test
x

06.06.2012 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
06 Haziran 2012
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
35.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hamitler Mah. 895. İsimsiz sokağa isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesinde yapılan meydana isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, İvazpaşa Mah. ve Pınarbaşı Mah. arasında yeni sınır tespitinin yapılması talebi ile ilgili raporu,

2/4- Hukuk Komisyonunun, Yapı Kontrol Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Panayır Mah. H22a 22d 3b pafta, 6237 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Elmasbahçeler Mah. H22d 07b 1d pafta, 2199 ada, 3 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Bağlarbaşı Mah. H21c 05b 3a pafta, 896 ada, 9 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaş Mah. Eski Belediye Hizmet Binası Zemin kat 1 nolu odanın Demirtaş Sulama Birliği adına olan tahsisin ve zemin kat 3 nolu odanın Demirtaş Sakarya Mah. Muhtarlığı adına olan tahsisin iptali ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Gaziakdemir Mah. 3711 ada, 62 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 sayılı parselin tamamının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Ahmetpaşa Mah. 5263 ada, 7-8-9-10-11-16-17-18 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,


2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1484 ada, 2 parselde yapımı devam eden Çiftehavuzlar-Fatih Mah. kapalı Pazar alanında trafo tesis kurulması talebi ile ilgili raporu,

2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mah. 1389 ada, 4-8 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6201 ada, 11 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/15- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada, 423 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 2a- H22a 21a 2b paftalar, 2769 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3c pafta, 4575 ada, 22 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 2a pafta, 445 ada, 1-2-3-4-5-8-9-14-15-16-23 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2a pafta, 2196 ada, 21 ve 22 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek- Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 25d 2d pafta, 461 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4d pafta, 4660 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4a pafta, 4615 ada, 26 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6390 ada, 80 sayılı parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H21b 25c 4d pafta, 6395 ada, 21 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,


2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı- Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 8848 ada, 4-5 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. İsmetiye Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a 23d 1c pafta, 4066 ada, 39 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07b 1a pafta, 1344 ada, 14 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Tuna Mah. 1765 ada, 17-18 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4d pafta, 2654 ada, 52 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 1a pafta, 3173 ada, 1-2 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan H22d 02c 1c pafta, 7121 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4b-3a pafta, 6659 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kükürtlü Kaplıcası Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı kapsamında 2.Derece Doğal Sit Alanı içinde kalan 3898 ada, 6 parsel ve 3936 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kükürtlü Kaplıcası Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 0lc 3d pafta, 3900 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 2a pafta, 4764 ada, 64-65-66-67 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5397 ada, 8 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5933 ada, 10 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3b- H21b 25a 4a pafta, 2567-2210 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, Ovaakça Mah. H22a 17d 2d pafta, 1252-1332 parseller ile ilgili önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6546 ada, 1-2-3-4 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu l. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02a 3a- 3b pafta, 3198 ada, 28 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yenihal Kavşak ve Çevresi Düzenleme İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2b pafta, 1352 ada, 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan Yeniceabat Mahallesi’nin sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Mahallesi Islah İmar Planı kapsamında kalan Y:H21c 05b 3a pafta, 894 ada, 3-6-7; 895 ada, 4 parsel; E:8075 ada, 3,6,7 parsel; 8076 ada, 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/5000 ölç. onaylı Çevre Yolu Güzergahı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölç. Çevre Yolu Güzergahının onaylı paftaları ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı- Yunuseli Arası İmar Planı kapsamında kalan E:Biladiyunus 11 pafta, E:2075 parsel Y:H22a 21d 3a pafta, 8852 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Islah Planı kapsamında kalan E:17 pafta, E:845 parsel Y:6152 ve 6153 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Hamitler 1.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında kalan E:Hamitler 30L IIc pafta, E:45 pafta, E:1465-1467-1468 Y:9175 ada, 3-4-5-6-7-8-9-10 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Islah İmar Planı kapsamında kalan Hamitler 14 pafta, 2979 parselde ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1 pafta, 1 parselde talep edilen trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Geçit 14 pafta, E:1305 parsel Y:H21b 25b 4d pafta, 6337 ada, 128 parsel ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı yapımı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/52- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Koruma Amaçlı İmar Planlarından 1/1000 ölç. Bursa Eski Kaplıca İmar Planı, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı, 1/1000 ölç. Merkez Koruma İmar Planı, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı, 1/1000 ölç. Kükürtlü Kaplıcası Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölç. Çelikpalas Üstü III.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölç. Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planlarına plan notu eklenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/53- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Küplüpınar Mah. 29/1 pafta, 4965 parsel, Y:2539 ada, 99-93-100 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/54- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Küçükbalıklı Zafer- Atıcılar- Doğanevler Yerleşimi Arası İmar - Islah İmar Planı kapsamında kalan K.Balıklı 8 pafta, E:177 parsel Y:7380-7381-7379-7378-7377-7376 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/55- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Küçükbalıklı Zafer- Atıcılar- Doğanevler Yerleşimi Arası İmar - Islah İmar Planı kapsamında kalan 8763 ada, 4 parsel; 8765 ada, 4 parsel; 8766 ada, 2-3 parseller ve 8762 ada, 23 parsel Y:3007-3009-3010-3011 adalarla ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/56- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Organize Sanayi Karşısı Konut Alanları İmar Planı kapsamında kalan E:Hamitler 33 pafta, E:1882-1883-1911 parseller; Y:6073 ada, 1 parsel; 6079 ada, 1 parsel; 6045 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/57- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan E:6/2 pafta, E:375 ada, 4 parsel Y:4288 ada, 27 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/58- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 188 pafta, 1851 ada, 70 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/59- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan E:25 pafta, 5343 ada, 6 parsel Y:1504 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/60- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/25000 ölç.Nazım İmar Planı değişikliklerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi ile ilgili raporu,


2/61- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Mah. Uygulama İmar Planı Islah İmar Planı kapsamında kalan E:2 pafta, 219 parsel Y:3393 ada, 12-13-16-3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/62- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Mah. Uygulama İmar Planı Islah İmar Planı kapsamında kalan Küçükbalıklı E:36 pafta, 5206 parsel Y:Fatih Mah. H22d 02d 1c pafta, 1053 ada, 31 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/63- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu- İzmir Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan E:28N IId pafta, 2214 ada, 6 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/64- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mah. 5952-5954 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/65- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu üzerinde bulunan tamirciler için Osmangazi Belediyesi sınırları içinde yer tahsisi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/66- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Y:Çiftehavuzlar Mah. 1504 ada trafo alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/67- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu- İzmir Yolu Güzergahı İmar Planı kapsamında kalan E:184 pafta, l432 ada, 116 parsel Y:3546 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/68- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uygulama İmar Planı dahilinde 30P IVd pafta, 8274 ada, 1 parsel, 30P IVd pafta, 8274 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/69- İmar ve Planlama Komisyonunun, Batı Garaj Yolunda semt hali oluşturulması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/70- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kükürtlü Kentsel Yenileme Projesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3687 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/71- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan E:3-23 1528-1632 parsel Y:H22a 22d 3d pafta, 2311 ada, 255 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/72- İmar ve Planlama Komisyonunun, Soğanlı 12 pafta, 654-656 parsellerin tahsis talebi ile ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, 3. Balkan Futbol Turnuvası için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/231)
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Yapı Kontrol Müdürlüğüne bütçe kodu açılması ve ödenek aktarılması talebi ile ilgili yazısı, (2012/251)

3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Park Bahçeler Müdürlüğünden, Emlak İstimlak Müdürlüğüne ödenek aktarma işlemi talebi ile ilgili yazısı, (2012/265)

3/ 4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sürekli İşçi Kadro Değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/261)

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Memur Kadro Değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/264)

3/6- Zabıta Müdürlüğünün, pazaryerlerinin sabit pazaryerlerine taşınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/262)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Kırcaali mahallesi sınır değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/266)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Ovaakça Eğitim Mahallesinde bulunan ‘Öz Karasu Küme Evler’ sitesinin isim değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/232)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mah. Gümüş Cad. Kılıçhan Apt. No:35 D:9 adresindeki “sıra tahsisli” lojmanın “görev tahsisli” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/257)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bahar Mahallesi H22d 07a 2a pafta, 467 ada, 28 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/244)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeniceabat Mah. H22a 21c 4c pafta, 4116 ada, 4 parselin satış talebi ile ilgili yazısı, (2012/249)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nilüferköy Mah. 6872-6873 adalar arasında Özkılıç Sok. üzerinde bulunan ağaçların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/250)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bahar Mahallesi 447 ada, 35-36 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/243)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mah. 864. Sokakta bulunan zeytin ağaçlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/258)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Nedim Eroğlu’nun belediyeye olan vergi borcuna karşılık Emek Mah. 111 ada, 2 parselin bağışı talebi ile ilgili yazısı, (2012/259)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait olan Hamitler Mahallesi, 6392 ada, 35 sayılı parselinin Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri talebi ile ilgili yazısı, (2012/233)
3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait olan Hamitler Mahallesi, 6393 ada, 22 sayılı parselinin Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri talebi ile ilgili yazısı,(2012/234)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 sayılı parselin 46/2400 hissesinin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/242)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3972-3974-3975-3976 adaları kapsayan ve ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı-Kent Parkı’ olarak ayrılan imar planı değişikliğine yönelik askı itirazları ile ilgili yazısı, (2012/235)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Uygulama imar planı revizyonunda kapsamında kalan Balat 6 pafta, 103 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/236)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Dereçavuşköy Mah. Uygulama Planı kapsamında kalan 4975 ada, 6-14-15 parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan öneri imar planı değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2012/237)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çırpan Mah. 5427 ada, 12 sayılı parsele yapılan itirazın mahkeme kararı ile ilgili yazısı, (2012/238)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi kapsamında kalan Kemerçeşme Mah. 377 ada, 10-11-20-21 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/239)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7146 ada, 11 parselde  plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/240)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı-Biladiyunus Arası Uygulama Planı kapsamında kalan H22a 21d 3b pafta, 8849 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/241)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mah. H21c 05b 3a pafta, 894 ada, 11 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/245)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Soğanlı-Alemdar Mah. Sağ. Dön. Amaçlı Uyg. İmar planı kapsamında kalan Soğanlı Mah. 3393 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/246)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit .alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 3c pafta, 4150 ada, 26 parseldeki plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/247)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş Mah., 2396 ada, 21 parselin kamulaştırılması istemi ile ilgili açılan davanın mahkeme kararı ile ilgili yazısı, (2012/248)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nalbantoğlu Mah. E:8 Y:H22d 07a 3a pafta, E:334 Y: 5673 ada, E:125 Y:4 parselde plan değişikliği yapılması  talebi ile ilgili yazısı, (2012/252)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çekirge Cad. Kuzeyi imar planı kapsamında kalan Kükürtlü Mah. 3917 ada, 23 parselde plan değişikliği yapılması  talebi ile ilgili yazısı, (2012/253)

3/32-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uyg. İmar planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mah. Hizmet Binasının bulunduğu 922 adada plan değişikliği yapılması  talebi ile ilgili yazısı, (2012/254)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Belediyesi Uyg. imar planı kapsamında kalan 3p IIb pafta, 241 ada, 11 parselde plan değişikliği yapılması  talebi ile ilgili yazısı, (2012/255)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mah. 2289 ada, 6 parselde plan değişikliği yapılması  talebi ile ilgili yazısı, (2012/256)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Armutköy Mah. 4363 ada, 6-7-17 parsellerde plan değişikliği yapılması  talebi ile ilgili yazısı, (2012/260)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. H22d 01a 2a pafta, 5110 ada, 2 parselde plan değişikliği yapılması  talebi ile ilgili yazısı, (2012/263)

 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :