test
x

04.04.2012 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
04 Nisan 2012
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
33.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Soğukkuyu Mah. 6771 ada, 5 parselin etrafındaki sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Dereçavuş Mah. 2. Dumlupınar Cad. adının Rafet Canıtez olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamitler Mahallesi ve Güneştepe Mahallelerinin kesiştiği 9. Cadde isminin Hamitler Mahallesi 1. Fatih Caddesi ve Güneştepe Mahallesi 1. Fatih Caddesi olarak, Hamitler 895. İsimsiz sokağın isminin Erim Çam sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu, İmar ve Planlama Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Yasemin Park’ın Doğanevler Mahallesine bağlanması talebi ile ilgili raporu,

2/5- Hukuk Komisyonunun, Ulu Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarında bulunan içkili lokantanın içkili yerler bölgesine dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Reyhan Mah. H22d 07a 2d pafta, 4392 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Adalet Mah. Hizmet binası kuzey cephesi zemin kat muhtarlık tarafından kullanılan yerin Bulgaristan Büyükelçiliğine tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Sırameşeler Mh. H22d 01c 4b pafta, 2425 ada, 34 sayılı parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait Sırameşeler Mh. H22d 01c 4b pafta, 2425 ada, 46 sayılı parselin takası talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Akpınar Mah. H21c 05b 1d pafta, 6180 ada, 1-2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamitler Mah. H22b 25c 3b pafta, 4874 ada, 1 sayılı parselin Tedaş Genel Müdürlüğüne devri talebi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hüdavendigar Mah. Bent Cad. 511. İsimsiz Sok. üzerinden geçmekte olan 7 m’lik imar yolunda kalan meyve ağaçlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Geçit Mah. H21b 25d 1d pafta, 6351 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, İnkaya Köyü, 1-2 pafta, 642 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alemdar Mah. H22d 01c 4c pafta, 2864 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alemdar Mah. H22d 01c 4b pafta, 2964 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çekirge Mah. 7640 ada, 5 sayılı parsel ile Doburca Mah. 2287 ada, 7-9 sayılı parselin başa baş takası talebi ile ilgili raporu,

2/17- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. Taşköprü Cad. 43 nolu bina ile Yunusemre Sok. üzerinde bulunan 2-2/4-2/4a-2/4b nolu binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/18- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parselin 91/4800 hissesinin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/19- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/20- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirkapı Mah. 5512 ada, 5 parselin imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/21- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yenikaraman Mah. 781 ada, 6 sayılı parselin satışı talebi ile ilgili raporu,

2/22- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alemdar Mah. H22d 01c 3a pafta, 2794 ada, 22 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/23- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Biladiyunus Mah. H22a 21d 1d pafta, 9076 ada, 1 parsel sayılı taşınmazdaki 85m2’lik yerin simit satmak amacıyla gösterilecek yer karşılığında Belediyemiz adına bağış olarak kabul edilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/24- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Emek Adnan Menderes Mah. Selviler Sok. 541 ada, 3 sayılı parselde bulunan Emek Adnan Menderes Parkı Kafeteryanın kullanım amacının belirlenmesi talebi ile ilgili raporu,
2/25- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Güneştepe Mah. Çavuş Sok. adresinde park alanı içerisinde yeni yapılan muhtarlık binasının Güneştepe Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/26- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Ebu İshak Mah. Kamberler Kent Parkı projesi dahilinde yapılmış olan park içinde No:4 adresinde bulunan kafenin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/27- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar planı kapsamında kalan Soğukkuyu Mah. H22d 01d 1c pafta, 616 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/28- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı-Alemdar Mah. Sağ. Dön. Amaçlı Uyg. İmar planı kapsamında kalan Soğanlı Mah. H22d 01c 3c pafta, 3412 ada, 1-20 parseller, 3409 ada, 8-9-10-11 parseller ile 3408 ada, 15 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/29- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ. Projesi Yeşilova Başaran Uyg. İmar planı kapsamında kalan Başaran Mah. H22d 02d 3d pafta, 147 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/30- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ. Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uyg. İmar planı kapsamında kalan S. Garaj Mah. muhtelif ada ve parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/31- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı imar planı kapsamında kalan Mollafenari Mah. H22d 07a 4c pafta, 5607 ada, 1 ve 53 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/32- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Kor. Amaçlı imar planı kapsamında kalan İvazpaşa Mah. 5933 ada, 12 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/33- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ. Projesi Yeşilova Başaran Uyg. İmar planı kapsamında kalan Yeşilova Mah. H22d 02d 3a pafta, 275 ada, 64-65-66 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/34- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Rev. Uyg. İmar planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mah. H21b 25d 3b pafta, 342 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çağlayan Köyü H22a 21c 1c pafta, 2886 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 2b pafta, 7695 ada, 22 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında bulunan Demirtaş merkez meydanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 2c pafta, 419 ada, 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş merkez yeni cami ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 893 ada, 1 parsel; 905 ada, 5 parsel; 906 ada, 1 parsel; 912 ada, 1 parseller ve adalarla ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dobruca Mahallesi III. Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında H22d 06a 1b pafta, 2225 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Adnan Menderes 321 ada, 11 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyon kapsamında kalan 235 ada, 7 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı H22d 07b 1b pafta, 3824 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan H22d 02c 1c pafta, 7259 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan H22d 02c 1c pafta, 8115 ada, 8 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 2c pafta, 4772 ada, 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5370 ada, 18-19-20-21-22 ve 23 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 4268 ada, 122-123-126 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 4615 ada, 19-20-21-22-23 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22a 17d 3d-4c pafta, 6994 ada, 8 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/52- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22a 17d 4c pafta, 940 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/53- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3b pafta, 4282 ada, 1-2-3 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/54- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Şehreküstü Mah. Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 07a 1c pafta, 6008 ada, 7-8 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/55- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi İlçesi Veyselkarani Mahallesi H22d 02b 3d pafta, 2981 ada, 4-5 parsellerde 1/1000 ölçekli plan yapımı ile ilgili raporu,

2/56- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Çakal Deresi ıslah kesitinin plana işlenmesi ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Başkanlık Makamının, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonlarının Üye Seçimlerinin Yapılması   talebi ile ilgili yazısı (2012/152)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizin 2011 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı, (2012/166)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Memur kadro değişikliği talebi ile ilgili yazısı. (2012/174)

3/ 4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Yapı Kontrol Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili yazısı. (2012/175)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Kiremitçi Mah. Kocasinan Cad. Doğanbey Cad. 782nci ve 783ncü Sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı. (2012/135)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Şehit Er Bilge Serbest isminin Er Bilgi Serbest olarak düzeltilmesi talebi ile ilgili yazısı. (2012/136)


3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yeni Karaman Mah. Şen Sokağın arkasında kalan ziraat bahçesine paralel olarak açılan yola isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı. (2012/137)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mah. yapılan meydana Osmangazi Belediye Başkanının isminin verilmesi talebi ile ilgili yazısı. (2012/138)

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, İsmetiye Mh. 3km mesafede bulunan Terzioğlu ve Yıldızlar Mevkiinde yeni mahalle kurulması talebi ile ilgili yazısı. (2012/154)

3/10- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Soğanlı Mah. ait 18 adet sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı. (2012/167)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mah. H21c 05b 1d pafta, 6178 ada, 6 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/139)     

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mah. 6169 ada, 2 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/140)     

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mah. H22d 07a 2b pafta, 1158 ada, 68 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/141)     

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mah. 3682 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/150)     

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mah. 1765 ada, 17-18 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/159)     

3/16-
 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollafenari Mah. 5639 ada, 3 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/160)     

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Eğitim Mah. yeni yapılan muhtarlık binasının Ovaakça Eğitim Mah. Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili yazısı,(2012/164)     

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hocahasan Mah. Rusçuklu Mustafa Cad. üzerinde bulunan muhtarlık binasının Hocahasan Mah. Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili yazısı,(2012/165)     

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan S. Garaj Mah. 3541 ada, 8 parselde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu işletmesi ile yapılan kira sözleşmesinin süresinin uzatılması talebi ile ilgili yazısı,(2012/173)     

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, imar planı olup da ruhsat alması mümkün olmayan alanlarda kalan kaçak inşaatların tepsit tutanaklarından sonra diğer prosedürler beklenmeden hemen yıkım işleminin yapılması talebi ile ilgili yazısı,(2012/147)   
3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uyg. İmar planı kapsamında kalan Akpınar Mah. 6151 ada, 1 parsel, 6417 ada, 1 parsel ve 6143 ada, 2 parsellerdeki plan değişikliğinin iptal edilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2012/142)  

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Güneştepe Mah. Murat Caddesi ile 29. Aydın Sokağın birleştirilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2012/143)   

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Panayır Mah. H22a 22d 3c pafta, 2336 ada, 41-99 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/144)   

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Arası Yerleşim Bölg. Eski Köy içi Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22a 21d 3d pafta, 6572 ada, 39-43 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/145)   

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, H22d 02d 2c-3b-4a pafta, 31-34 ada, 12 parselin ilköğretim alanına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2012/146)   

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar planı kapsamında kalan istiklal Mah. 1193 ada, 9-10-11-29 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/148)   

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çekirge Lami Cami Civarı Selvili Cad. Güneyi Uyg. İmar planı Rev. Kapsamında kalan H22d 01c 4d pafta, 4159 ada, 15 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/149)   

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme imar planı kapsamında kalan Çekirge Mh. H22d 01d 3c pafta, 4206 ada, 26 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/151)   

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamitler Mez. Çev.Uyg. imar planı Revizyonu kapsamında kalan 4971 ada, 1-2-3 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/153)   

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mez.-Biladiyunus Arası Uyg. imar planı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 8848 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/155)   

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Rev. Uyg. İmar planı kapsamında kalan Balat 6 pafta, 152 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/156)   

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uyg. İmar planı kapsamında kalan Hamitler Mh. 6400 ada, 240 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/157)   

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Batı Kısmı ilave imar planında düzenleme yapılması talebi ile ilgili yazısı,(2012/158)   

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ. Proj. Gökdere-Eski Gemlik Yolu Ar.Uyg.imar planı kapsamında kalan H22d 02c 4b-3a pafta, 6659 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/161)   

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uyg. İmar planı kapsamında kalan 6185 ada, 15 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/162)   

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Rev. Uyg. İmar planı kapsamında kalan 31L 4a pafta, 6879 ada, 8 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/163)   

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5482 ada, 32 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/168)   

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere imar planı kapsamında kalan H22d 07a 2c pafta, 2202 ada, 2 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/169)   

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme imar planı kapsamında kalan H22d 01d 3c pafta, 4575 ada, 22 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/170)   

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, S. Garaj Mah. H22d 07c 1b pafta, 3546 ada, 9 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/171)   

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama imar planı kapsamında kalan E:219 Y:43 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2012/172)   

3/42- Zabıta Müdürlüğünün,  Pazar yerleri işgaliye ücretleri ile ilgili 08.02.2012 tarihli 96 sayılı meclis kararının 4ncü maddesinde değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı,(2012/173)   

 
 Mustafa DÜNDAR
Belediye Başkanı

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :