test
x

07.11.2012 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
07 Kasım 2012
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
39.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun,  Soğukkuyu Mah. Menekşe Sokağın isminin Şehit Onbaşı Tolga Taştan Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Küçükbalıklı Mah. bulunan Ufuk Sokak isminin Ufuk Caddesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,  
2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Küçükbalıklı Mah. bulunan muhtelif sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/4- Hukuk Komisyonunun, Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili raporu,
2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Belediyemizin 2013 Mali yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Belediyemizin 2013 Mali yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama imar planı kapsamında kalan Namık Kemal Mah. 2695 ada, 13 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama imar planı kapsamında kalan Demirtaş Mah. H22a 22c 2a pafta, 444 ada, 1-2 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hüdavendigar Mah. 2289 ada, 6 parselin İl Özel İdaresine bedelsiz devir talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Osmangazi İlçesi, Demirtaş, 298 ada, 4 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Panayır Mah. 7023 ada, 10 parsel bitişiğinde bulunan binanın kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mollagürani Mah. H22d 07a 4a pafta, 4995 ada, 18 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,


2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan S. Garaj Mah. 3541 ada, 8 parselde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu işletmesi ile yapılan kira sözleşmesinin süresinin uzatılması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hürriyet Mah, Mutlu Sok. No:2 adresinde bulunan 2 katlı binanın Bal-Göç Derneği Osmangazi Şubesi adına bedelsiz tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yunuseli Mah. 4864 ada, 3 parselin satışı talebi ile ilgili raporu,

2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mah. 1400 ada, 1 parselde bulunan yeni muhtarlık binasının Koğukçınar Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ahmetbey Köyü H22a 21a 1d pafta, 644 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6201 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 1c pafta, 958 ada, 48 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1344 ada, 1-2-3-4-5-6-7-9-10-1-12-13-14 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1258 ada, 11-12 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6587 ada, 49-50 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5067-6400-6586-6587-6588-7521 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3876 ada, 13 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2a pafta, 2196 ada, 21-22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı 3977 ada, 5-6-7-8-9-10-11-12-13 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi- Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çeyiz Sokağın açılması ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi K.Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 2c pafta, 3237 ada, 4-5-6-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5319 ada, 9-10 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 3b pafta, 5984 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4833 ada, 6-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5004 ada, 23 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, Muradiye ve Çekirge Mahallesi sınırları içinde yer alan muhtelif sokakların Hamzabey Mahallesi sınırları dahiline alınması ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5389 ada, 18 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 147-148-149-150-151-152-157-158-291 ve 292 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan muhtelif yolların açılması ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 24b 2c pafta, 9104 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj Altı Hacıilyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3659 ada, 5-6 ve 7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun ve Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Merkez Samanpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3b pafta, 3992 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj Altı- Hacıilyas Mahallesi İmar Planı Revizyonunda kalan 1162 ada, 1 parsel ve 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1356 ada, 1-2-21 ve 22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 1b pafta, 4653 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan 4660 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4b pafta, 4544 ada, 5-7 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada, 9-12 ve 270 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, Yenikent Mahalle Muhtarlığı sınırları içinde yer alan muhtelif sokakların Geçit Mahallesi Muhtarlığına bağlanması ile ilgili raporu,

2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında askı itirazları ile ilgili raporu,

2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj Hacıilyas Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2728 ada, 33 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı İmar planı Revizyonu kapsamında kalan 11 pafta 787-788-789-790-467-582-4981 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı İmar Planı Revizyonunun sayısallaştırma çalışması ile ilgili raporu,

2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi İlçesinde 92 adet Mahalle sınırı değişikliği ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2012 Mali Yılı Bütçesinde yazılı olan tertipler arasında ödenek aktarma işleminin yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2012/422)
3/2- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili karar alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/416)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, kadro değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/433)

3/4-Fen İşleri Müdürlüğünün, Kayhan Mahallesi Ünlü Cadde Cephe Sağlıklaştırma İnşaat masraflarının tamamının ya da bir kısmının belediye bütçesinden alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/434)

3/5- Yazı İşleri Müdürlüğünün, İsmetiye Mahallesi bilirkişi seçimi ile ilgili yazısı, (2012/438)

3/6- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi bilirkişi seçimi ile ilgili yazısı, (2012/439)

3/7- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Elmasbahçeler  Mahallesi bilirkişi seçimi ile ilgili yazısı, (2012/440)

3/8- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Alipaşa Mahallesi bilirkişi seçimi ile ilgili yazısı, (2012/441)

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hamzabey Mah. Şen Sok. isminin Eski Tahta Köprü Sok. veya Tahta Köprü Sok. olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/412)

3/10- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Tayakadın Mah. Kentsel Dönüşüm Bölgesinde isim verilmemiş bulunan 781. isimsiz sokağa Gül Sokak isminin verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/413)

3/11-Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Osmangazi İlçe Belediyesi içerisinde bulunan, isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2012/ 414)

3/12- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Emek Adnan Menderes Mah., Sarınç Sok. isminin Hürriyet Caddesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/418)

3/13- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yenikaraman Mah, Polat Cadde isminin Gazi Mümin Eren Caddesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/424)

3/14- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığının, Doğanevler Mahallesi Muhtarlığına bağlanması talebi ile ilgili yazısı, (2012/429)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Fatih-Çiftehavuzlar pazar alanının kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/423)

3/16-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çırpan Mah. 5847 ada, 4 parselde bulunan Merinos Katlı Otoparkı ve Kapalı Pazar Alanının kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/436)

3/17-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamitler Mah. 6826 ada, 1 parselde bulunan Hamitler Spor Tesisinin kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/437)
3/18-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mah. H22d 02d 3c pafta, 1137 ada, 11 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/410)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mah. 1336 ada, 11 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/411)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah., 5017 ada, 7 parsel ve 5123 ada 2 sayılı parseller arasında ve Kapı No: 13/1 ile 2. Yurdakul Sokak üzerinde 7 m.'lik imar yolunda bulunan binanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/420)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çukurca Mah., 4781 ada, 92 sayılı parselin Maliye Hazinesine veya İl Özel İdaresine bedelsiz devri ile ilgili yazısı, (2012/421)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  Kavaklı Mah. Kavaklı Caddesine bağlantılı, 5380 ada 1 ve 19 sayılı parseller arasında ve 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 3 m'lik imar yolu üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/425)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  Panayır Mah. Derman Cad. Mezarlık Yanı 2341 ada, 172 parsel üzerindeki Belediyemiz Hizmet Binası Muhtarlık bitişiğindeki 3 nolu bağımsız bölümün Osmek Kursları kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sorumluluğuna bırakılması talebi ile ilgili yazısı, (2012/435)

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  Soğukkuyu Mah. H22d 01d 1c pafta, 2977 ada, 3-4-5-6-7-8 parsellerin imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulşatırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/442)

3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  Çekirge Mah. 4151 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın “sosyal-kültürel tesis” fonksiyonuyla Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulşatırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/443)

3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Soğanlı ve Çukurca Mah. bulunan Nilüfer Caddesi'nin Botanik Parktan sonraki kısımlarında 3314,3315,3320,3321 adaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/419)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5397 ada, 8 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/408)

3/28-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler-Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07b 1d pafta, 2182 ada, 5-6 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/409)


3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çeltikköy Mah. Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01b 1a-1b pafta, 49 parsel malikinin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/415)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Ovaakça Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Çeşmebaşı Mah. 1361 parsel ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/417)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Trafo Merkezi yerleri ile ilgili hazırlanan 7 adet trafo imar planı tadilatının incelenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/426)

3/32-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 öl. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan, Kuruçeşme Mah., 4250 ada, 6-7 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/427)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alacahırka Mah. 5979 adada bulunan ve korunması gerekli mezar olarak tescilli taşınmazda plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/428)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1137 ada, 14-15 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/430)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 2a pafta, 4277 ada, 16-69 parsellerde ve 4323 ada, 8 parselde yer alan Resmi Kurum(MİT) alanında plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/431)

3/36-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Aleattin Mah. H22d 07a 4a pafta, 4734 ada, 22 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/432)

                                                                                                                                                                                                                                                          Recep KOYGUN

Belediye Başkan V.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :