test
x

04.07.2012 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
04 Temmuz 2012
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
36.
GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Yeni Karaman Mah. Şen Sokağın arkasında kalan ziraat bahçesine paralel olarak açılan yola isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Bağlarbaşı Mah. Hürriyet Baş Öğretmen Okulu bitişiği Cumali sok. devamının Akgün Sok., Huzur Cad. Bakım Sok. açılan sokakların birine Yeşilyurt Sok, diğerine de Yurtkun Sokak isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Kiremitçi Mah. Kocasinan Cad. Doğanbey Cad. 782nci ve 783ncü Sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan çarşıların isim değişikliği talebi ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti belediyemize ait olan Hamitler Mahallesi, 6392 ada, 35 sayılı parselinin Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri talebi ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 09.05.2012 tarihli 426 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti belediyemize ait olan Hamitler Mahallesi, 6393 ada, 22 sayılı parselinin Büyükşehir Belediyesi’ne bedelsiz devri talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Bahar Mahallesi 447 ada, 35-36 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Nilüferköy Mah. 6872-6873 adalar arasında Özkılıç Sokak üzerinde bulunan ağaçların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Bahar Mahallesi H22d 07a 2a pafta, 467 ada, 28 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 sayılı parselin 46/2400 hissesinin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeniceabat Mah. H22a 21c 4c pafta, 4116 ada, 4 parseli satış talebi ile ilgili raporu,

2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Reyhan Mah. 4398 ada, 29-30-31-32 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Nedim Eroğlu’nun belediyeye olan vergi borcuna karşılık Emek Mah. 111 ada, 2 parselin bağışı talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Güneştepe Mah. 864. Sokakta bulunan zeytin ağaçlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi Hizmet Binasının bulunduğu 922 ada ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa 2 no'lu Yalakçayır Gecekondu Önleme Bölgesi 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mah H21c 05a 2a pafta, 6073 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında bulunan Çekirge Mah. H22d 0ld 3c pafta, 4206 ada, 26 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dereçavuşköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4975 ada, 6-14-15 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 31P 11
b pafta, 241 ada, 11 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 02c pafta, 798 ada, 11 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Doğanevler Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02b 1c pafta, 605 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 ve 601 ada, 15 parselle ilgili plan değ. raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2202 ada, 2 parsel ile ilgi plan değ. raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamındaki plan notları ile ilgili plan değ. raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Balat 6 pafta, 103 parsel ile ilgili plan değ. raporu

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6889 ada, l5 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Geçit Mahallesi 6362 ada, 4 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 1b pafta, 2289 ada, 3-6 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3972-3974-3975-3976 adalar ile ilgili plan değ. raporu,

2/30 İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gündoğdu Köyü H22a 17a pafta, 1462-1463 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili raporu,
2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Arası Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3d pafta, 6572 ada, 39-43 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi İmar Planı kapsamında kalan 10. Mercan Sokak ile ilgili plan değ. raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01a 2a pafta, 5110 ada, 2 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı, Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Planı TEAŞ alanları ile ilgili plan değ. raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6390 ada, 155 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05c 2b pafta, 762 ada, 5 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H21c 05b 3a pafta, 894 ada, 11 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan  Kemerçeşme Mah. 377 ada, 10-11-20-21 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova- Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Başaran Mah. 123 ada, 8 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5673 ada, 4 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5566 ada, 22 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a lc pafta, 4268 ada, 159 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Kuzey Kısmı İlave İmar Planı ve Ovaakça Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22a 17d 4b pafta, 1669-1687 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi mücavir alan kapsamında bulunan Yiğitali, Gökçeören, Doğancı, Tuzaklı, Süleymaniye vb… gibi dağ köylerinin yerleşik alan sınırlarının genişletilmesi ile ilgili plan değ. raporu,

2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi Hüdavendigar Mah. 3. Vardar Sokağın 43.Sokağa bağlantısının yapılması 2. Hoşdere Sokağın l.Sokağa bağlanması ve 43.Sokağın 2. Hazar Sokağa bağlanması ile ilgili raporu,

2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi, Pınarbaşı Mah. ve İvazpaşa Mahallesi sınırlarında Türkiye İstatistik Kurumunun yapmış olduğu adrese dayalı nüfus sayımında çift mahalleye dahil olan l.Pembe Sokağın tamamı Pınarbaşı Mahallesine Nilüfer Sokak ile Öztaş Sokağın tamamı İvazpaşa Mah. dahil edilmesi ile ilgili raporu,

2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 0lc 4b pafta, 2934 ada, 1-4 parsel ile ilgili plan değ. raporu - kabul-dön 15,

2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre 1/1000 ölçekli imar uygulama planı yapılması ile ilgili plan değ. raporu,

2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02a 2b pafta, 6545 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, Alaşar Mah. H22a 22a 4b pafta, 4460 ada, l05 parsele ilişkin 1/5000 ölç. Nazım İmar Planına istinaden 1/1000 ölç. Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili plan değ. raporu,

2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, Bursa Yunuseli Havaalanı Mania Kriterlerinin değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
2/52- İmar ve Planlama Komisyonunun, Bağlarbaşı Islah İmar Planı kapsamında Eski 44 pafta, 5910 ada, 21 parsel Y:954 ada, 20-19-18 parseller ile ilgili plan değ. raporu,

2/53- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Karaman 10 pafta, 1567 parsel Y:621 ada, 9 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/54- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan E:Karaman 367 pafta, 8248 ada, l parsel Y:751 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/55- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yeni Karaman Mah. Alev Sokak- Kerem Sokak- Korkmaz Sokak- Tepe Sokak- Mine Sokak- Kartalmış Sokaklar ile ilgili plan değ. raporu,

2/56- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küçük Balıklı 29/1 pafta, 6378 parsel; Y:2522 ada, 51 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/57- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Zafer Mah. E:9 pafta, 6304 parsel Y:2667 ada, 104 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/58- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan E:147 pafta, 475 ada, 80 parsel Y:2398 ada, 61-136-135-134 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

2/59- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Şehreküstü Mah. Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan E:235 pafta, 698 ada, 119 Y:6008 ada, 3 parsel ile ilgili plan değ. raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, 1. Murad Han'ı Anma Programı kapsamında yapılacak harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Müd. bütçesinden ödenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/283)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Emlak İstimlak Müdürlüğü Bütçesine ödenek aktarma işlemi talebi ile ilgili yazısı, (2012/297)

3/3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, ‘Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi’ ile ilgili yazısı, (2012/298)
3/4- Hukuk İşleri Müdürlüğünün, “ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Değişikliği” ile ilgili yazısı, (2012/300)

3/5- Sivil Savunma Uzmanlığının, “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile ilgili yazısı, (2012/299)
3/6- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Sağlık İşleri Müdürlüğüne, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulans alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/287)

3/7- Zabıta Müdürlüğünün, Zafer Pazarı yer değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012,296)
3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesine bağlı Şehreküstü Mah. Sevinç Sokağın isminin, Küstü Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/275)

3/9- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, işyerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili, 1/1000 ölç. Geçit Mah. İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında değerlendirilme yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2012/281)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uyg. İmar Planı kapsamında, Altınova Mah. H22D02D20 pafta, 3207 ada, 59 parselin  satış talebi ile ilgili yazısı, (2012/ 277)

3/11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi 215 ada 8 nolu parselin Belediyeye ait olduğu ve piyasa değerinden satış talebi ile ilgili yazısı, (2012/282)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmagazi İlçesi, İsmetiye Mah., 4063 ada, 4 sayılı parseli satış talebi ile ilgili yazısı (2012/279)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi İlçesi, Panayır Mah. , 2377 ada, 12 sayılı parselin satışı talebi ile ilgili yazısı (2012/280)
3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mah. H22d 02d 4a pafta, 1780 ada, 6 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/291)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mah. H22a.22d.3d pafta, 2311 ada, 114 sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/293)

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 1c - H22a 21d 1d -H22a 21d 4a paftalar, 8907 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/273)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Santral Garaj Mah. 3559 ada, 3 no’lu parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/274)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/276)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6157 ada, 101 ve 156 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/278)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Aksungur Köy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25b 1a pafta, 679 parseldeki plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı , (2012/284)
3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mah. H21c 05b 4a pafta, Elçin Sokakta plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2012/285)


3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, S.Garaj Altı-Hacıilyas Mah. Uyg. İm. Pl. Rev. 1162 ada, 1 parsel ve Kentsel Dön. Sağl. Projesi; Bahar-Koğukçınar Uyg. İm. Pl. 1356 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/286)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamitler Mezarlığı Biladiyunus İmar Planı kapsamında plan notu ilavesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/288)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında kalan İstiklal Mah. 1193 ada, 18-19 parsellerde imar plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/289)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında İstiklal Mah. H22d 01d 1b pafta, 1191-1192 adalarda  askı itirazı ile ilgili yazısı, (2012/290)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Veyselkarani 6659 ada, 4 parsel 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili plan değişikliği talebi yazısı, (2012/292)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İmar planı ve imar plan değişikliği tekliflerinde istenecek belgeler ile ilgili karar alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/294)

3/28-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçeklei Emek Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 538 ada, 7 parselde yer alan Emek Adnan Menderes Camisi hakkında plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/295)

Mustafa DÜNDAR

Belediye Başkanı

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :