test
x

03.07.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
03 Temmuz 2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
46.
GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonunun, Belediye Meclisince mükerrer karar alınması nedeniyle Sırameşeler Mah. 2. Songül Sokak isminin 1. Songül Sokak, Bağlarbaşı Mah. 1. Gözde Sokak isminin 2. Gözde Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili ortak raporu,

2/2- Sosyal İşler ve Sağlık Komisyonunun, Kadın ve Aile Danışma Merkezi kurulması talebi ile ilgili raporu,

2/3- Bütçe ve .Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. Muhtarlık Binasının Yunuseli Mahallesi Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hürriyet Mah. Kurtuldu Sok. No:6/1 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasının zemin katındaki Muhtarlık yerinin Hürriyet Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5971 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doburcaköy Mah. H22d 06c 2d-1a pafta, 2287 ada, 10 parsel ve 2293 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Altınova Mah. H22d 02d 2d pafta, 3282 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mah. H22d 07a 2a pafta, 1435 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Pınarbaşı Mah. 6220 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Gülbahçe Mah. H22d 02d 3c pafta, 1258 ada, 11-12 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kirazlı Mah. 138 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaş Mah. Şifa Sokağı 373 ada, 3 parsel önü imar yolunda kalan tek katlı binanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hamitler Mah. 6400 ada, 126 parsel, 6585 ada, 5 parsel ve 6587 ada, 61 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mah. Altıparmak Cad. İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5900 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/15- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Mah. Uyg. İmar planı kapsamında kalan 6157 ada, 156 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uyg. İmar planı kapsamında kalan 875 ada, 154 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 799 ada, 5-9-10-15 ve 16 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere imar Planı kapsamında kalan 2193 ada, 2-3-4-6 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere imar Planı kapsamında kalan 2152 ada, 2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 869 ada, 1 parsel ve 870 ada, 2-3 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyonu Uyg.İmar Planı kapsamında kalan Balat 6 pafta, 133-141 ve 142 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyonu Uyg.İmar Planı kapsamında kalan 266 ada, 19 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gökdere Bulvarı Uyg. İmar Planı kapsamında kalan 3981 ada, 15 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uyg. İmar Planı kapsamında kalan 5083 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında H22a 21d 4b paftada kalan Dini Tesis ve Yeşil Alandaki plan değ. raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1726 ada, 3-4-11-12-13 ve 14 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7004 ada, 3 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1765 ada, 17 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3120 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası İmar Planı kapsamında kalan 4164 ada, 7 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2309 ada, 6 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek-Geçit İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölç. Hamitler 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı ile Hüseyinalan Köyü Köyiçi Mevkii Cilt:2 Sahife 64 Sıra:2 Mevzii İmar Planları kapsamında kalan İkiz Nizam İmar plan notu değ. raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2339 ada, 22 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada, 151-152-153-154-155-156-157-158-159 ve 160 sayılı parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Şehreküstü Mah. Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4390 ada, 3 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, otopark bedeli hesaplanması yöntemi ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, Adalet Mah. 580 ada, 10 parsel Uygulama imar planı ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Fen İşleri Müdürlüğünün, Emek Zekai Gümüşdiş, Ovaakça-Eğitim ve muhtelif mahallelerdeki cadde ve sokaklara bitum sıcak karışımı asfalt kaplama yapılması işine ait harcama katılım payı ile ilgili yazısı, (2013/268)

3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mevcut dolu ve boş memur kadrolarda değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/278)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere eleman alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/279)

3/4-Bilgi İşlem Müdürlüğünün, 03.04.2013 tarih ve 279 karar sayılı meclis kararının değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2013/257)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif mahallelerde, mükerrer sokak isimlerine yeniden isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/263)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Soğukkuyu Parkı adının Şehit Onbaşı Tolga Taştan olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/265)

3/7-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mah. H21c 05b 2c pafta, 6400 ada, 275 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/251)

3/8-  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sakarya Mah. 2617 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/252)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mah. H21d 01c 3d pafta, 3421 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/253)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mah. 2. Eren Sok. No:14 ve 2. Saray Sok. devamı, 7977-7978 adalar arası imar yolunda kalan bina ve arsa hakkında taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/258)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Orhanbey Mahallesi, Nilüfer Köylü Pazarının içinde bulunan 29 nolu dükkanın (3,3 m²) Bilgi İşlem Müdürlüğüne tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/270)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mah. Sınırları içinde yer alan H21b 25d 3c pafta, 6432 ada, 237 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/271)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doğanevler Mah. H22d 02b 1c pafta, 605 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/277)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Esentepe (Demirtapı) Mahallesi 5505 ada, 33-...-48 parseller ile 5505 ada 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/282)

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21c 24b 2b-2c paftalar, 9097 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/254)

3/16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Dumlupınar Mah., 7780 ada, 1..-..32 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/255)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Köyü 1462 ve 1463 parselin imar uygulamasındaki zayiat bedeline karşılık, Gündoğdu Köyü 3950 m² yüzölçümlü 1345 parseldeki İhsan Gür'e ait 1/2 hissenin takas talebi ile ilgili yazısı, (2013/256)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22d 3c pafta, 2336 ada, 99 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/259)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kuruçeşme Mah. H22d 07a 4b pafta, 4268 ada, 122-..136 nolu parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/260)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alipaşa Mah. E:200-Y:H22d 07a 4b-4c pafta, E:615, Y:5384 ada, E:132- Y:87 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/261)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Mollagürani Mah. H22d 07a 4b pafta, 5007 ada, 3 ve 14 nolu parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/262)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3c pafta, 4571 ada, 11 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/264)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa İli, Osmangazi İlçesi,  Kuruçeşme Mah.4268 ada, 106 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/266)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Doburcaköy Mah. Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 4a pafta, 7918 ada, 80 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/267)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç Çekirge Lami Cami Civarı Selvili Cadde Güneyi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında H22d 01c 4d pafta, 4159 ada, 15 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/269)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında H21c 05b 1c pafta, 958 ada, 11-16-48-49-52 sayılı parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/272)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Nilüfer Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında H21b 24b 3b pafta, 2581 sayılı parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/273)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Dini Tesis Alanında kalan 538 ada, 7 parseldeki Emek Adnan Menderes Cami ile 541 ada, 3 parseldeki BHA’nın yer değiştirmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/274)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Armutköy Mahallesi Dikilitaş Mevkii H22a 21c 2a pafta, 4369 ada, 9 parsel Uygulama İmar Planına askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/275)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi idari binası çevre düzenlemesi  ile ilgili yazısı, (2013/276)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Namıkkemal Mah. 2697,2698,2701,2702,2712 adalara ilişkin yapılan plan değişikliği ile plan geneline ilişkin hazırlanan plan notuna askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/280)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Mah. E:19-Y:H22a 17d 3a pafta, Y:7830 ada, E:921-Y:4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/281)

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :