test
x

05.06.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
05 Haziran 2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
46.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun ve Eğitim Komisyonunun Bosna Sırp Cumhuriyeti Doboy Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebi ile ilgili ortak raporu,

2/2- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, İstiklal Mah. 1191 ve 1192 adaların imar uygulamaları ile ilgili raporu,

2/3- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Abdal Mehmet Cami Çevresinde bulunan dükkanlardan bir tanesinin Osmangazi Muhtarlar Derneğine kiralanması talebi ile ilgili raporu,

2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi Adalet Mahallesi Muhtarlık Binasının tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Ovaakça Hizmet Binasının Ovaakça Merkez Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doğanevler Mah. Pazar alanı içerisindeki Hizmet Binasının tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Pınarbaşı Mah. 7. Dağ Sok.No:17 yanı 6223 ada, 32 parselin imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Küplüpınar Mah. H22d 02d 4c pafta, 2584 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. Selim Sokağı ve güneyindeki 5216 ada, 5227-5225 adalar arası imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 7486 ada, 7522 adalar arası imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doburca Mah. H22d 06a 2d pafta, 2287 ada, 10 parsel ve H22d 06a 1a pafta, 2293 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mah. H22d 02d 3c pafta, 1404 ada, 71 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 4. Cesur Sokağın Hüseyin Kanalıcı Cad. bağlantılı, 5232 ada, 5233 adalar arasında imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 5229 ada ve 5228 adalar arasında imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. Üzüm Sok. üzerinde imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Gülbahçe Mah. H22d 02c 4d pafta, 1271 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun,  1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada, 142 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun,  1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7868 ada, 2-3-4 parseller ile 7797 ve 7799 adalarla ilgili plan değ. raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun,  1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uygulama İmar kapsamında kalan H22d 02c 4a pafta,1248 parselin kuzeyinde plan değ. raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun,  1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 795 ada 20 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun,  1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6879 ada,  ada, 8 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun,  1/1000 ölç. Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3424 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun,  1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6572 ada, 39-42-43 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 110 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 7276 ada, 3 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7259 ada, 2 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6662 ve 6664 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 67 adet imar planı kapsamında Ön Bahçe ve yan Bahçe mesafelerinin otopark alanı olarak kullanılması ile ilgili plan değ. raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4544 ada, 5 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Özel Kalem Müdürlüğünün, 24-30 Haziran 2013 tarihleri arasında Fransa Nantes Şehrinde düzenlenecek olan “Avrupalı Şehrim” çalışma toplantısına heyet görevlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/222)

3/2- Zabıta Müdürlüğünün, Bursa Üretici Köylüler Yaş Sebze Meyve ve Pazar Kooperatifinin, Üretici Pazarı Oluşturulması talebi ile ilgili yazısı, (2013/233)

3/3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Belediye Meclisince mükerrer karar alınması nedeniyle Sırameşeler Mah. 2. Songül Sokak isminin 1. Songül Sokak, Bağlarbaşı Mah. 1. Gözde Sokak isminin 2. Gözde Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/221)

3/4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Yahşibey Mah. 4805 ada, 65 parsel ve Hacıilyas Mah. 2720 ada, 5 parselin Nilüfer Özlüce Mah. 4 şubeli Askerlik Şubesi inşaatı yapılmasına karşılık Belediyemize devri talebi ile ilgili yazısı, (2013/224)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Altınova Mah. H22d 02d 2d pafta, 3282 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/215)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mah. H22d 07a 2a pafta, 1435 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2013/216)

3/7-     Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hürriyet Mh. Kurtuldu Sok. No:6/1 adresinde bulunan Belediye  Hizmet Binasının zemin katındaki Muhtarlık Yerinin Hürriyet Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili yazısı, (2013/217)

3/8-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Emek Zekai Gümüşdiş Hizmet Binasının tahsisi talebi ile ilgili yazısı, (2013/218)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi Muhtarlık Binasının Yunuseli Mahallesi Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili yazısı, (2013/228)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Mah. Şifa Sokağı 373 ada, 3 parsel önü imar yolunda kalan tek katlı binanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/223)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doburcaköy Mah. H22d 06a 2d-1a pafta, 2287 ada, 10 parsel ve 2293 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/225)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5971 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/226)

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Zekai Gümüşdiş Mah. Balat 6 pafta, 133-141-142 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/208)

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler 1. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mah. 6432 ada, 257 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/209)

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Şehrüküstü Mah. Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyon kapsamında kalan Reyhan Mah. 4390 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/210)

3/16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alemdar Mah. 2864 ada, 30 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/211)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Tuna Mah. 1765 ada, 17 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/212)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mah. 4268 ada, 151-152….159-160 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/213)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4a pafta, 3120 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/214)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uyg.imar planı kapsamında kalan H22d 01a 2a pafta, 5083 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/219)

3/21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22d 02d 1c pafta, 983 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/220)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Mah. Uyg.İmar planı kapsamında kalan 6169 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/227)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş  Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 799 ada, 5-9-10-15-16 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/229)
3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş  Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demiraş Mah. H22a 22c 2b pafta, 7696 ada, 13 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/230)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uyg. imar planı kapsamında kalan 875 ada, 154 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/231)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uyg. İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mah. 266 ada, 19 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/232)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bursa Yalova Yolu 2. Bölge İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alaşar Mah. H22a 22a 1d-4a pafta, 4457 ada, 5-9-10-11-13-14-15-16-25-27 parsellerde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/234)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ahmetpaşa Mah. 5287 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/235)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Rev.Uyg. imar planı kapsamında kalan plan notunun değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/236)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayhan Mah. 4287 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/237)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayhan Mah. 4287 ada, 14 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/238)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mah. 7004 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/239)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş 132 adanın doğusunda yer alan İsmetiye  Deresi güzergahının düzenlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/240)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Otopark bedeli hesaplama yönteminin Belediyemizce hazırlanan imar planlarına eklenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/241)                                                                                                                                                                                                    Recep KOYGUN

Belediye Başkan V.

 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :