20)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 1c pafta, 958 ada, 48 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/22)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan H21b 24c 2b pafta, 6265 ada, 6 ve 7 parseller ve 6269 ada 1 parsel hakkında plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/23)

3/29-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Bursa Kükürtlü Kaplıcası Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3898 ada, 6 parsel ve 3936 ada, 1 parsellerin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/27)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Demirtaş Bölgesi kapsamında hızlı tren hattının kamulaştırma sınırlarının imar planı üzerine işlenmesi ve yakın çevresindeki imar planı kararlarında da değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/30)
3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Mehmet Akif Mahallesi, H22d 01d 2a pafta, 1619 ada, 105 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/31)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 021a 3a pafta, 3198 ada, 75 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/36)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Samanlı Bağlantı Yolu İmar Planının 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/37)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3b pafta, 2581 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/38)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/5000 ölç. Nazım İmar Planında konut alanında kalan H22a 22a 3d pafta, 4476 ada, 5 parselde ilave imar planı talebi ile ilgili yazısı, (2013/46)


3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4b pafta, 4544 ada, 5 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/49)


3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3b pafta, 2581 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/38)                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                            Recep KOYGUN
                                                                                                                                                                                                                                                        Belediye Başkan V.

 


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :