test
x

08.04.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
08 Nisan 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
12.

GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Hukuk Komisyonunun,İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun,Ulusal Adres Veri Kayıt sistemine Çağlıyan olarak kaydedilen mahallesi isminin Çağlayan olarak değiştirilmesi talebiile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun,Güneştepe Mahallesindeki muhtelif isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi, 256 ada, 1-2-3-8-9-10-11-20-22 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Fatih Mahallesi, 1059 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, İsmetiye Mahallesi, 4066 ada, 42-45-47-48-49-52-53 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi H22d 02b 1b pafta, 2152 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi, 271 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, H21b 25b 1a pafta, 6438 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirkapı Mahallesi, 5501 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, H21c 05b 1b pafta, 6428 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çaybaşı Mahallesi, 163 ada, 3-4 parsel ve 166 ada, 1 parselin kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, 2586 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Karabalçık Mahallesi, 121 ada, 31 sayılı parseldeki arazinin satış talebi ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Alaşar Mahallesi, 4470 ada, 4-5 parsellerde bulunan Alaşar Mahallesi Köy Kahvesi Hizmet Binasının kiralama talebi ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlarbaşı Mahallesi, 931 ada, 19 sayılı parselin satın alınma talebi ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 365 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 875 ada, 208-210 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5462 ada, 14-18 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 2394-2395 ve 2396 adalara ilişkin plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Ovaakça Mahallesi, H22a 17d 2d pafta, 7859 ada, 8 parseldeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında askı itirazına ilişkin raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6890 ada, 10 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında 2152 ada, 2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-19 ve 30 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2175 ada, 2-3-4-5 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2896 ada, 24-25-8-27-28-9-10-18-19-20-21-22-23-26 parseller ve 2904 ada, 10 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında Plan Notunailişkin plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santralgaraj Altı Hacıilyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3659 ada, 8 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, 2401 ada, 1-2-4 ve 5 parsellerdeki 1/1000 ölçekli İmar Planına ilişkin plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6955 ada, 1 parsel ve 6967 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5561 adaya ilişkin plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5490 ada, 1-2 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2.Kurtuluş Sokak ile 3.Ceviz Sokak arasındaki yolun daraltılmasına ilişkin plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan 135-3958-3959 ve 5181 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 519 ada, 14-15-17 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü, 1997-2874 parseller Uygulama İmar Planı İlave Planı ve plan değişikliğine ilişkin raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5028 adada askı itirazına ilişkin raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6952 ada, 4 parsel ve 9978 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı 4853 ada, 25-44-45-46 ve 47 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,
2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada, 122-123-126 ve 130 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Başkanlık Makamının, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonlarının Üye Seçimlerinin Yapılması   talebi ile ilgili yazısı, (2015/123)

3/2-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili yazısı, (2015/129)

3/3- Yazı İşleri Müdürlüğünün,Çağlıyan Mahallesinde kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçilmesi talebiile ilgili yazısı, (2015/122)

3/4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,Bursa Osmangazi Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğiile ilgili yazısı, (2015/143)

3/5- Kentsel Tasarım Müdürlüğünün,Elmasbahçeler Mahallesi sınırları içerisinde 2200-2201-2202-2207 adaları kapsayan alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılması ile ilgili yazısı, (2015/147)

3/6- Özel Kalem Müdürlüğünün,Belediyemizin Türk Dünyası Belediyeler Birliğine üye olması ile ilgili yazısı, (2015/149)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Altıparmak Mahallesi sınır değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/121)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Prof. Dr. Orhan Karmış’ın isminin Hisar Civarında Hasta Yurdu Caddesine verilmesi talebiile ilgili yazısı, (2015/106)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Adnan Menderes Mahallesi, 411 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın satış talebi ile ilgili yazısı, (2015/96)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Atıcılar Mahallesi, 3763 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/97)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi, 6173 ada, 5 parselin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/98)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamzabey Mahallesi, H22d 06b 2c pafta, 4840 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/99)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kükürtlü Mahallesi, H22d 01c 4a pafta, 3878 ada, 9-10-11-12-13 ve 14 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/100)
3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çukurca Mahallesi, H22d 01b 1c pafta, 4781 ada, 100 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/101)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Tuna Mahallesi, 1749 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/102)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Karaman Mahallesi, 781 ada, 6 nolu parselin satış talebi ile ilgili yazısı, (2015/103)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Panayır Mahallesi, 2377 ada, 12 parselin satış talebi ile ilgili yazısı, (2015/104)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, H22d 02d 4c pafta, 2584 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/105)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Mollagürani Mahallesi Çırakbey Sokak adresinde park alanı içerisinde bulunan taşınabilir ahşap yapının Kavaklı Mahalle Muhtarlığına tahsisinin iptal edilerek, Mollagürani Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/125)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hacıilyas Mahallesi, 2748 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/128)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İstiklal Mahallesi, H22d 01a 4c pafta, 1180 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/130)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı ile ilgili yazısı, (2015/107)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Soğukkuyu Mahallesi, 1194 ada, 17 parsel ile 1195 ada, 22 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/108)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan İntizam Mahallesi, H22d 07a 1c pafta, 5901 ada, 4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/109)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA1 Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA2 Uygulama İmar Planı Revizyonu, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA3 Uygulama İmar Planı Revizyonu, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşimi 4. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu ve Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planlarına plan notu ilave edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/110)
3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı Altınova Mahallesi, H22d 02a 2d pafta, 3193 ada, 18 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/111)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, 4494 ada, 21,22 ve 48 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/112)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Kuzey Kısmı İlave İmar Plan Değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/113)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi, 3869 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/114)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi 6170 ada, 1 parsel ile 6171 ada 3-4-5 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/115)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Armutköy Mahallesi, 4376 ada, 24 parsele ait Soğuk Hava Deposu Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2015/116)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Kocakarayer Mevkii İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi, H21b 25a 1a pafta, 6865 ada, 7 parsel ile 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 24b 2d pafta, 8603 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/117)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 4a pafta, 9047 ada, 11 parselde plan değişikliği talebiile ilgili yazısı, (2015/118)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi, 915 ada, 8 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/119)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi, 8846 ada, 5 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/120)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş 7688 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/124)

3/37-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Veyselkarani Mahallesi, 2988 ada, 6 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/126)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi, 6588 ada 3-7 parseller ve 9978 ada 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/127)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi  Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Güneştepe Mahallesi, 4862 ada, 5-6 parseller ile 4863 ada, 2-11 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/131)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gülbahçe Mahallesi, 1344 ada, 5 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/132)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Santral Garaj Mahallesi, 7843ada, 14-15 parseller ve 7844 ada, 1-15 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/133)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi, 6157-6167-6169-6170-6188 adalardaki plan değişikliklerine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/134)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6888 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/135)

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler-Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2155 adada yapılan plan değişikliklerine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/136)

3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi, 215-216-217-218 adalarda yapılan plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/137)

3/46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3134 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/138)

3/47- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Doğanevler Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 608 ada, 14-15 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/139)

3/48- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7518-7519-7520-7521 adalarda yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/140)

3/49- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalanHüdavendigar Mahallesi, 4647 ada, 1 parselde yapılan plan değişikliği ve plan notu ilavesine askı itirazları ile ilgili yazısı, (2015/141)

3/50- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi, H21b 25d 3d-4c paftalar, 519 ada, 17 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı, (2015/142)

3/51- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı- Hacı İlyas İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 07a 2a pafta, 2617 ada, 9 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/144)

3/52- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası  İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 4b pafta, 8872 ada, 5-6-13 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/145)

3/53- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dürdane Mahallesi, 10048 ada, 1-3-4 parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2015/146)

3/54- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen Uludağ Yamaçlarındaki  mahallelerde geçici yapılanma koşulları ile ilgili yazısı, (2015/148)

                                                                                                                      Mustafa DÜNDAR

                                                                                                                      Belediye Başkanı


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :