test
x

06.03.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
06 Mart  2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
43.
GÜNDEM:

1- Geçen Toplantının 1nci ve 2nci oturumlarına ait Zaptın Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Tayakadın Mah. Kentsel Dönüşüm Bölgesinde isim verilmemiş bulunan 781. isimsiz sokağa Gül Sokak isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesinde bulunan 914. İsimsiz sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/3- Hukuk Komisyonunun, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği ile ilgili raporu,

2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Atıcılar Mahallesi, H22d 02c 4c pafta, 3750 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Panayır Mahallesi, H22a 22d 3d pafta, 2311 ada, 112-113 parsel sayılı taşınmazlarının kamulaştırılması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Tuna Mah. H22d 02d 4b pafta, 1767 ada, 6-7-8 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Zafer-Şehreküstü Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 6010 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mah. H22d 07a 3d pafta, 5463 ada, 9-10-11-12-13-14 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Belediyemize ait, Gaziakdemir Mah. Mudanya Yolu Cad. Gümüş Sok. üzerindeki park alanının kullanımı kapsamında Lpg Sızdırmalık Test Merkezinde kullanılmak üzere adı geçen alan yakınında bulunan 10 m² büyüklüğündeki tuvaletin tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirkapı Mahallesi H22d 06b 2d pafta, 5507 ada, 3 ve 4 parseller üzerinde bulunan Demirkapı Hizmet Binasının "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'' çalışmalarında kullanılmak üzere, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 10 yıl süre ile ücretsiz olarak tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çirişhane Mah. Okul sok. No:4 adresindeki Çirişhane Mahalle Muhtarlığı devam ettiği müddetçe Muhtarlığa tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Osmangazi İlçesi, Soğukkuyu Mah. 611 ada, 92 sayılı parselde Osmangazi Belediyesi adına kayıtlı 54,79 m²'lik alanın satışı talebi ile ilgili raporu,

2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alacahırka Mah. sınırları içerisinde yer alan H22d 06b 3b pafta, 5970 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 2011-2015 yılları arası kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Ovaakça Merkez Camii altındaki (Eski Ovaakça Belediyesi Hizmet Binası) yerin kullanılmak üzere Osmangazi Müftülüğü adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi, 2200 ada, 53-54-55-56-57-58 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1193 ada, 18-19 parsellerle ilgili plan değ. raporu,

2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6169 ada, 2 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan 4544 ada, 5 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 1c pafta, 958 ada, 48 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01b 1a- 1b pafta, 4506 ada, 49 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3b pafta, 2581 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3c pafta, 4152 ada, 1-3-4-5 parsellerle ilgili plan değ. raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 410 ada, 21 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Alaşarsöy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a 22a 3d pafta, 4476 ada, 5 parselle ilgili plan değ. raporu,
2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Mehmet Akif (Mutlular) Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu 1619 ada, 96-97 parseller uygulama imar planına ilaveten 1619 ada, 105 parselle 1/1000 ölçekli imar planı raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2967 ada, 49 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Samanlı Bağlantı Yolu Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 4615 ada, 2 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Lamii Camii Civarı, Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01c 4d pafta, 4159 ada, 15 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, Eski Köy, Köy Ve Köy Mahallelerdeki İmar Planlarında bulunan serbest nizam konut adalarına ait plan notu değ. raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planına esas 2012 yılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu ile ilgili değ. raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, Armutköy Mahallesi Dikilitaş Mevkii H22a 21c 2a pafta, 4369 ada, 9 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çukurca Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 8 adet trafo yapılması ile ilgili plan değ. raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 289 ada, 16 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5370 ada, 18-19-20-21-22 ve 23 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5971 ada, 13-14 parsellerle ilgili plan değ. raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 818 ada, 4 parselle ilgili değ. raporu,

2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı ile ilgili plan değ. raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Kocakoru Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4916 ada, 1 parselle ilgili değ. raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Islah İmar Planı kapsamında kalan 6399 ada, 3 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Küçükbalıklı- Zafer- Atıcılar- Doğanevler Yerleşimi Arası İmar Planı ile ilgili plan değ. raporu,

2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çukurca Revizyon Islah İmar Planı kapsamında kalan 4801 ada, 9 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uygulama İmar Planı Revizyonu ve İlavesi İmar Planı dahilinde kalan Alaşar 696-697-698-926-927-936 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Uygulama İmar Yolu Planı kapsamında kalan Alaşar 8567 ada, 1-2-3 parseller ile 8568-8569-8570-8571 ve 8572 adalardaki 1 parsellerle ilgili plan değ. raporu,

2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Islah İmar Planı kapsamında kalan 6176 ada, 14 parselle ilgili plan değ. raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Tam Zamanlı olarak Sözleşmeli Personel Statüsünde çalıştırılmak üzere alınacak elemanlara ödenecek ücretin tespiti talebi ile ilgili yazısı, (2013/93)

3/2- Plan ve Proje Müdürlüğünün, Görev ve Yetkilerini Belirleyen Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/84)

3/3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri ile ilgili yazısı, (2013/87)

3/4- Zabıta Müdürlüğünün, Doğanevler Mah. Doğu Sok. doğusu ve 2. Dadaş Sok. güneyinde 587 ada, 16-A üzerine Belediyemizin yapmış olduğu yeni Sabit Pazar Alanının kurulması talebi ile ilgili yazısı, (2013/99)

3/5- Zabıta Müdürlüğünün, Fatih-Çirişhane Semt Pazar Alanının otopark bölümünün Pazaryeri olarak kullanılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/100)

3/6-Zabıta Müdürlüğünün, Adnan Menderes Mah. Yakup Aktaş Cad. üzerinde haftanın Çarşamba günleri kurulmakta olan Emek Semt pazarının bu cadde üzerinden kaldırılarak, yine Adnan Menderes Mah. 516 ada, 2 parselde Belediyemize ait sabit alana taşınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/101)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif mahallelerde isimsiz yeni oluşan sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/68)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Şehit Er Halim Çimen Sokak isminin Panayır Mahallesinde iki ve Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde bir olmak üzere toplam üç ayrı sokağa verildiği tespit edildiğinden, gerekli düzenlemenin yapılması talebi, (2013/82)


3/9-Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Çağlayan Köyünde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/98)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mah. 2. Kahveci Çıkmazı Sokakta Mülkiyeti Belediyemize ait 5607 ada, 7,8,9,12,52,55 parseller üzerindeki Mollafenari Pazar Yeri üzerinde bulunan muhtarlık yerinin, tekrar Mollafenari Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/60)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Aksungur Köyü, H21b 25b pafta, 538 ve 540 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/62)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Dereçavuş Mah. 4969 ada, 187 sayılı parselin tarım arazisi olarak Osmangazi Ziraat Odası Başkanlığı'na tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/63)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nail Aydemir'in mülkiyeti kendisine ait olan 36,75 m² alanlı Nilüfer Köy 2582 sayılı parselin tamamını bedelsiz, kayıtsız ve şartsız olarak Belediyemize bağış talebi ile ilgili yazısı, (2013/64)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çiftehavuzlar Mah.  H22d 02d 4a pafta, 1560 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/69)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namık Kemal Mah. Can Sokak'ta bulunan 2695 ada, 50 sayılı parsel üzerinde, Belediye Hizmet Binası zemin katında bulunan muhtarlık yerinin tekrar Namık Kemal Mah. Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/74)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Osmangazi Mah. Oruçbey Cad. No:32 yanında bulunan ahşap tek katlı yapı, muhtarlık yerinin tekrar Osmangazi Mah. Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/75)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mah. Ormanlar Yolu Cad. No:16'da bulunan 2908 ada, 18 sayılı parsel üzerinde, Belediye Hizmet Binası zemin katında bulunan muhtarlık yerinin tekrar Alemdar Mah. Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/76)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Gündoğdu Mah. Hizmet Binasının, depo kullanılmak üzere 5 yıllık süre ile ücretsiz olarak Gündoğdu Mah. Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/77)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bahar Mahallesi,  H22d 02d 3d pafta, 460 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/85)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mah. 1. Kanal Cad. ile 1. Esen Cad. kesişiminde park alanında bulunan ahşap muhtarlık binasının Hüdavendigar Mah. Muhtarlığı adına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/88)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Fatih Mah. H22d 02d 1c pafta, 1044 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/89)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gaziakdemir Mah. H22d 01c 3c pafta, 3695 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/90)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi Akpınar Semt Çarşı İçi No:9 adresli dükkanın (35.00m²) Hürriyet PTT Merkez Müdürlüğü adına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/92)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesinde bulunan 940 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/58)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mah. 3198 ada, 74 sayılı parselde yapılacak Adalet Sarayı için trafo alanı ayrılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/59)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaattin Mah. 4743 ada, 42 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/61)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07b 1b pafta, 2152 ada, 2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/65)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Demirtaş Cumhuriyet Mah. 297 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/66)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, H22d 06b 2b pafta, 3906 ada, 5 parseldeki İpekiş Fabrikası ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/67)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Arası Yerleşim Bölgesi Eski Köyiçi Uygulama İmar Planı kapsamında, yaklaşık 4 hektarlık alanda plan notlarında düzenleme yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/70)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi
K.Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 2d-2c pafta, 3237 ada, 4-5-6 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/71)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Veysel Karani Mah. 2990 ada, 4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/72)

3/33-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Veysel Karani Mah. 2990 ada, 8 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/73)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında, Ahmetpaşa Mah. 5286 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/78)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Osmangazi Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında Gülbahçe Mah, 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-14 parsellerdeki plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/79)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, Nilüfer Köyü H22b 24b 2d pafta, 9210 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/80)

3/37-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Dereçavuşköy Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, 4973 ada 1 parselin kuzeybatısındaki kadastral yola; trafo alanı yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/81)

3/38-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4a pafta, 1248 parselin kuzeyinde trafo plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2013/86)

3/39-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan 7005 ada, 16 parsel ve yakın çevresi parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/91)

3/40-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri bitişiğinde yer alan H22d 01a 4d pafta, 580 ada, 10 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/94)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Belediyemiz sınırları içinde Karayolları kenarındaki tesislere Geçiş Yolu İzin Belgesi düzenlenmesi ile ilgili ilke ve esasların belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/95)


3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 215 ada, 9 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/96)

3/43-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Gaziakdemir Mah. E:5369 ada, 4 parsel, Y:7584 ada, 4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/97)

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Osmangazi İlçesi, Dürdane Köyü, Karşıyaka Mevkii H22a 17a 3a-3b, H22a 17b 4a-4d paftalar, 2710 parselde 1/1000 ölç. Uygulama İmar Planı yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/83)

 

 


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :