test
x

06.05.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
06 Mayıs 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
13.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

1/1- 08 Nisan 2015 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

1/2- 13 Nisan 2015 günlü (2 birleşim) Toplantı Zabıtlarının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Hukuk Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22a 21d 1c pafta, 9077 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Tuna Mahallesi, 1749 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kükürtlü Mahallesi, H22d 01c 4a pafta, 3878 ada, 9-10-11-12-13 ve 14 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Santral Garaj Mahallesi, H22d 07a 1b pafta, 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568 adalarda bulunan taşınmazların Belediyemizce satın alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, 2589 ada, 25-26 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Pınarbaşı Mahallesi, H22d 07a 4a pafta, 6219 ada, 156 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamzabey Mahallesi, H22d 06b 2c pafta, 4840 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, H22d 02d 4c pafta, 2584 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, İstiklal Mahallesi, H22d 01a 4c pafta, 1180 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Maksem Mahallesi,  H22d 07a 4c pafta, 5458 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mürseller Mahallesi, H22d 16b 1a pafta, 963 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hacıilyas Mahallesi, 2748 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çukurca Mahallesi, H22d 01b 1c pafta, 4781 ada, 100 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Adnan Menderes Mahallesi, 411 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın satış talebi ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dağakça Mahallesi, H21c 20d 1d pafta, 1565 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollagürani Mahallesi, Çırakbey Sokak adresindeki yapının Kavaklı Mahalle Muhtarlığına tahsisinin iptal edilerek, Mollagürani Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Panayır Mahallesi, 2377 ada, 12 parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Karaman Mahallesi, 781 ada, 6 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi, 6173 ada, 5 parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4647 ada, 1 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3869 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2155 adada muhtelif parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 8603 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/100 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan E:4086-4711-4718-4719-4738-4741-4743-4744 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Doğanevler Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 608 ada, 14-15 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Kent Mezarlığı ile Çöp Tasfiye Alanı Arasında kalan bölgede plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 519 ada, 17 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 8846 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2988 ada, 6 parselin kuzeyindeki refüj alanı batısında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7688 ada, 1 parselin doğusunda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitlere Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 9047 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5903 ada, 12-18-19-20-21-22-23 parseller ve 5904 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8831 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-19-20-21 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yüksek Gerilimli Enerji Nakil Hatlarının geçtiği alanların TEAŞ alanı olarak düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5901 ada, 4 parselde plan değişikliği raporu,
2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6170 ada, 1 parsel ve 6171 ada, 3-4-5 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 116 ada 15-16-17 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 903-904-905-906-907 ve 908 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 8872 ada, 5-6-13 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 915 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10-13-14 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Kuzey Kısmı İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolunun Güzergah Değişikliği yapılan Umurbey-Ovaakça arasındaki kamulaştırma sınırının İmar Planına işlenmesine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 321 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında 6157 ada, 75-76-167 parseller, 6167-6168-6169-6170 ve 6188 adalarda askı itirazı ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2.Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2.Bölge İlave İmar Planı kapsamında kalan 4494 ada 48-21-22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Selçukgazi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1239-1240-1241 ve 1238 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4151 ada, 21 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Zabıta Müdürlüğünün, Çiftehavuzlar Fatih Yaşam Merkezi Merinos Çarşamba Pazar Park Pazar Alanıyla ilgili karar alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/182)

3/2-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2014 Mali Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Kesin Hesabı ile ilgili yazısı, (2015/181)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,  Sürekli İşçi Kadro Değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/186)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,  Mevcut Dolu Memur Kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2015/187)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yüzbaşı Rüştü Dinçer’in isminin ilçemiz sınırları içerisinde bir cadde veya sokağa verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/165)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Merhum Müzeyyen Senar’ın isminin Kavaklı Caddesine verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/166)

3/7- Fen İşleri Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi Atletizm Salonu ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı için yıllara sari iş oluru alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/184)

3/8- Fen İşleri Müdürlüğünün, Soğanlı Kültür Merkezi Projesi kapsamında 3398 ada güneyinde trafo yeri yapılması için plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/183)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi, H22d 02d 2b pafta, 3199 ada, 77 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/167)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mahallesi, H21c 05 b 3c-3d pafta, 673 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/168)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaaddin Mahallesi, Zindankapı Sokak, 4753 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/169)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kuzgunluk Mahallesi, Seydinasır Caddesi, No:59 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/170)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doğanbey Mahallesi, 7286 ada, 1 parsel, 1 ve 2A binanın içindeki muhtelif yerlerin kiralama veya tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2015/185)

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet- İstiklal-Soğukkuyu- Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi, 889 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/171)

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi, 2336 ada, 50 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/172)

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, H22a 21d 4c pafta, 7475 ada, 17 parsel (0.94 m²), 7477 ada 4 parsel (16.84 m²) ve 7496 ada 1 parsel (0.18 m²) toplam 17.96 m² hissenin Belediyemizce satın alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/173)

 

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayhan Mahallesi, 4305 ada, 12 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/174)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ebu İshak Mahallesi, Samanpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3b pafta, 3986 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/175)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacamescit Mahallesi, 4351 ada, 33 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/176)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi, 3424 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/177)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi, 411 ada, 4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/178)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 2 ve 3 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/179)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/180)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında 7250 ada, 2 parsel, 7252-7253-7254 ada 1 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/189)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 82 adet 1/1000 ölçekli imar planına otoparklar ile ilgili plan notu ilavesi askı itirazları ile ilgili yazısı, (2015/188)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi, Mudanya Yoluna yakın ikiz nizam imar adalarında plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/190)

                                                                                                                               Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                   Belediye Başkanı

      

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :