test
x

03.10.2012 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
03 Ekim 2012
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
38.
GÜNDEM:

1- Geçen Toplantının 1nci ve 2nci oturumlarına ait Zaptın Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun,  Muhtelif mahallelerde cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun,  Soğanlı Mah. Bulunan 3. Aygün Sokağa, 3. Albay Sokak, 1. Aydın Sokak ve 5. Aygün Sokağın Fatih Mahallesine bağlanması talebi ile ilgili raporu,

2/3- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kirazlı Uyg. imar planı kapsamında kalan 158 ada, 6 parselin Bel. 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uygulama imar planında Akpınar Kültür Merkezi Yakın Çevre Kentsel Tasarım Proje Alanı içinde kalan Akpınar Mah. 6106 ada, 8 sayılı parselin Maliye Hazinesinden Belediyemize bedelli devri ile ilgili raporu,

2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Selamet Mah. 1154 ada, 10 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili raporu

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağ. Proj.Yalova Yolu Güz. Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22d 02d 4b pafta, 1749 ada, 19 parselin kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Altıparmak Mah. 5439 ada, 9 parselde yeni yapılan muhtarlık binasının Altıparmak Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, İstiklal Mah. H21d 01a 4c pafta, 1175 ada, 22-61 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yeni Karaman Mah. H21d 01d 1a pafta, 706 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hamitler Mah. 6399 ada, 60 parsele komşu yollar üzerindeki ağaçların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili raporu,


2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Akpınar Kapalı Pazar alanı ve içinde bulunan çay ocağı, depo, görevli odası, bayan wc+bebek bakım odası ve bay wc’nin kiraya verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 899. Sokakta bulunun 2 adet muşmula ağacının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çekirge Mah. H22d 01c 4d pafta, 4180 ada, 35 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hüdavendigar Mah., H22d 06a 1b pafta, 2225 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısmının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Pınarbaşı Mahallesi 6218 ada, 2 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Sırameşeler Mah. 2461 ada, 8 parsel ve 2460 ada, 35 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dön.Sağ.Proj.Yeşilova Başaran Uyg.imar planı kapsamında kalan Yeşilova Mah. 259 ada, 13 parselin Bel.2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/18- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti belediyemize ait olan Hamitler Mah. 6400 ada, 501, 502, 503 ve 504 sayılı parsellerin Tedaş Genel Müdürlüğüne devri talebi ile ilgili raporu,

2/19- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Gazcılar Cad. 2387 ada, 4-5 sayılı parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/20- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gölyeri Mevkii Uyg. İmar Planı Rev. ve 1/1000 Ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uyg. İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mah. 6400 ada, 124 ve 125 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, Avdancık Mevkii H22a 23bd pafta, E:1719, Y:7753 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Cad. Kuzeyi imar planı kapsamında kalan 3917 ada, 23 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Cad. Kuzeyi imar planı kapsamında kalan 3950 ada, 12 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş TEK Santrali (Ovaakça Termik Santrali) sayısallaştırma çalışması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama imar planı kapsamında kalan 437 ada, 8-9-10-11-12-13 parsellerle ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama imar planı kapsamında kalan 538 ada, 7 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama imar planı revizyonu kapsamında kalan 335 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgesinin imar planı kapsamında kalan 6281 ada, 1 parselde trafo alanı düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama imar planı kapsamında kalan H21b 25d 3b pafta, 6390 ada, 164 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama imar planında bazı adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında kalan 5000 ada, 11-12 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı imar planı kapsamında kalan 6218-4855-5994-5971-5976-5936-5398-5401 adalarla ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama imar planı kapsamında kalan 3559 ada, 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama imar planı kapsamında kalan 3559 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası revizyon imar planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 6791 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası revizyon imar planı kapsamında kalan H22d 01d 4b pafta, 4539 ada, 6 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama imar planı kapsamında kalan 3198 ada, 61 parsel ve 6235 ada, 28-29-30 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama imar planı kapsamında kalan H22d 02d 3b pafta, 166 ada, 6 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yenihal Kavşak ve Çevresi Düzenleme imar planı kapsamında kalan H22d 07b 1d pafta, 2150 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün,Belediyemizin 2013 Mali yılı Performans Programı ile ilgili yazısı,(2012/373)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün,Belediyemizin 2013 Mali yılı Bütçesi ile ilgili yazısı,(2012/374)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, 2012 yılında ihalesine çıkılarak yapımına başlayacağı listeli işler ile ilgili yıllara sari iş oluru alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/372)

3/4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, mevcut dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılaması talebi ile ilgili yazısı, (2012,391)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mah. bulunan Ufuk Sokak isminin Ufuk Caddesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/361)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Doğanbey TOKİ bölgesinde Haşim İşcan Caddesinden Kiremitçi Caddesine dikey inen blokların park alanına bakan cephesinde kalan sokağın isminin Süzenler Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/362)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi doğu sınırı ile Yenikent Mahallesi batı sınırlarında yer alan 739. Sk, 738. Sk., 331. Sk., Güldeste Sk., 8. Çimen Sk., 7.Dere Sk.,1.Yahya Sk, 1.Çiftçi Sk., 9. Aslan sokaklarının Geçit Mahallesine bağlanması talebi ile ilgili yazısı, (2012/370)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesine bağlı bir cadde, bir meydan veya bir tesise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adının verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/371)

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Soğukkuyu Mahallesi, Menekşe Sokağı n isminin, Şehit Onbaşı Tolga Taştan Sokağı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/375)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mah. 7023 ada, 10 parsel bitişiğinde bulunan binanın kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/363)

3/11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mah. 1400 ada, 1 parselde bulunan yeni muhtarlık binasının Koğukçınar Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili yazısı, (2012/364)
3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hüdavendigar Mah. 2289 ada, 6 parselin İl Özel İdaresine bedelsiz devir talebi ile ilgili yazısı, (2012/365)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yunuseli Mah. 4864 ada, 3 parselin satışı talebi ile ilgili yazısı, (2012/366)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hürriyet Mah, Mutlu Sok. No:2  adresinde bulunan 2 katlı binanın Bal-Göç Derneği Osmangazi Şubesi adına bedelsiz tahsisi talebi ile ilgili yazısı, (2012/376)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollagürani Mah. H22d 07a 4a pafta, 4995 ada, 18 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/377)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi İlçesi, Demirtaş, 298 ada, 4 sayılı parselin satış talebi ile ilgili yazısı, (2012/387)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mah. 6201 ada, 36 (11) parselde yapılan plan değişikliğinin askı itirazları ile ilgili yazısı, (2012/360)

3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu-Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c-4d paftalar, 4660 ada, 1-2-4 parsellerde yapılan plan değ. askı itirazı ile ilgili yazısı, (2012/367)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2a pafta, 2196 ada 21-22 parsellerde plan değ. askı itirazı ile ilgili yazısı, (2012/368)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gülbahçe Mah. 1344 ada 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-14 parsellerde yapılan plan değişikliğinin askı itirazı (2012/369)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uyg. İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta,  5319 ada, 10 sayılı parselin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/378)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon İmar Planı kapsamına kalan Emek Fatih sultan Mehmet Mah, 8 pafta, 110 ada, 1 parselin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/379)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5552 ada, 9 sayılı parselin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/380)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Revizyon Uygulama İmar Planı askı itirazları ile ilgili yazısı, (2012/381)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mah. 4460 ada, 74 parsel malikleri vekili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararı doğrultusunda hazırlatmış olduğu 1/1000 ölçekli ilave imar planının incelenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/382)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 2c pafta, E:925 Y:4833 ada, E:13.16 Y:6-7 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/383)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6587 ada 49-50 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/384)

3/28-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ahmetbey Köyü, H22d 21a pafta, 644 parselin Plan Zayiat Oranına  karşılık, Ahmetbey Köyü H21b 20c pafta, 272-274 parseller ile baş başa takası talebi ile ilgili yazısı, (2012/385)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında plan notlarında düzenleme yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2012/386)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki Ova Köyleri serbest nizam konut alanı plan notları düzenlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/388)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4b pafta, 4544 ada, 5 parselin "Anadolu Meslek Lisesi" alanına dönüştürülmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/389)

3/32-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garaj, Garaj Altı Hacıilyas Mah. İmar Planı Rev. Kapsamında kalan 3659 ada, 5-6-7 sayılı parselerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/390)

3/33- Teftiş Kurulu Müdürlüğünün, görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağının kabulü ile ilgili yazısı, (2012/392)

3/34- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı kapsamında Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2012/393)

3/35- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Bursa Osmangazi Doğanbey Kentsel Yenileme Projesi kapsamında yapılan sosyal yardımın sona erdirilmesi ile ilgili yazısı, (2012/394)

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :