test
x

04.01.2012 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
04 Ocak 2012
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
30.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Hukuk İşleri Komisyonunun, Surüstü Konağının TRT'ye verilmesi kararının yeniden değerlendirilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Osmangazi İlçesi İsmetiye Mahallesi'ne 3 km. mesafede bulunan Terzioğlu ve Yıldız Mevkii'nin Doğanevler Mahallesi'ne bağlanması talebi ile ilgili raporu,
2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamitler Mahallesi ve Güneştepe Mahallelerinin kesiştiği Bebek Sokağın isminin Hamitler Mahallesi ve Güneştepe Mahallesi Bebek Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Çekirge Mah. 4177 ada, 15 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Çekirge Mah. 4186 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Gülbahçe Mah. 1307 ada, 60 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çağlayan Mah. H22a 21a pafta, 1283 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mah. bulunan Pamuklu Dere Caddesi, Dere Sokak, Akasya Sokak, Zeytin Sokak, 4. Sokak, 79. Sokak ve 2. Sokaklarda imar yolları üzerinde kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Sırameşeler Mah. H22d 01c 4b pafta, 2462 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Ovaakça Mah. H22a 22a 1a-1d pafta, 343 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çekirge Mah. H22d 01c 4d pafta, 4180 ada, 35 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Bağlarbaşı Mah. H21c 05b 1c pafta, 799 ada, 47 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaş Mah. 5 pafta, 4761-5075 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Soğanlı Mah. Dışbudak mevkii 3314 ada, 16 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Ovaakça Mah. 26 pafta, 1122-1128 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kırcaali Mah. 3841 ada, 12 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/17- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Soğanlı Mah. 3320 ada, 46-47-48 sayılı parseller ve 3321 ada, 1-2 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6196 ada, 2 sayılı parsel ile 6197 ada, 5 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 3c pafta, 4158 ada, 4-5 sayılı parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,20
2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 1b pafta, 205 ada, 18 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 2a pafta, 445 ada, 23 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 25d 2d pafta, 461 ada, 2 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 25d 3d pafta, 516 ada, 3 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07b 1d pafta, 3972 ada, 1 parsel; 3974 ada, 1-…18 parseller; 3975 ada, 1 parsel; 3976 ada, 1-…6 parseller sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5 pafta, 2180 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3b pafta, 2l50 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 7569-7570 adalar, 1-11, 1-8 sayılı parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı- Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01c 3a pafta, 2794 ada, 12 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santralgaraj Altı- Hacıilyas Mah. İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 07a 2b pafta, 2720 ada, 5 parsel ve 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planında kalan H22d 06b 2c pafta, 4805 ada, 65 parsel ve 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 3a pafta, 4548 ada, l4 parsel sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02a 3b pafta, 3l98 ada 28 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu ll.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 3b pafta, 4458 ada trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, Gündoğdu Uyg. İmar Planı kapsamında kalan Gündoğdu Mah. 4674 parselde plan değişikliği raporu,
3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Denetim Komisyonu seçilmesi talebi ile ilgili yazısı. (2011/528)
3/2- İnsan Kaynakları Müdürlüğünün, 5620 sayılı Kanununa tabi sözleşmeli personel statüsünde çalışanların 2012 yılında ödenecek net ücretin tespiti ile ilgili yazısı, (2011/530)
3/3- İnsan Kaynakları Müdürlüğünün, 5393 sayılı Kanununa tabi sözleşmeli personel statüsünde çalışanlara 2012 yılında ödenecek net ücretin tespiti ile ilgili yazısı, (2011/532)
3 /4- İnsan Kaynakları Müdürlüğünün, 2012 yılında kullanılabilecek Geçici İş Pozisyonlarının kabulü ile ilgili yazısı, (2011/531)
3/5- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının kabulü ile ilgili yazısı, (2011/533)
3/6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2012 yılı Gelir Tarifesinin Madde 14, Madde 16 ve Madde 17'deki rakamların değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı (2011/534)
3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İsmetiye Mah. H22d 03a 2a pafta, 4032 ada, 13 parselin T.C. Karayolları Genel Müdürlüğüne devri talebi ile ilgili yazısı,(2011/510)
3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mah. H22d 02d 4b pafta, 1738 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/511)
3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22d 01a 2a pafta, 5086 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/512)
3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mah. H22a 22d 3d pafta, 2311 ada, 110-111 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/513)
3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 sayılı parselin 1/2400 hissesindeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/514)
3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 sayılı parselin 46/2400 hissesindeki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/515)
3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mah. H22a 21d 4b pafta, 8986 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/523)
3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 sayılı parsel ve H22d 01a 2a pafta, 5086 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/525)
3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mah. H21c 05b 4b pafta, 936 ada, 24 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/529)
3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama imar planı kapsamında kalan, 538 ada, 7 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/516)
3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama imar planı kapsamında kalan, H22d 01c 4b pafta, 2891 ada, 27-28-29-30 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/517)
3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme imar planı kapsamında kalan, H22d 01d 3c pafta, 4150 ada, 26 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/518)
3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Veyselkarani Mah. H22d 01c 4b pafta, 2990 ada, 11 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/519)
3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Balat 6 pafta, 230-232-233-234 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/520)
3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. S.Garaj Hacıilyas imar planı kapsamında kalan H22d 07a 2d pafta, 2632 ada, 7 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/521)
3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çekirge Cad. Kuzeyi imar planı kapsamında kalan H22d 01b 3b pafta, 3864 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/522)
3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dereçavuş Mah. H22a 21a 4c pafta, 4975 ada, 8-9-10-11-14-15 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/524)
3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada, 4 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/526)
3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Amaçlı İmar Planı Revziyonu kapsamında kalan Alemdar Mah. 20 pafta, 2935 ada, 5 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/527)
3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çeltikköy Mah. Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01b 1b pafta, 4506 ada, 108 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/535)
3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklıştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4c pafta, 3750 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/536)
3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6 pafta, 752 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/537)
3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa Yunuseli Havaalanı Mania planı ile ilgili yazısı,(2011/538)
Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :