test
x

04.09.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
04 Eylül 2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
48.
GÜNDEM:

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-       Eğitim Komisyonunun, Osmangazi İlçesinde eğitim veren liselerin başarı seviyelerinin belirlenmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Molla Fenari Mah. Fenerli Cad. isminin Fenari Cad. olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/3-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, 03.04.2013 tarih ve 279 sayılı Meclis Kararının değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/4-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif mahallelerde mükerrer sokaklara yeniden isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/5-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Soğanlı Mah. H21d 01c 3d pafta, 3421 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doğanevler Mah. H22d 02b 1c pafta, 605 ada, 38 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hamitler Mah. Sınırları içinde yer alan H21b 25d 3c pafta, 6432 ada, 237 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çekirge Mah. 2. Eren Sok. No:14 ve 2. Saray Sok. devamı, 7977-7978 adalar arası imar yolunda kalan bina ve arsa hakkında taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Selamet Mah. H22d 02d 3c pafta, 1147 ada, 19 parselde Belediye Hizmet Binası zemin katında bulunan 2 Nolu Bağımsız bölümün (14,72m²), Selamet Mah. Muhtarlığına tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/10-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Orhanbey Mahallesi, Nilüfer Köylü Pazarının içinde bulunan 29 nolu dükkanın (3,3 m²) Bilgi İşlem Müdürlüğüne tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/11-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Dikkaldırım Mah. H22d 01d 4c pafta, 4591 ada, 6 parselin Bel. 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Başaran Mah. H22d 02d 3c pafta, 148 ada, 8 parselin kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hamitler Mah. H21c 05b 2c pafta, 6400 ada, 275 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5384 ada, 84 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/15-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5807 ada, 8-9-10-11-13-14-15 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/16-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 266 ada, 19 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/17-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2581 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/18-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Gündoğdu Köyü 1462-1463parsellerin plan zaiyat bedeline karşılık 1345 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/19-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon  Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 538 ada, 7 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/20-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Lami Camii Civarı Selvili Cadde Güneyi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01c 4d pafta, 4159 ada, 15 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/21-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama imar Planı kapsamında kalan 958 ada, 14-16-48-49-52 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/22-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 4a pafta, 7918 ada, 80 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/23-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6879 ada, 8 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/24-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Armutköy Mahallesi Dikilitaş Mevkii H22a 21c 2a pafta, 4369 ada, 9 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/25-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Panayır Mahallesi 6235 ada, 28-29-30 parseller ve Altınova Mahallesi 3198 ada, 57-58-59-60-61-62 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/26-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Demirtaş 132 adanın Doğusunda yer alan İsmetiye Deresi güzergahının düzenlenmesi ile ilgili plan değ. raporu,

2/27-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı ile ilgili plan değ. raporu,
3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-
Fen İşleri Müdürlüğünün, 2013 yılında ihalesine çıkılarak yapımına başlanacak Osmangazi Belediyesi Ünlü Caddesi Cephe Sağlıklaştırması İnşaatı İşine ait yıllara sari iş oluru alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/304)

3/2-    Fen İşleri Müdürlüğünün, 2013 yılında ihalesine çıkarak yapımına başlayacağı listeli işlere ait yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2013/341)

3/3-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2013 Mali Yılı Bütçesinde ödenek aktarma işlemi ile ilgili yazısı, (2013/346)

3/4-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Ruhsat Denetim Müdürlüğüne Bütçe Kodu Açılması ve Ödenek Aktarılması ile ilgili yazısı, (2013/352)

3/5-    Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, Teftiş Kurulu Müdürlüğü yönetmelik değişikliği ile ilgili yazısı, (2013/327)

3/6-    Sağlık İşleri Müdürlüğünün, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı Projesi için Belediye Başkanı Mustafa DÜNDAR'a yetki verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/332)

3/7-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/305)

3/8-     Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Ovaakça Beldesi, Çeşmebaşı Mah. Mevlana Caddesinde bulunan Şehit Samet Saraç Sokak adının Avukat Mehmet Mesut Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/329)

3/9-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif Mah. Mükerrer sokaklara ve isimsiz sokakların isimlendirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/357)

3/10-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İrfan FERİK'in Güneştepe Mah. 9076 ada, 1 nolu parselde kayıtlı olan 4/2400 hisseye karşılık gelen 8,56m² hissenin 239209 sicildeki vergi borcuna karşılık Belediyemize bağış talebi ile ilgili yazısı, (2013/291)

3/11-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 7496 ada, 1 sayılı parselde bulunan 3.295,28 m² alanlı, 88/329528 (0,88m²) hissesinin tamamının Belediyemize bağış talebi ile ilgili yazısı, (2013/292)

3/12-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamzabey Mah. Kaplıca Cad. 4843 ada, 7 parselde Hizmet Binasında bulunan 2 nolu Muhtar odasının (13.58m²) Hamzabey Muhtarlığı adına tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/297)

3/13-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çiftehavuzlar Mah. H22d 02d 4a pafta, 1560 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/300)

3/14-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mah. 3. Nazlı Sokaktan Gür Caddesine dönüşteki 6399 ada, 1 parseldeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/302)

3/15-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Turgut Özal Parkı H21b 25d 4b pafta, 513 ada, 4 parsel üzerinde park alanı içinde bulunmakta olan Mescit Binasının tamamının Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/303)

3/16-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Zafer Mah. 4983 parsel ve Atıcılar Mah. 3764 ada, 90 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/306)

3/17-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mah. Hamdi Sok. ve Akça Sok. üzerindeki bina (4268 ada, 39-40-47-41 parseller), bina ve duvar ile ilgili taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/309)

3/18-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bahar Mah. 445 ada, 10 ve 445 ada, 25 parsel  üzerindeki bina ve arsaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/313)

3/19-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sakarya Mah. Uğur Çıkmazı üzerindeki bina ve 2638 ada, 7-8 parsellerdeki arsanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/314)

3/20-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta 5978 ada, 27 parseldeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/315)

3/21-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 5108 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/322)

3/22-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi, H22d 07a 3d pafta, 5476 ada, 14-15-16 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/326)

3/23-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. Hüseyin Kanalıcı Cad. No:80 adresindeki binanın güneyindeki, 6579-7517-7516 adalar arası taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/328)

3/24-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait H22d 01c 3b pafta, 3515 ada, 15 saylı parsel üzerinde bulunan Soğanlı Pazaryeri içindeki yerlerin tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/330)

3/25-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mah. Zindankapı Cad. No:38 adresindeki Alacahırka Hizmet Binası içindeki 20m²’lik yerin tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/333)

3/26-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 7521 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/336)

3/27-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş 447 ada doğusu ve 446 ada kuzeyinde trafo alanının bitişiğinde bulunan Telekom Alanının satış, kiralama veya tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/338)
3/28-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ulu Mahallesi, 3663 ada, 1 ve 2 parseller arasında kalan taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/339)

3/29-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş-Barbaros Mahallesi, 942-943-944 adalar arası imar yolundaki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/340)

3/30-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mah. 4332 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/342)

3/31-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mah. 5971 ada, 34 parselde bulunan Alacahırka Spor Tesisinin tahsis/kiralama talebi ile ilgili yazısı, (2013/347)

3/32-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İnkaya 7-8 pafta, 440 ve 406 parseller üzerinde bulunan İnkaya Futbol Sahasının tahsis/kiralama talebi ile ilgili yazısı, (2013/348)

3/33-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dobruca 7 pafta, 325 parsel üzerinde bulunan Dobruca Futbol Sahasının tahsis/kiralama talebi ile ilgili yazısı, (2013/349)

3/34-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Muradiye Mah. H22d 06b 2c pafta, 4843 ada, 7 parseldeki Muradiye Muhtarlık Binası tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/350)

3/35-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Eski: Hamitler Mah. 8498 ada, 1 parsel, Yeni: Akpınar Mah. 6165 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/353)

3/36-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Emek Adnan Menderes Mah. 118 ada, 15 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/293)

3/37-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Nilüferköyü İlave Uygulama İmar Planında gerekli imar planı değişikliğinin yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/294)

3/38-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 4615 ada, 2 parseli içeren plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/295)

3/39-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gebze-İzmir Otoyolu Kamulaştırma sınırında plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/296)

3/40-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22d 3c pafta, 6242 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/298)

3/41-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Enerji Nakil Hatlarına ait plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/299)
3/42-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6546 ada 2-3-4 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/301)

3/43-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dürdane Köyü 2710 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı, (2013/307)

3/44-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Mah. Batısı H21b20b2c-d ve H22a16a2c-d paftalar, 4562 parselde Rüzgar Enerji Santrali 1/1000 ölç. Uygulama İmar pan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/308)

3/45-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çırpan Mahallesi 5850 ada, 1 nolu parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/310)

3/46-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çırpan Mah. H22d 07a 1a pafta, 5851 ada, 8 nolu parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/311)

3/47-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı- Hacı İlyas Mah. Uyg. İmar Planı kapsamında 1162 ada, 1 parsel ve Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uyg. İmar Planı kapsamında kalan 1356 ada, 1-2-21-22 parsellerde askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/316)

3/48-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüferköy H21b 25a 1a pafta, 6866 ada, 2 parsel ve H21b 24b 3a-b pafta, 217 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/317)

3/49-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı, (2013/318)

3/50-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında ağaçlandırılacak alanda kalan H22a 23ad E:1310 parsel, Y:751 ada, 172 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/319)
3/51-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 4951 ada, 1 parseldeki plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/320)

3/52-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1193 ada, 18-19 parsellerdeki plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/321)

3/53-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi 4473 ada, 1-28-29-30-31-32-33 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/323)

3/54-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı  Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/324)

3/55-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Aksungur Köyü, H21b 20d pafta Eğitim Kampüsü Alanında plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/325)

3/56-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  Hoşkadem Mah. 5319 ada, 9 ve 10 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/331)


3/57-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mah. 7013 ada, 6 parselde yer alan kanalizasyon kolektör hattında plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/334)

3/58-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Altınova Mah. 3237 ada,4-5-6-7 parsellerde yapılan plan değişikliğine askı itirazı  ile ilgili yazısı, (2013/335)

3/59-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Zafer Mahallesi, 3581 ada,14 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı  ile ilgili yazısı, (2013/337)

3/60-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1. Bölge Uyg. İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada, 64 parsel ile ilgili plan notu değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/343)

3/61-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağl. Projesi Yeşilova-Başaran Uyg. İmar Planı kapsamında kalan Yeşilova Mah. 271 ada, 14 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/344)

3/62-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar Planı Revizyonu plan notu değişikliği askı itirazı ilgili yazısı, (2013/345)

3/63-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Muradiye Mah. E:88-Y:H22d06b2d pafta, E:959-Y:4775 ada, E:87-Y:3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/351)

3/64-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tahtakale Mah. E:639-Y:5557 ada, E:33-Y:6 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/354)

3/65-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, E:127-Y:H22d 07a 4c pafta, E:575-Y:5611 ada, E:9-Y:8 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/355)

3/66-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Doğanevler Mah. 607 ada, 13 parselin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/356)

3/67-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Seyyid Usul Tekkesi Mahkeme Kararı ile ilgili yazısı, (2013/358)

3/68-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mah. H22d 07a 4c pafta, 5611 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/359)


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :