test
x

05.12.2012 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
05 Aralık 2012
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
40.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun,  Osmangazi Belediyesi sınırları içerisinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Tayakadın Mahallesi 781. İsimsiz Sokağa Gül Sokak isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Yeni Karaman Mah. Polat Caddesi isminin Gazi Mümin Eren olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Doğanbey TOKİ bölgesinde Haşim İşcan Caddesinde Kiremitçi Caddesine dikey inen blokların park alanına bakan cephesinde kalan sokağın isminin Süzenler Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu ve Hukuk Komisyonunun, Geçit Mahllesi doğu sınırı ile Yenikent Mahallesi batı sınırlarında yer alan 739. Sk, 738. Sk., 331. Sk., Güldeste Sk., 8. Çimen Sk., 7.Dere Sk.,1.Yahya Sk, 1.Çiftçi Sk., 9. Aslan sokaklarının Geçit Mahallesine bağlanması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Hukuk Komisyonunun, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan içkili yerler ile masaj salonlarının işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili raporu, 

2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Gülbahçe Mah. 1336 ada, 11 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kavaklı Mah. Kavaklı Caddesine bağlantılı, 5380 ada 1 ve 19 sayılı parseller arasında ve 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 3 m'lik imar yolu üzerinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Soğanlı ve Çukurca Mah. bulunan Nilüfer Caddesi'nin Botanik Parktan sonraki kısımlarında 3314,3315,3320,3321 adaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Osmangazi ilçesi, Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi ile Uzun Yol Sokak arasında kalan yolun açılması talebi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Selamet Mah. H22d 02d 3c pafta, 1137 ada, 11 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Panayır Mah. Derman Cad. Mezarlık Yanı 2341 ada, 172 parsel üzerindeki Belediyemiz Hizmet Binası Muhtarlık bitişiğindeki 3 nolu bağımsız bölümün Osmek Kursları kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müd. sorumluluğuna bırakılması talebi ile ilgili raporu,

2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı imar planı kapsamında Reyhan Mahallesi H22d 07a 2d pafta, 4398 ada, 27-34-35-36 parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı imar planı kapsamında Kayıhan Mahallesi H22d 07a 3b pafta, 4289 ada, 8-9-24-25-27-28-29-30-31-32-34-35-36-37-42-43-44 parsellerin kamulaştırılması için Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Soğukkuyu Mah. H22d 01d 1c pafta, 2977 ada, 3-4-5-6-7-8 parsellerin imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah, 5017 ada, 7 parsel ve 5123 ada 2 sayılı parseller arasında ve Kapı No: 13/1 ile 2. Yurdakul Sokak üzerinde 7 m'lik imar yolunda bulunan binanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000  ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21C 05b 2c pafta, 6400 ada, 257 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapasımda kalan H21c 05b 2d pafta, 6400 ada, 416 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa 2 Nolu Yalakçayır Gecekondu Önleme Bölgesi 2985 Sayılı Toplu Kontu İmar Planı kapsamında kalan H21c 05a 2 pafta, 6073 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 132 ada doğusundaki İsmetiye Deresinin üstündeki köprünün yenilenmesi ile ilgili raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 205 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Geçit İmar Planı Revizyonu notlarında plan değişikliği yapılması ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6879 ada, 14 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07b 1d pafta, 2182 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6822 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6820 ada, 1 parsel ve 6821 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6492 ada, 7 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 8848 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Uygulama İmar Revizyonu kapsamında kalan H21b 25c 3d pafta, 4917 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama İmar Planı değişiklikleri kapsamında kalan H22d 0la 4d pafta, 575 ada, 64-68 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi K. Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3199 ada, 137 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1739 ada, 7-8 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, Doğanbey, Kırcaali, Kiremitçi ve Tayakadın Mahalle sınırlarında değişiklik yapılması ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 4250 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4a pafta, 4734 ada, 22 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5980 ada, 7-8-9 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a 17d 4b pafta, 1361 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7146 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 24b 2d pafta, 8603 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı- Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2986 ada, 28 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4640 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 1b pafta, 4653 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 2a pafta, 4277 ada, 16-69 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 4c pafta, 6791 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 321 pafta, 1735 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uygulama İmar Planı Revizyonu  kapsamında kalan 30P 1a pafta, 1653 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 4b- 4c pafta, 1765 ada, 16-17-18 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalana H22d 02d 3b pafta, 129 ada, 11 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 11/1000 ölç. Uygulama İmar Planlarında ön ve yan bahçelerin otopark olarak kullanılabilmesi ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Kadro değişikliği ile ilgili yazısı, (2012/490)

3/2- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mah. Sakarya Cad. (Arap Şükrü Sokağı) No:47 ile sonlanan İçkili Yerler Bölgesinin 57 numaraya kadar bölgeye dahil edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/463)

3/3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, 03.10.2012 gün, 2012-326 Esas no, 881 Karar nolu meclis kararında değişiklik yapılması  talebi ile ilgili yazısı, (2012/486)

3/4-
Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesine bağlı 7015 ada, 3 nolu parselde bulunan Küçükbalıklı Mah. 978. Sokak No:4 adresinde bulunan sokak isminin Osman ODMAN olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/471)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. , 7171 ada, 1 sayılı parselin yolda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/466)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mah. 2311 ada, 19 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/467)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mah. E: 30P.IV.a pafta, 1433 parsel, Y: 7872 ada, 2 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/468)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gündoğdu Köyü, H22a 16b 4b pafta, 4674-4673 sayılı parsellerde yer alan ağaçların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/469)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mah. Seyyid Sok. ile 2. Selvili Sokağın kesişiminde Kapı No:46 ile 6802-6803 adalar arasında kalan taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/470)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,  Hüdavandigar Mah. 4556 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/481)

3/11-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Köyü, 1462-1463 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na askı itirazı talebi ile ilgili yazısı, (2012/462)

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mah. H22d 01d 3c pafta, 4158 ada, 5 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/464)
3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Uyg. İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4939 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/465)

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölç. Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01c 3a pafta, 2917 ada, 43 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/472)

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölç. Ovaakça Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan eski grafik kadastroya göre hazırlanmış imar planının yenilenen kadastro çalışmalarına göre imar planında düzeltme ve tadilat işlemlerinin yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2012/473)

3/16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3199 ada, 16 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/474)

3/17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 01c 4b pafta, 2934 ada, 1-4 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2012/ 475)

3/18-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 1c pafta, 611 ada, 26 ve 88 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/476)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi H22a 17d 2d pafta, 1252-1332 parsellerde 1/1000 ölç. uygulama imar planına askı itirazları ile ilgili yazısı, (2012/477)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tüm uygulama imar planlarında B-3 nizamlı parsellerden zayiat bedelinin alınmaması talebi ile ilgili yazısı, (2012/478)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 Ölç. Eski İzmir Yolu- Uludağ Çıkış Yolu Arsı Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4d pafta,4660 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/479)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tuzpazarı Mah., H22d 07a 2d pafta, 4418 ada, 85 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili  yazısı, (2012/480)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6157 ada, 105 sayılı parsel hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/482)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yalova Yolu, Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22d 3d-H22d 02a 2a pafta, 2311 ada, 101 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/483)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Reyhan Mah. H22d 07a 1c pafta, 4405 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/484)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Zekai Gümüşdiş Mah. 6889 adda, 15 parsel hakkında askı itirazları ile ilgili yazısı, (2012/485)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Park alanında kalan 893 adada plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/487)

3/28-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6894 ada, 3 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/488)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölç. Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3a pafta, 4585 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/489)

Mustafa DÜNDAR

Belediye Başkanı

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :