test
x

06.11.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
06 Kasım 2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
50.
GÜNDEM:

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-       Kültür Komisyonu ve Eğitim Komisyonunun, muhtelif mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili ortak raporu,
2/2-    İmar Komisyonu, Sosyal İşler, Sağlık Komisyonu ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun, Kadın ve Aile Danışma Merkezi kurulması talebi ile ilgili ortak raporu,

2/3-    Hukuk komisyonunun, Teftiş Kurulu Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu,

2/4-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Belediyemizin 2014 Mali yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

2/5-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Belediyemizin 2014 Mali yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

2/6-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, mülkiyeti Belediyemize ait olan H22d 01c 3b pafta, 3515 ada, 15 parsel üzerinde bulunan Soğanlı Pazar alanı içerisindeki yerlerin tahsisi ile ilgili raporu,

2/7-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 5116 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çekirge Mah. 4332 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, E: Hamitler Mah. 8498 ada, 1 parsel, Y: Akpınar Mah. 6165 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5978 ada, 27 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 7521 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 6579-7517-7516 adalar arasındaki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/13-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Ulu Mah. 3663 ada, 1 ve 2 parseller arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Maksem Mah. H22d 07a 3d pafta, 5476 ada, 14-15-16 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mollafenari Mah. H22d 07a 4c pafta, 5611 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Bahar Mah. 445 ada, 10 parsel ve 25 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çekirge Mah. 4180 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/18-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. H21c 05b 2a pafta, 4968 adanın kuzeyinde yer alan Eylül Sok. No:2 ile 4968 adanın batısında yer alan Dicle Sok. No:1 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/19-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi Batısında kalan 4562 parselde 1/1000 ölç. Rüzgar Enerji Santrali yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/20-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Aksungur Köyü Tescil Harici Alan Eğitim Kampüsü içinde 2 adet trafo alanı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar planı kapsamında kalan 8944 ada, 2 parsel, 8945 ada, 1-2-3 parseller ve 8948 ada, 1-2 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada, 99 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA3 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7153 ada, 1 parselin Kuzeydoğusunda değişiklik yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6189 ada, 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit-Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan 6265 ada, 6-7 parseller ve 6269 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/26-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5218 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5557 ada, 6 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4398 ada, 28 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6 pafta, 112 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama imar Planı kapsamında kalan 5952 ada, 1 parsel ve 2309 ada, 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4952 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Adnan Menderes Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Yakup Aktaş Caddesinin kesiştiği alan ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notu değişikliği yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Altıparmak Caddesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu-Eski İzmir Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4615 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36-    İmar ve Planlama Komisyonunun, Mücavir Alan kapsamında kalan muhtelif Köylerde İmar Planlarının hazırlanması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/37-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi 5427 ada, 1-2-26-36 parsellerde 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/38-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 289 ada, 16 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Pınarbaşı Caddesinin bir kısmı ile Maksem Cami ile Alacahırka Mezarlığı arasındaki güzergahta bulunan adalarda plan değişikliği yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-    İnsan kaynakları Müdürlüğünün, kadro değişikliği ile ilgili yazısı, (2013/424)
3/2-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ulusal Ağı’nın Sağlıklı Şehirler Projesi ile ilgili yazısı, (2013/426)

3/3-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamzabey Mah. H22d 06b 2d pafta, 4853 ada, 25-44-45-46 ve 47 nolu parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/417)

3/4-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bursa Merkez Reyhan- Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 4306 ada, 1-19 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/418)

3/5-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Adalet Mah. 558 ada, 1 parsel ve 6401 ada, 1 parsel ile Yunuseli Mah. 6588 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/419)

3/6-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 adanın güneyinde bulunan park alanında trafo yapılması için plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2013/420)

3/7-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali hakkında plan değişikliği talebi ilgili yazısı, (2013/421)

3/8-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Emek Fatih Sultan Mehmet Mah. 178 ada, 25 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/422)

3/9-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Mah. 4580 ve 4581 sayılı parsellerin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/423)

3/10-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Uygulama Bölgesi kapsamında kalan 5036- 5037-5038-5039-5041 adalarda plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/425)
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :