test
x

09.10.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
09 Ekim 2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
49.
GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğukkuyu Parkı adının Şehit Onbaşı Tolga Taştan olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Eğitim Komisyonunun, Ovaakça Beldesi, Çeşmebaşı Mah. Mevlana Caddesinde bulunan Şehit Samet Saraç Sokak adının Avukat Mehmet Mesut Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili ortak raporu,
 
2/3- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Gündoğdu Köyü 1462 ve 1463 parselin imar uygulamasındaki zayiat bedeline karşılık, Gündoğdu Köyü 3950 m² yüzölçümlü 1345 parseldeki İhsan Gür'e ait 1/2 hissenin takas talebi ile ilgili raporu,

2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 7496 ada, 1 sayılı parselde bulunan 3.295,28 m² alanlı, 88/329528 (0,88m²) hissesinin tamamının vergi borcuna karşılık (71,40 TL.) Belediyemize bağış talebi ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, İrfan FERİK'in Güneştepe Mah. 9076 ada, 1 nolu parselde kayıtlı olan 4/2400 hisseye karşılık gelen 8,56m² hissenin 239209 sicildeki vergi borcuna karşılık Belediyemize bağış talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Turgut Özal Parkı H21b 25d 4b pafta, 513 ada, 4 parsel üzerinde park alanı içinde bulunmakta olan Mescit Binasının tamamının Osmangazi İlçe Müftülüğüne tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Pınarbaşı Mah. Zindankapı Cad. No:38 adresindeki Alacahırka Hizmet Binası içindeki 20m²’lik yerin tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, İnkaya 7-8 pafta, 440 ve 406 parseller üzerinde bulunan İnkaya Futbol Sahasının tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alacahırka Mah. 5971 ada, 34 parselde bulunan Alacahırka Spor Tesisinin kiralama talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti belediyemize ait H22d 01c 3b pafta, 3515 ada, 15 saylı parlse üzerinde bulunan Soğanlı Pazaryeri içindeki yerlerin tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Dobruca 7 pafta, 325 parsel üzerinde bulunan Dobruca Futbol Sahasının tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Muradiye Mah. H22d 06b 2c pafta, 4843 ada, 7 parseldeki Muradiye Muhtarlık Binası tahsis talebi ile ilgili raporu,
2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hamzabey Mah. Kaplıca Cad. 4843 ada, 7 parselde Hizmet Binasında bulunan 2 nolu Muhtar odasının (13.58m²) 5 yıl süre ile Hamzabey Muhtarlığı adına tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaş 447 ada doğusu ve 446 ada kuzeyinde trafo alanının bitişiğinde bulunan Telekom Alanının kiralama/tahsis talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Zafer Mah. 4983 parsel ve Atıcılar Mah. 3764 ada, 90 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kuruçeşme Mah. Hamdi Sok. ve Akça Sok. üzerindeki bina (4268 ada, 39-40-47-41 parseller), bina ve duvar ile ilgili taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaş-Barbaros Mahallesi, 942-943-944 adalar arası imar yolundaki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/18- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 5108 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/19- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 5116 ada, 2 parselin Bel. 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/20- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hamitler Mah. 3. Nazlı Sokaktan Gür Caddesine dönüşteki 6399 ada, 1 parseldeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/21- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu ve İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3578 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9 parsellerle ilgili plan değ. raporu,    

2/22- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu ve İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2692 ada, 1 parselle ilgili plan değ. raporu,
      
2/23- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu ve İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2697 ada, 22-23 parsellerle ilgili plan değ. raporu,

2/24- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu ve İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu  kapsamında kalan 192 ada, 1 parselle ilgili değ.raporu,
2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4641 ada, 1 parselle ilgili değ. raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4640 ada, 1 parselle ilgili değ. raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4571 ada, 11 parselle ilgili değ. raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1193 ada, 18-19 parseller ve 1194-1195 adalarla ilgili değ. raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7013 ada, 6 parselle ilgili değ. raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6340 ada, 6-7 parselle ilgili değ. raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama  İmar Planı kapsamında kalan 118 ada, 1-3-4-6-8-12-13-14-15-16 ve 17  parsellerle ilgili değ. raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 270 ada, 4-5-6…….16 parseller ve 271 ada, 17-18…….30 parsellerle  ilgili plan değ. raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında plan notu değ. ile ilgili değ.raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 9097 ada, 7 parsel, 8596 ada, 4 parsel, 8594 ada, 8 parsel ve 8604 ada, 6 parselle ilgili değ. raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3581 ada, 14 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında plan notu değ. yapılması ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5007 ada, 3-14 parsellerle ilgili değ. raporu,


2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Ovaakça Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6546 ada, 2-3-4 parselle ilgili değ. raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Hamitler mahalle Merkezinden Hamitler Kent Mezarlığına giden yolda kalan 6432 ada, 142-164-165 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planında Plan Notu Değişikliği ile  ilgili  raporu,

2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 1310 parselle ilgili değ. raporu,

2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1270 ada, 13-14-21-22 parseller ve 1271 ada, 12-13-20-21 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Doğanevler Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 607 ada, 13 parselle ilgili değ. raporu,

2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4951 ada, 1 parselle ilgili değ. raporu,

2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5851 ada, 8 parselle ilgili değ. raporu,

2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7696 ada, 10-11-12-13-14 ve 15 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Ovaakça Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 7843 ada, 7 parselle ilgili değ. raporu,

2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 3d pafta, 411 ada, 2 parsellerle ilgili plan değ. raporu,

2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7420 ada, 6-7-8-9 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6242 ada, 1 parselle ilgili değ. raporu,

2/52- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı  kapsamında kalan 4263 ada, 2-3 parsellerle ilgili değ. raporu,
2/53- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3237 ada, 4-5-6-7 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/54- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa’da İmar Yapılanmalarında kullanılan “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği “ ile ilgili değ. raporu,

2/55- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5850 1  parselle ilgili değ.raporu,

2/56- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dürdane Köyü Karşıyaka Mevkii H22a 17a 3b 3c ve H22a 17b 4a 4b paftalar, 2710 parsel ile ilgili değ.raporu,

2/57- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5611 ada, 1-2-8 parsellerle ilgili değ. raporu,

2/58- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj Altı-Altı Hacı İlyas Mah.İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan1162 ada, 1 parsel ve 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar İmar Planı kapsamında kalan 1356 ada, 1-2-21-22 parsellerle ilgili değ.raporu,

2/59- İmar ve Planlama Komisyonunun, Alaşar 4460ada,1-6-74-75-76-77-105 parseller İlave İmar Planı ve 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı  kapsamında kalan 7844 ada, 9 parselle ilgili değ.raporu,

2/60- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı  kapsamında kalan 7830 ada, 4 parselle ilgili değ.raporu,

3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2014 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı, (2013/384)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2014 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili yazısı, (2013/385)
3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili yazısı, (2013/389)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2013/392)

 3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yasemin Park site yöneticiliğinin yeni bir mahalle olma  talebi ile ilgili yazısı, (2013/390)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Samsa Çıkmazı Sokağın Selen Sok. ve Ebuşahme Çıkmazı Sokağın Ebuşahme Sok. olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/400)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Mah. H22d 07a 2c pafta, 2196 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/387)
3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mah. 2864 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/401)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait 58 adet parselin imar planındaki amacına uygun olarak kullanılmak üzere bedeli karşılığında Belediyemize devrinin yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/403)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doburca Köyü arazileri içinde kalan Belediyemize ait yeşil alanların kiralanması talebi ile ilgili yazısı, (2013/406)

3/11-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, 24 Mahallede Yapılacak Park, Meydan ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşine ait yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2013/404)
 
3/12- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, Mevcut Prefabrik Atölyeler Binası İçerisine Çelik Konstriksiyon Asma Kat İlavesi Yapılması İnşaatı İşine ait yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2013/405)

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01a 2a-2b paftalar, 5218 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/379)

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6799 ada, 3-4-5-6-7-8-10-11 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/380)

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uyg. İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 8944 ada, 2 parsel 8945 ada, 1-2-3 parseller ve 8948 ada, 1-2 parsellerin plan değişikliği talebi  ile ilgili yazısı, (2013/381)

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli 7153 ada 1 parsel ve kuzeydoğusundaki park alanında plan değişikliği talebi ilgili yazısı,(2013/382)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında Akpınar Mah. 6189 ada, 9 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/383)

3/18-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Geçit Mah. 6265 ada, 6 ve 7 parseller ile 6269 ada 1 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2013/386)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Emek Zekai Gümüşdiş Mah. Balat 6 pafta, 112 parselin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/388)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4398 ada, 28 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/391)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alipaşa Mah. 5389 ada, 15 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/393)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mah. 895 ada, 3 ve 4 parsellerin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/394)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 2c pafta, 4772 ada, 35 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/395)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı 2309 ada, 5 parsel-5952 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/396)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Plan notları değişikliklerine itiraz talebi ile ilgili yazısı, (2013/397)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Geçit Mah. Gökova-Gazel-Yıldız-Gönülkuşu-Gülbahçe Sokaklarda plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/398)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamitler Mah. 4952 ada, 3 parselin doğusunda önerilen trafo merkezi yeri plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2013/399)

3/28-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Armutköy Mah. 4367 ada, 19-45-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-77-80-81-89-92-101-116-122 parsellerde ilave imar planı yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2013/402)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tahtakale Mah. E:198-Y:H22d07a4b pafta, E:653-Y:5550, E:47-Y:2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/377)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mah. 4476 ada, 15 parsel hakkında uygulama imar planı talebi ile ilgili yazısı, (2013/378)

 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :