test
x

02.02.2011 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
02 Şubat  2011
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
20.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6292 ada1 parsel ile 6274 ada 2 parsel üzerinde bulunan 411.İsimsiz Sokağa 1.Belen Sokak isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Romanya'nın Köstence iline bağlı Mecidiye Belediyesi ile Kardeş Şehir olunması talebi ile ilgili raporu,
2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun Emek'te Çok Amaçlı Düğün Salonu, Kültür Merkezi veya bir Caddesine, Emek eski Belediye Başkanı Yakup AKTAŞ isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 4962 ada,1 parsel ve 6827 ada 1 parselde bulunan arsaların 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Binası yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,
2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi H22c 21b 3d pafta, 4363 ada, 2-3-4-5 parsellerin kiraya verilmesi ile ilgili raporu,
2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Abdal Mehmet Camii Çevresi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında, Mülkiyeti Belediyemize ait 7 adet bağımsız bölümün satılması veya kamulaştırma işlemlerinde takasta kullanılması için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili raporu,
2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mah. 8937 ada, 20 sayılı parselin cephe aldığı imar yolu üzerinde bulunan zeytin ağaçlarının 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına dahil edilmesi ile ilgili raporu,
2/8- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı II.Revizyonu kapsamında kalan H21c 05a 2b pafta, 6106 ada, 15 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/9- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3942 ada, 1 parselde cami alanı ile ilgili plan değ. raporu,
2/10- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3942 ada, 1 parselde trafo alanı ile ilgili plan değ. raporu,
2/11- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3933 ada kuzeyinde, 3870 ada, 1 parsel ve 3860 ada, 2 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/12- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çiftehavuzlar Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 1d pafta, 1114 ada, 1-2 parseller B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak belirlenmesi talebi) ile ilgili plan değ. raporu,
2/13- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/100 ölç. Çiftehavuzlar Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 1d pafta, 1441 ada, 36 parsel, 1474 ada, 1 parsel; H22d 02d 1b pafta, 962 ada, 19 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/14- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çukurcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01b 2d pafta, 4781 ada, 50-51-53-59-60 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/15- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5336 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 116 ada, 33 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 2b pafta, 6400 ada, 478 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25d 3b pafta, 6466 ada, 1 parsel; H21b 25c 4b pafta, 7238 ada, 1 parselin batısında çocuk bahçesi alanı; H21b 25c 4d pafta, 6970 ada, 1 parsel; H21b 25c 4d pafta, 6390 ada, 78 parsel; H21b 25c 4a pafta, 6959 adanın güneyindeki park alanı; H21b 25a 3b pafta, 6390 ada, 161 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21c 05b 1b pafta, 4944 ada, 2 parselin güneyinde yer alan park alanı, H22a 21d 4d pafta, 4951 ada, 1 parsel; H21b 25c 3b pafta, 4960 ada, 1 parsel ve H21b 25c 3c pafta, 4962 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H21b 25c 4d pafta, E: 6393 ada, 71 parsel; H21b 25c 4c pafta, 6393 ada, 55 parsel; H21b 25c 4d pafta, 6912 ada, 1 parselin doğusunda kalan kısım, H21b 25c 4b pafta, 6393 ada, 107 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi İmar Planı kapsamında kalan H22d 0la 1b pafta, 6635 ada, 15-16 parseller ilgili plan değ. raporu,
2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA1 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a 21d 4d pafta, 6582 ada, 7 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA2 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01a 1a pafta, 6593 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yerleşim Bölgesi YPA3 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 01a 2a pafta, 6564 ada, 1-10 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi 4.Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a 21d 3d pafta, 6377 ada, 43 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 4c pafta, 2574 ada, 57-58 parseller; H22d 02d 4d pafta, 2575 ada, 11 parsel; 2529 ada, 3 parsel; H22d 02d 4a pafta, 1678 ada, 45 parsel; 1655 ada, 1-2 parseller; H22d 02d 4b pafta, 1016 ada, 3-4 parseller; H22d 02d 4d pafta, 2539 ada, 99 parsel; 1725 ada, 33 parsel; H22d 02d 4a pafta, 2521 ada, 4 parsel; 1510 ada, 7 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1483 ada, 23 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1073 ada ile ilgili plan değ. raporu,
2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4c pafta, 6773 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi K.Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 2d pafta, 3237 ada, 7 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova- Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 3b pafta, 147 ada, 2 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5676 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5516 ada, 5 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Merinos Lojmanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1a pafta, 5847 ada, 4 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5564 ada, 67 parsel ile ilgili plan değ. raporu
2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1d pafta, 4728 ada, 3-4 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 3b pafta, 5970 ada, 8 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5396 ada, 11-12 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 2c pafta, 4768 ada, 10 parsel ile ilgili plan değ. raporu
2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan, H22a 07a 4b pafta, 5566 ada, 3-4-5-6 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan, H22d 07a 4a pafta, 4752 ada, 33-34 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 3b pafta, 5505 ada, 32 parsel; H22d 07a 4d pafta, 5651 ada, 52 parsel; H22d 07a 3d pafta, 5614 ada, 28 parsel; H22d 07a 4c pafta, 5627 ada, 23 parsel; H22d 07a 4d pafta, 5600 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3a pafta, 444-445-446 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi'ne dahil olan Uludağ Bölgesi'nde yer alan köyler için yapılanma şartların belirlenmesi ile ilgili plan değ. raporu,
2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi sınırları içinde yer alan Yenibağlar Mahalle sınırına askı itirazı ile ilgili plan değ. raporu,
2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi İlçesi kapsamında kalan Kükürtlü Mah. Stadyum Cad. H22d 06b 2b pafta, 3906 ada, 5 parsele ait uygulama imar planı çalışması ile ilgili raporu,
2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 6018-6019-6024-6025-6026-6027-6033-6034 adalar ile ilgili plan değ. raporu,
2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1b pafta, 3680 ada, 5-6-7…-17-18 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01c 4b paftada yer alan park alanı, H22d 01c ada, 2846 ada, 1 parsel; H22d 01c 4b pafta, 2891 ada, 29 parsel; H22d 01c 4a paftada yer alan park alanı, H22d 01c 3a pafta, 3518 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 07a 1c- 4b pafta, 6013 ada, 2 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, H22d 02a 2a pafta, 5957 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/52- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu l.Bölge Uygulama İmar Planı ve Yalova Yolu ll.Bölge Uygulama İmar Planı plan notları ile ilgili değ. raporu,
3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sürekli İşçi Kadro Unvanlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı.(2011/45)
3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 2011 yılında Zabıta personeline ödenecek aylık maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/46)
3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Memur kadro değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı. (2011/47)
3 /4- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kültür ve Sanat Çevre Komisyonuna üye seçilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/39)
3/5- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Doburca Mahallesi ve İnkaya Mahallesi'ne bilirkişi seçilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/50)
3/6- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Belediyemizin çocuk oyun evi ( kreş )' ile ilgili yönetmeliğinin kabul edilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/44)
3/7- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Osmangaziyi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri organizasyonu ile ilgili yapılacak giderlerin ilgili müdürlüklerin bütçesinden ödenmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/49)
3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yenikent Mah. Ayva, 3.Ender, 3.Gündüz, Fethiye, Orak, 1.Ünlü, 5.Aslı, Kuş, Esma, 1.Dikmen ve 2.Göçmen Sokakların bulunduğu bölgenin Yenibağlar Mahallesi sınırları içerisine alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/14)
3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Kıbrıs Şehitleri Caddesinin Uluyol olarak değiştirilmes italebi ile ilgili yazısı.(2011/15)
3/10- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hamitler Mah. 4930 ada 1 parsel ve 4928 ada 1 parsel'in önünde bulunan 523.İsimsiz Sokağa 1.Bostancı Sokak ismi verilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/34)
3/11- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Nilüferköy Mah. Alaçam Sokak isminin Altuntaş olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/35)
3/12- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muradiye ve Yahşibey Mahallelerinde kesişen 10.Murat Sokağın, 2.Murat Sokak; Emek Adnan Menderes Mahallesinde bulunan 2.Murat Sokağında,10.Murat Sokak olarak isimlerinin değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/36)
3/13- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Bursada doğan veya Bursa'nın Sosyal ve Kültürel yaşamına katkı koyan ünlülerin isimlerinin cadde, sokak ve parklara verilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/37)
3/14- Fen İşleri Müdürlüğünün, Belediyemiz mücavir alan köyleri ve mahallelerine belediye hizmetlerinin götürülüp, götürülmeyeceği götürülecek ise hizmetlerin nitelikleri ile hangi, köy ve mahallelere hizmet verileceği talebi ile ilgili yazısı.(2011/17)
3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bahar Mahallesi Hizmet Binası Bodrum katında Muhtarlık yeri hariç tamamının OSMEK kursları kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne verilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/38)
3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi 8.Murat Sokak No:8 adresindeki Belediye Hizmet Binası zemin katında giriş soltarafta bulunan odaların muhtarlık yeri olarak tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/40)
3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülküyeti Belediyemize ait olan Doburca Mahallesi 8 pafta 498 parselin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 20 yıl süreyle tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/41)
3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Pazaryeri Hizmet Binasının kullanım amacının belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/48)
3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 2011 yılı Gelir Tarifesinde (Kat irtifakı onay ücretinde) Değişlik yapılması talebi ile ilgili yazısı.(2011/16)
3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Nilüfer Köyü Kocakarayer Mevki İlave Uyg. İmar planı Revizyonu kapsamında kalan trafo alanları ile ilgili plan değişikliği talebi yazısı.(2011/18)
3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Nilüfer Köyü ilave Uygulama İmar planı Kapsamında kalan trafo alanları ile ilgili plan değişikliği talebi yazısı.(2011/19)
3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Nilüfer Mevkii Uygulama İmar planı Revizyonu Kapsamında kalan trafo alanları ile ilgili plan değişikliği yazısı.(2011/20)
3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uyg. İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H21c 05b 3d pafta, 889 ada, 1 parselde palan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/21)
3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar planı kapsamında kalan, 2773 ada 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/22)
3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Küçükbalıklı Mahallesi H22d 01c 1a- 1b-1c-1d pafta 133 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/23)
3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölç.Yalova yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar planı kapsamında kalan, H22d 02a 2b pafta, 2327 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/24)
3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan Hanlar bölgesi Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında kalan, H22d 07a 2c pafta, 2397 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/25)
3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölç.Reyhan-Kayhan Hanlar bölgesi Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında kalan, H22d 07a 3a pafta, 5807 ada, 11-13-15-19-20-22 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/26)
3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çeltikköy Uygulama İmar planı kapsamında kalan, H22d 01b 1a pafta, 4514 ada, 16 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/27)
3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Nilüferköy İlave Uygulama İmar planı Kapsamında kalan, H21b 24b 3a pafta, 8448 ada, 175-186 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/28)
3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova-Başaran Uyg. İmar planı kapsamında kalan, H22d 02c 4a pafta, 3123 ada, 18-19-20 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/29)
3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan, H22d 07a 1c pafta, 4268 ada, 159 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/30)
3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan, Biladiyunus H22d 01a 2a pafta, 5095 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/31)
3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar planı kapsamında kalan, H22d 02d 3c pafta, 1321 ada, 8 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/32)
3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uyg. İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan, H22d 01a 4d pafta, 575 ada, 69 parselde palan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/33)
3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında kalan, H22d 07a 1d pafta, 4815 ada, 15-16-17 pasellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/42)
3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan, Çekirge 467 ada,4 parseldeki 773/2400 hisse ile Belediyemiz adına kayıtlı 4627 ada 14 parseldeki 780/2400 hissesinden 523/2400 hissenin başabaş takas edilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/43)
                                                                                                                                                                                          Recep KOYGUN
                                                                                                                                                                                         Belediye Başkan V.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :