test
x

08.05.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
08 Mayıs  2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
45.
GÜNDEM:

1- Geçen Toplantının 1nci ve 2nci oturumlarına ait Zaptın Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Doğanbey TOKİ Bölgesinde Haşim İşcan Caddesinde Kiremitçi Caddesine dikey inen blokların park alanına bakan sokağın isminin Süzenler Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Belediyemiz ile Sırbistan Cumhuriyeti Bojanoc Belediyesi arasında kardeş şehir olma talebi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan Akasya Caddesine Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Tuna Mahallesi, H22d 02d 4b pafta, 1740 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hamzabey Mahallesi, Zeytin Sokak No:10-12 adreslerindeki binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, H22d 01c 3a pafta, 2846 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi, H22d 01c 4c pafta, 2867 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22a 21d 3a pafta, 8853 ada, 2 parsel ve H22a 21d 1d pafta, 9076 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 2. Yeniceler Sokağı, 5221 ada, 7154 ada arası imar yomunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Şehabettinpaşa Mahallesi 5903 ada, 12 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1 /1000 ölç. Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3981 ada, 15 parsel ve 3990 ada, 1 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/12- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. İsmetiye Mahallesi Ali Osman Sönmez Lisesi Spor Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4070 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/13- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma İmar Planı sınırına bitişik H22d 07a 1c pafta, 4268 ada, 107 parselde trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/14- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5389 ada, 18 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/15- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma –Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 1725 ada, 33 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 7988 ada, 1 parselin doğusundaki park alanında trafo yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere–Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2990 ada, 7 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere–Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 2990 ada, 8 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere–Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 2990 ada, 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muhtelif İmar Planları kapsamında kalan 7 adet trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muhtelif İmar Planları kapsamında Plan Notu ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3581 ada, 14 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu–Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4227 ada, 16-69 parseller ve 4232 ada, 8-9 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Plan Notu ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7005 ada, 16 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 297 ada, 7 parselin Okul Alanına alınması ile ilgili uygulama imar planı raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 64 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dereçavuş Mahallesi Uygulama İmar planı kapsamında 4973 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8849 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6428 ada, 6 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, Selçukgazi Köyü H22a 18c 1a 1b pafta, 872 parsel ile ilgili uygulama imar planı raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2012 Mali Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili yazısı, (2013/176)

3/2- Özel Kalem Müdürlüğünün, Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlediği TUSELOG programı kapsamında İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere izin yazısı alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/175)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Muhtelif mahallelerde cadde ve sokaklara yapılan yol harcamalarına katılma payı ile ilgili yazısı, (2013/156)

3/4-Fen İşleri Müdürlüğünün,  Aktarhüssam Otopark-Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi ve Hamitler Pazar Alanı-Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi için yıllara sari iş oluru alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/174)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, 04.04.2012 tarih ve 315 sayılı meclis kararının değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/179)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, aynı sokaklara sehven tekrar isim verilmesini içeren 07.11.2012 gün, 971 nolu meclis kararı ve 06.03.2013 gün, 182 nolu meclis kararlarının iptal edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/164)

3/7-   Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yaseminpark Site Yöneticiliğinin, Doğanevler Mahalle Muhtarlığına bağlanma talebi ile ilgili yazısı, (2013/166)

3/8-  Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bosna Sırp Cumhuriyeti Doboy Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebi ile ilgili yazısı, (2013/194)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mah. H22d 02d 3c pafta, 1404 ada, 71 parsel sayılı taşınmazın 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/158)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mah. H22d 02d 4c pafta, 2584 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2013/159)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mah. H22d 02c 4d pafta, 1271 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/160)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 5229 ada ve 5228 adalar arası imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulşatırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/163)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 4. Cesur Sokağın Hüseyin Kanalıcı Caddesine bağlantılı, 5232 ada, 5233 adalar arasında imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/168)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. Selim Sokağı ve güneyindeki 5216 ada, 5227-5225 adalar arası imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/169)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 7486 ada 7522 adalar arası imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/171)

3/16-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. Üzüm sok. üzerinde imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/172)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mah. 7. Dağ Sokak No:17 yanı 6223 ada, 32 parselin imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/173)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mah. 7799 ada, 6 parsel üzerinde bulunan Ovaakça Hizmet Binasının tahsisi talebi ile il  gili yazısı, (2013/177)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Doğanevler Mahallesi Pazar Alanı içindeki Hizmet Binasının tahsisi talebi ile ilgili yazısı, (2013/180)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Adalet Mahallesi 558 ada, 190 parsel üzerinde bulunan Adalet Mahallesi Muhtarlık Binasının tahsisi talebi ile ilgili yazısı, (2013/187)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doburca Mahallesi H22d 06a 2d pafta, 2287 ada, 10 parsel ve H22d 06a 1a pafta, 2293 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/191)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Hamitler Mah. 4935 ada, 3 parselde bulunan Belediyemize ait 2.138,00 m2 hissenin devri ile ilgili yazısı, (2013/193)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 869 ada, 1 parsel ve 870 ada, 2-3 parsellerin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/157)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin Uygulama İmar Planı kapsamında 4 Nolu bölgede kalan 6340 ada, 6 ve 7 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/167)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 8 pafta, 110 ada, 1 parseldeki plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/170)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi, Kuruçeşme Mah. 4268 ada, 142 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/178)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bursa Merkez Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kan E:192 Y:H22d 07a 1c pafta, E:548 Y:4405 ada, E:5 Y:2 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/181)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa KTVKBK’nun 30.01.2010 gün ve 5430 sayılı Kararının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/182)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Panayır Mah. H22a 22d 3d-4c pafta, 2309 ada, 6 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/183)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ön bahçe, yan bahçe mesafelerinin otopark olarak kullanılması ile ilgili plan değişikliğine itiraz ile ilgili yazısı, (2013/184)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Arası Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uyg. İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3d pafta, 6572 ada, 39-43 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/185)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça 1241-814-1208-1028 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/186)

3/33-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Cumhuriyet Mah. 795 ada, 20 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/188)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yahşibey Mah. 4813 ada, 6 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/189)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa KTVKBV’nın Nalbantoğlu Mah. H22d 07a 3a pafta, 5673 ada, 4 parselin tescil taramasının kaldırılması kararının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/190)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6664 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/192)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çekirge Mah. H22d 06b 2a pafta, 4164 ada, 7 parselde can ve mal kaybı tehlikesi olduğundan inşaat çalışmalarının subasman kotuna kadar tamamlanması talebi ile ilgili yazısı, (2013/194)

 


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :