test
x

04.12.2013 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
04 Aralık 2013
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
51.
GÜNDEM:

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-       Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Çağlayan Köyünde bulunan muhtelif sokaklarda isim değişikliği talebi ile ilgili raporu,
2/2-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun ve Eğitim Komisyonunun, muhtelif mahallelerde mükerrer sokaklara ve isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/3-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun ve Eğitim Komisyonunun, Tahtakale Mahallesinde bulunan Samsa Çıkmazı Sokağın Selen Sokak ve Ebuşahme Çıkmazı Sokağın Ebuşahme Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/4-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Nilüfer Köylü Pazarı artış oranlarının yeniden incelenmesi talebi ile ilgili raporu,

2/5-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Elmasbahçeler Mah. 2196 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mah. 1435 ada, 26 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alemdar Mah. 2864 ada, 30 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun ve İmar ve Planlama Komisyonunun, Soğukkuyu Mahallesi 611 ada, 92 parselde Osmangazi Belediyesine ait 54.79 m2’lik alanın satışı ile ilgili ortak raporu,

2/9-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun ve İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dobruca 3.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6754 ada, 1 parselin batısında bulunan Kamu mülkiyetinde Park Alanında kalan Ulu Sokak No:6/1 ve 8 adresindeki yapıların 2011-2015 yılları arası 5 yıllık Kamulaştırma programına alınması ile ilgili ortak raporu,

2/10-    Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun ve İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Merkez Samanpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 3992 ada, 3-4 parseller ile ilgili ortak raporu,

2/11-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5384 ada, 87 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/12-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5550 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/13-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 215 ada, 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/14-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4743 ada, 42 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/15-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8849 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/16-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6890 ada, 10 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/17-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muhtelif İmar Planlarında Plan Notu Değişikliğinin askı itirazları ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/18-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2192 ada, 22 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/19-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 983 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/20-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 130 ada, 7 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8872 ada, 19-20 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6432 ada, 257 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit Mahallesi İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planında değişiklik yapılması ile ilgili raporu,
2/24-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj Altı Hacı İlyas Mah. İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3664 ada, 13 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6894 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4813 ada, 6 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4775 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/28-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu – Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4618 ada, 13-15 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 895 ada, 3-4 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı II. Revizyonu kapsamında kalan 6068 ada, 5 parsel ve 6069 ada, 3 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Aksungur Köyü Tescil Harici Alan Eğitim Kampüsü Alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5984 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5389 ada, 15 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7124 ada, güneybatısında kalan trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında H22d 01d 3d pafta, 4213 ada, 1 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA-1, YPA_2, YPA-3, YPA-4 Uygulama İmar Planları kapsamında Plan Notu değişikliği yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/37-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6169 ada, 1-2 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/38-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 488 ada, 24-25 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Alemdar Mah. Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2864 ada, 30 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/40-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Kükürtlü Kaplıcası Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3898 ada, 6 parsel ve 3936 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/41-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ve 558 ada, 1 parsele ilişkin hazırlanan Askeri Alan 1/1000 ölç. Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/42-    İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6791 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-    Fen İşleri Müdürlüğünün, Hamitler Mah. Murat Hüdavendigar Lisesi İnşaatı için yıllara sari iş oluru alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/448)

3/2-       Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Doburca Mahallesi 1. Kadife Sokağın 3. Kadife Sokak, Soğanlı Mahallesi 2. Topel Sokağın 3.Topel Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/432)

3/3-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, muhtelif sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/440)

3/4-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Kirazlı Mahallesi, Çırçır Pınar Mevkiindeki  isimsiz yola cadde ismi verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2013/447)

3/5-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması talebi ile ilgili yazısı, (2013/450)

3/6-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Adnan Menderes Mahallesi Sabit Semt Pazarında bulunan hizmet binası içerisindeki yerlerle ilgili karar alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/431)

3/7-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ahmetpaşa Mahallesi, H21d 07a 1c pafta, 5296 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/435)

3/8-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mah. Mercan Sok. adresindeki 760 ada, 25 parselin yanında imar yolunda kalan taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/437)

3/9-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Atıcılar Mah. Asa Sok. 3764 ada, 1-13-14-15 parsellerdeki taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/439)

3/10-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah, Somuncu Baba Sokak devamı ve 2. Esen Caddesi üzerindeki imar yolunda kalan binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/441)


3/11-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doburca Değirmen Tesisi, Değirmen Binası içerisindeki yerlerin kiralama veya tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2013/443)

3/12-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah, 3. Halis Sokak, No:8 adresindeki binanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/446)

3/13-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kayıhan Mah. 7. Fırın Sok. No:4 adresindeki bina ve 4290 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2013/449)

3/14-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi, 6664 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/433)

3/15-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tuzpazarı Mahallesi, H22d 07a 2d pafta, 4418 ada, 85 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/434)

3/16-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüfer Mah. H21b 25a 1a pafta, 6865 ada, 7 parsel ve H21b 24b 2d pafta 8603 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2013/436)

3/17-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mah. H22a 22a 4b-4c pafta, 5586 ada, 7 parselde plan notu değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/438)

3/18-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Emek Fatih Sultan Mehmet Mah. 110 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/442)

3/19-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gülbahçe Mah. 1269-1270-1271 adalarda plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/444)

3/20-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mah. 4805 ada, 16 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/445)

3/21-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07b 1d pafta, 2152 ada, 2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,  (2013/451)

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :