test
x

03.04.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
03 Nisan  2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
44.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Kırcaali Mah. İkametgah azlığından dolayı Doğanbey Mah. Kırcaali Mah. İle birleştirilmesi talebi ile ilgili raporu, 
2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Şehit Er Halim Çimen Sokak isminin 3 ayrı sokağa verildiğinden gerekli düzenlemenin yapılması talebi ile ilgili raporu,
 
2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Çağlayan Köyünde muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif Mahallelerde yeni oluşan isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/5- Hukuk Komisyonunun, Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hüdavendigar Mah. 1. Kanal Cad. ile 1. Esen Cad. kesişiminde park alanında bulunan ahşap muhtarlık binasının Hüdavendigar Mahallesi Muhtarlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun,  Namık Kemal Mah. 2695 ada, 50 sayılı parseldeki Belediye Hizmet Binası zemin katında bulunan muhtarlık yerinin Namık Kemal Mahallesi Muhtarlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Osmangazi Mah. Oruçbey Cad. No:32 yanında bulunan ahşap muhtarlık binasının Osmangazi Mahallesi Muhtarlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gündoğdu Mah. Hizmet Binasının, depo olarak kullanılmak üzere Gündoğdu Mahallesi Muhtarlığına tahsisi ile ilgili raporu,  

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alemdar Mah. 2908 ada, 18 sayılı parsel üzerindeki Belediye Hizmet Binasın zemin katında bulunan Muhtarlık binasının Alemdar Mahallesi Muhtarlığına tahsisi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan 5607 ada, 7-8-9-12-52-55 parseller üzerindeki Mollafenari Pazar Yerinde bulunan muhtarlık binasının Mollafenari Mahallesi Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Dereçavuş Mah. 4969 ada, 187 sayılı parseli tarım arazisi olarak Osmangazi Ziraat Odası Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili raporu,
2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Akpınar Mah. Akpınar Semt Çarşı içi No:9 adresli dükkanın Hürriyet PTT Merkez Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Nail Aydemir'in mülkiyeti kendisine ait olan 36,75 m² alanlı Nilüfer Köy 2582 sayılı parselin tamamının Belediyemize bağış talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Gaziakdemir Mah. H22d 01c 3c pafta, 3695 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun,  Bahar Mah. H22d 02d 3d pafta, 460 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Aksungur Köyü, H21b 25b pafta, 538-540 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/18- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çiftehavuzlar Mah. H22d 02d 4a pafta, 1560 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/19- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Fatih Mah. H22d 02d 1c pafta, 1044 ada,       1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4374 ada, 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu, 

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi İlçesi Dürdane Köyü H22a 17a 3a-3b; H22a 17b 4a- 4b paftalar 2710 sayılı parsele ait uygulama imar planı ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 74 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, H22d 01a 4d pafta, 580 ada, 10 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan 6265 ada, 6-7 parseller ve 6269 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uygulama İmar Planlarında bazı bölgelerde “Bütünsel imar uygulaması yapılacak alan sınırlarında değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 75 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kent Parkı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kent parkı ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3a pafta, 4585 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6344 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5286 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1344 ada, 1-2-...7-9-…14 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uygulama İmar Planında plan notlarında değ. Yapılması ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 9210 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kükürtlü Kentsel Yenileme (Dericiler) Projesi Uygulama İmar Planı değişikliği kapsamında kalan 5369 ada, 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 940 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 215 ve 444 adalar arası değ. Yapılması ile ilgili raporu,
 
2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında plan notunda değ. Yapılması ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi K.Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3237 ada, 4-5-6 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5370 ada, 18-19-20-21-22 ve 23 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan bazı adalarda değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 2.Bölge Uygulama İmar Planının Hızlı Tren Hattının işlenmesi ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Başkanlık Makamının, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonlarının Üye Seçimlerinin Yapılması   talebi ile ilgili yazısı, (2013/118)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı, (2013/119)

3/3- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün,  ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan 1991 Model Isuzu Marka Kamyonun Osmaniye İli, Böcekli Belediyesine bedelsiz devir talebi ile ilgili yazısı, (2013/112)

3/4-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün,  Belediyemize ait 16 KB 115 ve 16 KB 455 plakalı 2005 model FORD Transit marka araçların Kirazlı-Bursa arasında yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere BURULAŞ Genel Müdürlüğü ile protokol düzenlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/126)

3/5- Zabıta Müdürlüğünün, Bursa Üretici Köylüler Yaş Sebze Meyve ve Pazar Kooperatifinin, Üretici Pazarı oluşturulması talebinin değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2013/121)

3/6-Yazı İşleri Müdürlüğünün, Yıldırım Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu için bir asil, bir yedek üyenin görevlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/128)

3/7- İnsan Kaynakları Müdürlüğü, mevcut dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/137)

3/8- İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sözleşmeli Personel alımı talebi ile ilgili yazısı, (2013/141)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Spor Tesisleri ve Havuzların kullanım şeklinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/140)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamzabey Mah. 3. Zeytin Sok. No:10 (Çok Eski Muhtarlık Binası) ile 4836 ada, 37 parsel üzerinde bulunan No:12 adresindeki binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/113)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 2. Yeniceler Sokağı, 5221 ada, 7154 ada arası imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/115)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mah. H22d 02d 3c pafta, 1147 ada, 19 parselde Belediye Hizmet Binası zemin katında bulunan 2 Nolu Bağımsız bölümün (14,72m²), Selamet Mah. Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/116)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, H22d 01c 3a pafta, 2846 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/117)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mah. H22d 01c 4c pafta, 2867 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/120)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22a 21d 3a pafta, 8853 ada, 2 parsel ve H22a 21d 1d pafta, 9076 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması ile ilgili yazısı, (2013/122)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mahallesi sınırları içerisinde yer alan H22d 02d 4b pafta, 1740 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/133)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mah. Pilot Sok. üzerinde bulunan binanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/136)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mah. H22d 7a 1c pafta, 4268 ada, 107 parselde trafo alanı plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/110)
 
3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a 23d 1a pafta, 4070 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/111)

3/20-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6879 ada, 8 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/114)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kanalboyu doğusu Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çirişhane Mah. 1725 ada, 33 parselde yer alan trafo alanı yer değişikliği ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/123)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 2a pafta, 4227 ada, 16-69 parseller ve 4232 ada, 8-9 parsellerde yapılacak imar uygulamasında yoldan ihdas edilecek 376,28m² alana karşılık 4232 ada, 8 parselden aynı miktarda ayrılacak alanın başa baş takası ile ilgili yazısı, (2013/124)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mah. 34 pafta, 116 ada, 14 ve 15 sayılı parsellerin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/125)
3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Ovaakça Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mah. 647,697,698,699,670 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/127)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Alipaşa Mah. 5389 ada, 15-16-18-18 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/129)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01a 1b pafta, 7518-7519 adalarda "Merkez Atletizm Pisti" yapılması için plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/130)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Hamitler 1. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında H21b 25c 4d pafta, 7988 ada, 1 parselin doğusundaki park alanının kuzeydoğu köşesinde trafo alanı düzenlenmesi ile ilgili yazısı, (2013/131)

3/28-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA-1 Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA-2 Uygulama İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA-3 Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA-4 Uygulama İmar Planları Plan notlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/132)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Selçukgazi Köyü H22a 18c 1a/1b pafta, 872 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/134)

3/30-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan ikiz nizam imar adalarının plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/135)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Zafer Mah. E: 8 pafta, 820 parsel, Y:3581 ada, 14 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/138)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Kızyakup Mah. 3981 ada, 15 parsel ve 3990 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/139) 


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :