test
x

08.02.2012 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
08 Şubat 2012
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
31.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Hukuk İşleri Komisyonunun, Osmangazi İlçesi İsmetiye Mahallesi'ne 3 km. mesafede bulunan Terzioğlu ve Yıldız Mevkii'nin Doğanevler Mahallesi'ne bağlanması talebi ile ilgili raporu,

2/2- Hukuk İşleri Komisyonunun, Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağının kabulü ile ilgili raporu,

2/3- Kültür Sanat ve Çevre Komisyonu, İmar ve Planlama Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun, Demirtaş Cumhuriyet Mah. Sınırları içerisinde yer alan Yasemin Park'ın Doğanevler Mah. Bağlanması talebi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğanlı Mah. Akgelve Sok. isminin değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu, İmar ve Planlama Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Sosyal İşler, Spor ve Sağlık Komisyonunun, Yeniceabat Mahalle Sınırının yeniden tespit edilmesi talebi ile ilgili raporu,
 
2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Tuna Mah. H22d 02d 4b pafta, 1738 ada, 29 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22d 01a 2a pafta, 5086 ada, 1 sayılı parsele ait 9798/232758 hissesinin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22d 01a 2a pafta, 5086 ada, 1 sayılı parsele ait 1471/232758 hissesinin ve H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parsele ait 16/2400 hissesinin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Panayır Mah. H22a 22d 3d pafta, 2311 ada, 110-111 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, İsmetiye Mah. H22d 03a 2a pafta, 4032 ada,    13 parsel sayılı taşınmazın TC. Karayolları Genel Müdürlüğüne devri talebi ile ilgili raporu,


2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 sayılı parsele ait 1/2400 hissesinin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
 
2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 sayılı parsele ait 46/2400 hissesinin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
 
2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Güneştepe Mah. H22a 21d 4b pafta, 8986 ada, 10 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Bağlarbaşı Mah. H21c 05b 4b pafta, 936 ada, 24 ve 37 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Altınova Mah. 3205 ada, 66 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Küplüpınar Mah. 2575 ada, 9 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alipaşa Mah. 5396 ada, 11 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/18- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Pazar tezgahları işgaliye ücretlerinin belirlenmesi talebi ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Alaşar Mah. 4497 ada, 1-2-3-4-5 parseller ile Armutköy Mah. 4367 ada, 13-14-15-16-18-53-54 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01b 3b pafta, 3864 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dereçavuş Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21a 4c pafta, 4975 ada, 6-14-15 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu (Yeşilşehir) kapsamında kalan 30P 2d pafta, 301 ada, 22-23 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, Belediyemize bağlanan Emek- Ovaakça- Demirtaş Belediyeleri mülkiyetinden Belediyemiz mülkiyetine geçen yerlerin satışa çıkarılması talebi ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek- Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 25d 1c-1d pafta, 6362 ada, 1-2-4-6 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Balat 6 pafta, 230-232-233-234 sayılı parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 6 pafta, 752 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, Gündoğdu Mahallesi 1718 parsele 1/5000 ölçekli nazım imar planı hükümlerine göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması talebi ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4d pafta, 3750 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi İmar Planı kapsamında kalan H22d 01a 2d pafta, 5059 ada, 2-4-20-22 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H22d 1d 1c pafta, 611 ada, 23-22-88-26 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı ilavesi kapsamında kalan H21c 05b 3c pafta, 580 ada, 12 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kent Parkı Koruma Amaçlı İmar Planının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj Hacıilyas İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2d pafta, 2632 ada, 7 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 20 pafta, 5752 ada, 5 parsel (Y:2935 ada, 5 parsel)  ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı- Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01c 4b pafta, 2891 ada, 27-28-29-30 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 1b pafta, 2289 ada, 6-3 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İstiklal Mah. 1191 ada, 1 parsel ve 1192 ada, 1-2-3-…-11-12-13 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı II. Revizyonu kapsamında kalan H21b 25d 3d pafta, 6061 ada, 7 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1- Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta personelinin fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı. (2012/16)

3/2- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Akpınar Mah., Küçükbalıklı Mah., Güneştepe Mah.,Yunuseli Mah., Yenibağlar Mahallelerindeki muhtelif sokaklarda isim değişikliği talebi ile ilgili yazısı. (2012/17)

3/3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesine ait 18 adet sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı. (2012/32)

3 /4- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Osman Gazi'yi Anma ve Bursanın Fethi Şenlikleri organizasyonu ile ilgili yapılacak giderlerin ilgili müdürlüklerin bütçesinden ödenmesi talebi ile ilgili yazısı. (2012/36)

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Memur Kadro Değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı. (2012/50)

3/6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personel alımı talebi ile ilgili yazısı. (2012/51)

3/7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sürekli işçi kadro değişikliği talebi ile ilgili yazısı. (2012/52)

3/8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Tam zamanlı sözleşmeli personel statüsünde görev yapan çalışanlara ek ödeme yapılması talebi ile ilgili yazısı. (2012/53)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mah. 952 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/18)     

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mah. H22d 07a 1d pafta, 4263 ada,  2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/19)     

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kocanaip Mah. 6203 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/20)     

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mah. H2d 01d 3c pafta, 4186 ada,          1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/21)     

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Reyhan Mah. H22d 07a 2d pafta, 4392 ada,        8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/22)     
3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mah. 4177 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/23)     

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mah. 4177 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/24)     

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş 31PIIA pafta, 215 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/30)   
 
3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doburca Mah. 2259 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/35) 
   
3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mah. H22d 01c 3a pafta, 2794 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/37)  
  
3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mah. H22d 01c 4a pafta, 2485 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/45)  
  
3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Barbaros Mah. 740 ada, 6 parsele sınır olan imar yol güzergahında kalan meyve ağaçlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/54)  
  
3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Adalet Mah. Hizmet binası kuzey cephesi zemin kat muhtarlık tarafından kullanılan yerin Bulgaristan Büyükelçiliğine tahsisi talebi ile ilgili yazısı,(2012/55)  
  
3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mah. H22d 01c 4b pafta, 2425 ada, 34 sayılı parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait Sırameşeler Mah. H22d 01c 4b pafta, 2425 ada, 46 sayılı parselin takası talebi ile ilgili yazısı,(2012/57)  
  
3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. 6268-6271 adalardaki yol üzerinde bulunan meyve ağaçlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/60)  
  
3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5996 ada, 3 sayılı parsel üzerinde yer alan Beşevler Sok. 13-15-15/1 nolu binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/61)  
  
3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Mah. imar planı kapsamında kalan 893 ada, 1 parseldeki 1/150 hissenin tamamının, 905 ada, 5 parseldeki 121/400 hissenin tamamının, 906 ada, 1 parseldeki 1/150 hissenin tamamının, 912 ada, 1 parseldeki 29/96 hissenin tamamının camii alanında kullanılmak üzere Belediyemize şartlı bağış olarak kabulü ile ilgili yazısı,(2012/62)  
  
3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Selimiye Mah.-Altıparmak Caddesi Rev. İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1c pafta, 5272 ada, 7-8-9-10-11 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/25)   
3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uyg. İmar planı  kapsamında kalan 6200 ada, 34 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/26)   

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. imar planı  kapsamında kalan H22a 22c 02c pafta, 798 ada, 11 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/27)   

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22a 22b 4d pafta, 872 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/28)   

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dön.Sağ.Projesi Veyselkarani Uyg. imar planı  kapsamında kalan K.Balıklı Mah. 7126 ada,7-8 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/29)   

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Mah. H22a 17d 2d pafta, 1252-1332 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/31)   

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çekirge Cad. Kuzeyi imar palın kapsamında kalan Kükürtlü Mah. 3931 ada, 3 sayılı parsel plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/33)   

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Mah. H22d 07a 2a pafta, 2196 ada, 21-22 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/34)   

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4a pafta, 5009 ada, 1-2-3….23 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/38)   

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Belediyesi Uyg.İmar planı kapsamında kalan 770 ada, 1-21 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/39)   

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mez. Biladiyunus Ar.Uyg. imar planı kapsamında kalan H22a 21d 3b pafta, 8849 ada, 10 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/40)   

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çelikpalas Üstü III. Derece Doğal Sit Alanları Uyg. imar planı kapsamında kalan H22d 06b 1b pafta, 4165 ada, 21 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/41)   

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölg. Koruma Amaçlı imar planı kapsamında kalan Kayıhan Mah. H22d 07a 3d pafta, 4327 ada, 8-9 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/42)   

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler I. Etap Rev.Uyg.imar planı kapsamında kalan 6390 ada, 80 sayılı parselde yapılan plan değişikliği askı süresi içinde yapılan itirazlar ile ilgili yazısı,(2012/43)   

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Soğanlı Mah. 3399 ada, 13 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/44)   

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22a 23d 1a pafta, 714 ada, 10 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/46)   

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Kor.Amaçlı İmar planı kapsamında kalan H22d 06b 2c pafta, 6203 ada, 70 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/47)   

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Uyg. imar planı kapsamında kalan Balat 6 pafta, 78 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/48)   

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Kor.Al.Kent.Sit Doğal Sit Al.Kor.Geliş. imar planı kapsamında kalan Çekirge H22d 01d 3c pafta, 4206 ada, 11-22-44 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/49) 

3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Rev.Uyg.imar planı kapsamında kalan Balat 6 pafta, 142 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/56)   

3/46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mh. Uyg. İmar planı kapsamında kalan İstiklal Mah. 1182 ada, 10 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/58)   

3/47- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uyg.imar planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mh. 6184 ada, 1-2 parseller ve 6185 ada,2-3 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/59)   

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :