test
x

07.03.2012 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
07 Mart 2012
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
39.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamzabey Mah. Şen ve Karalkış Sok. isminin değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Alipaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yüceyer Caddesi ve Birinci Merve sokak arasında bulunan 874'ncü isimsiz sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Akpınar, Küçükbalıklı, Güneştepe, Yunuseli, Yenibağlar Mahallelerindeki muhtelif sokaklarda isim değişikliği talebi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğanlı Mahallesine ait 18 adet sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Bağlarbaşı Mah. 952 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Çekirge Mah. H2d 01d 3c pafta, 4186 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Çekirge Mah. 4177 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Çekirge Mah. 4177 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Kocanaip Mah. H22d 06b 2c pafta, 6203 ada, 5-97 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaş Mah. imar planı kapsamında kalan 893 ada, 1 parseldeki 1/150 hissenin  tamamının, 905 ada, 5 parseldeki 121/400 hissenin tamamının, 906 ada, 1 parseldeki 1/150 hissenin tamamının, 912 ada, 1 parseldeki 29/96 hissenin tamamının camii alanında kullanılmak üzere Belediyemize şartlı bağış olarak kabulü ile ilgili raporu,


2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kuruçeşme Mah. H22d 07a 1d pafta, 4263 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Atıcılar Mah. H22d 02c 4c pafta, 3764 ada, 41-42-43-44 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaş Barbaros Mah. 740 ada, 6 parsele sınır olan ve imar yolunda kalan meyve ağaçlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaş 31p11a pafta, 215 ada, 8 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doburca Mah. 2259 ada, 2 parselin cephe aldığı imar yolu üzerinde bulunan meyve ağaçlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alemdar Mah. H22d 01c 3a pafta, 2794 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Namık Kemal Mah. 2706 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/18- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Selamet Mah. H22d 02d 3c pafta, 1137 ada, 12-13-16-17-18-19-20 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/19- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5996 ada, 3 sayılı parsel üzerinde bulunan 13-15-15/1 nolu binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/20- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Geçit Mah. 6268 ile 6271 adalar arasındaki imar yolu üzerinde bulunan meyve ağaçlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/21- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Sırameşeler Mah. H22d 01c 4a pafta, 2485 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/22- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Tuna Mah. H22d 02d 4b pafta, 1768 ada, 44-45-50-51 parseller, 1795 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller ve 1797 ada, 1-2-3-4 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Aksungur Uygulama İmar Planı kapsamında kalan l pafta, 543 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6184 ve 6185 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 4a- 4b pafta, 6200 ada, 6-7-8-33-34 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada, 387 ve 388 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çelikpalas Üstü III.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 1b pafta, 4165 ada, 21 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çeltikköy Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01b 1b pafta, 4506 ada, 108 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3876 ada, 13 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6 pafta, 78 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Balat 6 pafta, 142 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25d 3a- H21b 25d 4b pafta, 538 ada, 7-8-9 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01a 1a pafta, 6808 ada, 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit- Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan H21b 25b 1c pafta, 6317 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6332 ada, 147 parsel; 6325 ada, 125 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit- Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan 1 no'lu bölgede 1/1000 ölç. imar planı hazırlanması ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit- Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan III ve IV no'lu bölgelerde mevcut duruma göre bitişik nizam 2 kat yapı nizamının verilmesi ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı- Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3b pafta, 8849 ada, 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3b pafta, 8849 ada, 10 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6390 ada, 80 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 5155 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1182 ada, 10 ve 103 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H22d 01a 4d pafta, 575 ada, 64-68 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1191 ada, 1 parsel ve 1192 ada, 1-2-3-…-11,12,13 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi K.Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 2a pafta, 3311 ada, 2-3-16-6-7 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2b pafta, 1412 ada, 18 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan 7126 ada, 7-8 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4c pafta, 6660 ada, 1-3 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07b 1b pafta, 3577 ada, 1-2-3-9-10-11 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/52- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi K.Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3260 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/53- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5526 ada, 10 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/54- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 6203 ada, 69-70 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/55- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5395 ada, 4-12 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/56- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1a pafta, 4268 ada, 109 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/57- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 2c pafta, 4772 ada, 11 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/58- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4a pafta, 5009 ada, 1-2-3-…-26 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/59- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5371 ada, 24-26 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/60- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Mahallesi H22a 17d 2d pafta, 1252-1332 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı ile ilgili raporu,

2/61- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Mahallesi H22a 17d 2d pafta, 1318 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı ile ilgili raporu,

2/62- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Uygulama İmar Planı kapsamında Karayolları Genel Müd. 14.Bölge Müdürlüğü'nce talep edilen yol düzenlemesi ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/63- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3d pafta, 4327 ada, 7-8 ve 9 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/64- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi- Altıparmak Caddesi Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1c pafta, 5272 ada, 7-8-9-10-11 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/65- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı- Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3399 ada, 13 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/66- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 öç. Soğanlı- Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01c 3a pafta, 2791 ada, 16-3 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/67- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 2a pafta, 4227 ada, 39-40 ve 61 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/68- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 3b pafta, 3942 ada, 1 parsele plan notu eklenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/69- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yenihal Kavşak ve Çevresi Düzenleme İmar Planı ve Elmasbahçeler- Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07b 1d pafta, 2152 ada, 20-21-22 parseller ve 2151 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/70- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu l. Uygulama İmar Planı ve Yalova Yolu 2. Uygulama İmar Planlarına ait plan notları ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/71- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı- Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planları kapsamında kalan trafo alanları ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/72- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 3c pafta, 4206 ada, 11-12-44 parsellerde "Turizme Yönelik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yer alabilir" notunun eklenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/73- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyguma İmar Planı kapsamında kalan H22a 23d 1a pafta, 714 ada, 10-11 parsellerin B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak tanımlanması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/74- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek-Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6346 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Geçit Mah. Osmangazi ilçesinden ayrılıp Nilüfer ilçesine bağlanması talebi ile ilgili yazısı. (2012/75)

3/2- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Dereçavuş Mah. 2. Dumlupınar Caddesinin adının Rafet Canıtez olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı. (2012/76)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Kadro Değişikleri ve Yapı Kontrol Müdürlüğünün kurulması talebi ile ilgili yazısı. (2012/105)

3 /4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2012 yılında ihalesine çıkarak yapımına başlanacak listeli işler ile ilgili yıllara sari iş oluru alınması talebi ile ilgili yazısı. (2012/106)

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personel alımı talebi ile ilgili yazısı. (2012/117)

3 /6- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Ulu Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarında bulunan içkili lokantanın içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi ile ilgili yazısı. (2012/77)

3/7- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Altyapı Tesisleri Ruhsat İşlemleri, Zemin Açımı Uygulama ve Yaptırım Yönetmeliği ile ilgili yazısı. (2012/99)

3/8- Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz ve Mahalli İdareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerinin bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilmesi hakkında anlaşma yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı. (2012/120)

3/9- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Bursa Beton San.Tic.A.Ş'nin araç hibesinin kabulü ile ilgili yazısı, (2012/103)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mah. H21c 05b 1d pafta, 6180 ada, 1-2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/78)     

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamitler Mah. H22b 25c 3b pafta, 4874 ada, 1 sayılı parselin Tedaş Genel Müdürlüğüne devri talebi ile ilgili yazısı,(2012/79)     

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar mah. Dr. Sadık Ahmet Caddesinde bulunan tek katlı yapının Türkiye Beyazay Derneği şubesine yapılan tahsis kararının iptali ile ilgili yazısı,(2012/80)     

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mah. Bent Cad. 511. İsimsiz Sok. üzerinden geçmekte olan 7 m'lik imar yolunda kalan meyve ağaçlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/81)     

3/14-
 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mah. H21b 25d 1d pafta, 6351 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/82)     
3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İnkaya Köyü, 1-2 pafta, 642 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/83)     

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mah. H22d 01c 4c pafta, 2864 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/84)     

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mah. H22d 01c 4c pafta, 2964 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/85)     

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. Taşköprü Cad. 43 nolu bina ile Yunusemre Sok. üzerinde bununan 2-2/4-2/4a-2/4b nolu binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/98)     

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parselin 91/4800 hissesinin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/100)     

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/101)     

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirkapı Mah. 5512 ada, 5 parselin imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/104)     

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yenikaraman Mah. 781 ada, 6 sayılı parselin satışı talebi ile ilgili yazısı,(2012/107)     

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mah. H22d 01c 3a pafta, 2794 ada, 22 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/108)     

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Biladiyunus Mah. H22a 21d 1d pafta, 9076 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki 85m2'lik yerin simit satmak amacıyla gösterilecek yer karşılığında Belediyemiz adına bağış olarak kabul edilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2012/109)     

3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Adnan Menderes Mah. Selviler Sok. 541 ada, 3 sayılı parselde bulunan Emek Adnan Menderes Parkı Kafetaryanın kullanım amacının belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı,(2012/110)     

3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mah. Çavuş Sok. adresinde park alanı içerisinde yeni yapılan muhtarlık binasının Güneştepe Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili yazısı,(2012/111)     

3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ebu İshak Mah. Kamberler Kent Parkı projesi dahilinde yapılmış olan park içinde No:4 adresinde bulunan kafenin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2012/118)     

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Uyg. İmar planı Revizyonu  kapsamında kalan 235 ada, 7 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/86)   

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22a 22c 22b pafta, 7695 ada, 22 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/87)   

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağ.Projesi K.Balıklı Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22d 02d 2d-2c pafta, 3237 ada, 4-5-6 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/88)   

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ.Proje Veyselkarani Uyg. İmar planı 2. Revizyonu kapsamında kalan K.Balıklı Mah. H22d 02c 1c pafta, 7259 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/89)   

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Doburca Mah. III. Der.Doğ.Sit Alanları Uyg. İmar planı kapsamında kalan Doburca Mah. H22d 06a 1b pafta, 2225 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/90)   

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Şehreküstü Mah. Koruma Amaçlı imar planı kapsamında kalan Şehreküstü Mah. H22d 07a 1c pafta, 6008 ada, 7-8 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/91)   

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. İsmetiye Köy Mah. Uyg. İmar planı revizyonu kapsamında kalan İsmetiye Köyü H22a 23d 1c pafta, 4066 ada, 39 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/92)   

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölg.Kor.Amaçlı imar planı kapsamında kalan Kayıhan Mah.H22d 07a 3b pafta, 4282 ada, 1-2-3 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/93)   

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Uyg. İmar planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mah. 321 ada, 11 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/94)   

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çekirge Mah. 7640 ada, 5 sayılı parsel ile Doburca Mah. 2287 ada, 7-9 sayılı parselin başa baş takası talebi ile ilgili yazısı,(2012/95)   

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Merkez Meydan Düzenlemesi plan değişikliği askı itirazı ile ilgili yazısı,(2012/96)   

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu-Eski İzmir Yolu Ar. Rev. İmar planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mah. H22d 01d 4c pafta, 4640 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/97)   

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uyg. İmar planı kapsamında kalan Hamitler Mah. Hamidiye Cad. 8. Demir sokağın açılması talebi ile ilgili yazısı,(2012/102)   

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mez. Batısı Uyg. İmar planı kapsamında kalan H21b 25d 3b pafta, 6390 ada, 164 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/112)   

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Akpınar Mah. H21c 05a 2a pafta, 6073 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/113)   

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çağlayan Köyü H22a 21a 1c pafta, 2886 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/114)   

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar planı kapsamında kalan 580 ada, 37 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/115)   

3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Veyselkarani Mah. H22d 02b 3d pafta, 2981 ada, 4-5 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/116)   

3/46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kurşunlu Beldesinin Belediyemize bağlanma talebi ile ilgili yazısı, (2012/119)   

3/47- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gölyeri Mevkii Uyg.imar planı, Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uyg.imar planı ve Bağlarbaşı Kuzeyi Uyg. İmar planı kapsamında Teaş alanları ile ilgili plan değişikliği talebi yazısı, (2012/121 )   

Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :