test
x

06.04.2011 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
06 Nisan  2011
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
22.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muradiye ve Yahşibey Mahallelerinde kesişen 10.Murat Sokağın, 2.Murat Sokak; Emek Adnan Menderes Mahallesinde bulunan 2.Murat Sokağında,10.Murat Sokak olarak isimlerinin değiştirilmesi talebiile ilgili raporu,
2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Almanya'nın Hessen Bölgesinde Landill Şehri ile Kardeş Belediye İlişkisi kurulması talebi ile ilgili raporu,
2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Nilüferköy Mah. Alaçam Sokak isminin Altıntaş olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mahallesi H22d 02d 3c - 3d pafta, 1412 ada 13 ve 24 sayılı parsellerin 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi H22d 21d 4b pafta 8958 ada 3 parsellerin 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşcuoğlu Caddesi 5250-5251-5230 adalar arasındaki imar yolunun açılması için yol üzerinde bulunan binanın 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, H22d 06b 1a pafta, 4177 ada, 40 parselin 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına dahil edilmesi talebi ile ilgi raporu,
2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi 853 ada, 13 sayılı parselin 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yeşilova Mahallesi H22d 02d 3d pafta, 348 ada, 9 ve 10 parsellerin 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hamzabey Caddesi No:12 adresinde, Hamzabey İlköğretim Okulu bitişiğinde bulunan ve boş durumda olan binanın kullanım amacının belirlenmesi talebi ile ilgili raporu,
2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Osmangazi İlçesi Demirtaş H22a 23bd pafta, 1719 sayılı parselin satışa çıkarılması talebi ile ilgili raporu,
2/12- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 1d pafta, 6162 ada, 8 parselde plan değ. talebi ile ilgili raporu,
2/13- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planında kalan H21c 05b 1c-1d pafta, 6169 ada, 11-12 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/14- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uyg.İmar Planı kapsamında kalan Trafo alanları ile ilgili değ.raporu.
2/15- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 936 ada, 14 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6161-6157 adalar, 1- 108,109,110 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 875 ada 258 -301 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uyg. İmar Planı kapsamında kalan l.ve ll.bölgede 18.madde uygulaması ile ilgili plan notu değ.raporu
2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uyg. İmar Planı kapsamında kalan H1c 05b 3b pafta, 6408 ada, 2 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Eski Kaplıca İmar Planı kapsamında kalan spor alanları ile ilgili plan notu değ.raporu,
2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. 1/1000 ölç. Bursa Kükürtlü Kaplıcası Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H2d 06b 2a pafta, 3901 ada, 4 parsel ve 3936 ada, 1 parsel ile ilgili plan notu değ.raporu
2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3c pafta, 4199 ada, 32 ve 33 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çeltikköy Uyg. İmar Planı kapsamında kalan H22d 01b 1a pafta, 4514 ada, 16-17 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar Planı kapsamında kalan 758 ada, 1-20 parseller ile ilgili plan değ. raporu
2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 2b pafta, 4867 parsel ile ilgili plan değ. raporu
2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uyg. İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş 31P 2d pafta, 182 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dobruca Mahallesi III.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 2d pafta, 2287 ada, 10 parsel ve H22d 06a 1b pafta, 2279 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu
2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dobruca Mahallesi III.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a lb pafta, 2225 ada, 2 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dobruca Mahallesi III.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 2a pafta, 2277 ada, 4 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2c pafta, 2733 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi İmar Planı kapsamında kalan h22a 21c 4d pafta, 6569 ada, 29 parselde; 5149 ada, 1 parselde; 7522 ada, 1 parselin güneyinde yer alan tapu tescil dışı alanda; 5107 ada, 1 parselde; 7175 ada, 6 parselin doğusunda yer alan tapu tescil dışı alanda; 5159 ada, 4 parselin güneydoğusunda yer alan tapu tescil dışı alanda; 7462 ada, 7 parselin kuzeyinde yer alan tapu tescil dışı alanda, 7443 adanın güneyinde tapu tescil dışı alanda trafo alanları ile ilgili plan değ. raporu,
2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan h22d 01d 1c pafta, 611 ada, 15-16-..25-26-31 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H22d 01a 4c pafta, 2382 ada, 5 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H22d 0la 4d pafta, 575 ada, 69 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 4d pafta, 2529 ada, 9 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 2a pafta, 3311 ada, 2-3-4-5-6-7 parseller ile ilgili plan değ. raporu
2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4b pafta, 2995 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2b-H22d 07b la pata, 5454 ada, 18-19-20 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, Mehmet Akif Mahallesi H22d 01d 2a pafta, 1619 ada, 96-97 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili raporu,
2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1 pafta, 78 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mahallesi H21b 25a 4b pafta, 1833-1846-1847-1848 parsellere ait uygulama imar planı kapsamında kalan 1848 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi sınırları içinde Yenibağlar, Yenikent ve Güneştepe Mahalleleri adlarıyla kurulan 3 adet mahallenin Yenibağlar Mahallesinin güney sınırına askı itirazı ile ilgili raporu,
2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santralgaraj ve Yakın Çevre Uygulama İmar Planı kapsamında kalan kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ile ilgili plan değ. raporu,
2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. S.Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1a- 1b pafta, 3567 ada, 1-18-19-20-21-22-23 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 01c 1c pafta, 2946 ada, 1 parselde; 3536 ada, 13 parselin doğusundaki tapu tescil dışı alanda; 2519 ada, 1 parselin güneyinde tapu tescil dışı alanda; 3530 ada, 1 parselin kuzeyinde yer alan tapu tescil dışı alanda; 3349 ada, 9 parselin doğusunda yer alan tapu tescil dışı alanda; 2477 ada, 6 parselde trafo alanı ile ilgili plan değ. raporu,
2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01c 3b pafta, 3522 ada, 3 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç, Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 4618 ada, 32 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4b pafta, 4544 ada, 5 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 4618 ada, 45 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02a 2c pafta, 7030 ada, 4-12-13 parseller; 7031 ada, 2-10-11 parsellerden geçen şirin sokağın açılması ile ilgili plan değ. raporu,
2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 öl. Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan E:586 ada, 11 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/52- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı ile Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada, 9-12-270 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/53- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu II.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22a 4d pafta, 4496 ada, 11-12 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/54- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yeni Merkez Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7285 ada, 14 parsel ve 7288 ada, 2 parselin önünde bulunan yaya yolu ile park arasındaki alanda trafo alanı oluşturulması ile ilgili plan değ.raporu,
2/55- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yeni Merkez Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2d pafta, 7295 ada, 3 parselin kuzeyinde yer alan park alanında regülatör alanı ayrılması ile ilgili plan değ. raporu,
2/56- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yeşilova- Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3111 adanın kuzeyindeki park alanında, 3l34 ada, l parseldeki park alanında; 257 ada, 54 parseldeki park alanında; 252 ada, ll parseldeki park alanında; 264 ada, 2 parseldeki refüj alanında trafo yeri oluşturulması ile ilgili plan değ. raporu,
3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1- Başkanlık Makamının, Meclis 1.Başkan Vekilliği, Meclis 2.Başkan Vekilliği, Divan Katipliği, Encümen Üyelikleri ve İhtisas Komisyonları Üyelerinin Seçimlerinin Yapılması talebi ile ilgili yazısı.(2011/148)
3/2- Başkanlık Makamının, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliğine 1 adet Asil Üye seçilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/149)
3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemiz Bünyesinde çalışan Memur ve İşçi Personelin kendisi ve çocukları için, Belediyemiz sosyal tesislerinden ücret alınmaması talebi ile ilgili yazısı.(2011/168)
3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi 399.İsimsiz Sokağın İsminin, Cebeci Sokak olarak isim değişikliği yapılması talebi ile ilgili yazısı.(2011/158)
3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 749.-753.-757.-761.-766.-767.-768.-866.-Sokaklara İsim verilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/159)
3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 1.Beşik Sokak, 2.Bahar Sokak, 4.Sedir Sokak, 2.Erim Sokak sonu ile Bağlarbaşı Spor Komleksinin bulunduğu alanın Bağlarbaşı Mahallesi sınırlarına alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/137)
3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çirişhane Mahallesi H22d 01c 3c pafta, 1725 ada 33 parselin park alanında kalan kısımlarının 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/132)
3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesi 370 adanın güneyinde 23 Sokak'ın devamında İmar yolunda kalan binaların 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/133)
3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Geçit Mahallesi H22b 24c 2a pafta, 6329 ada 9 parselde boş durumda olan binanın 2.katının İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/134)
3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Irgandı Köprüsündeki 17 adet yerin El sanatkarlarına verilmesi karşılığında kiralanması ve bu sanatkarların ortak giderlere katılması talebi ile ilgili yazısı.(2011/135)
3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kavaklı Mahallesi 5371 ada 2 parseldeki binanın kullanım amacının belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/136)
3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kuruçeşme Mahallesi 4268 ada 167 parselde bulunan Sümbüllü Bahçe Konağı ve Müştemilat binaların kullanım amacının belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/147)
3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi 4657 ada 1 parselin İmar yolunda kalan kısımlarının 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/151)
3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Başaran Mahallesi Hizmet Binası Zemin katı Çok Amaçlı Salonun 112 Acil Sağlık Birimleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/165)
3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3d pafta 5228 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/119)
3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6191 ada, 16 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/120)
3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Nilüferköy İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22b 24b 4b pafta, 2382-105 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/121)
3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Nilüfer Mevkii Uygulama imar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3a pafta, 9559 ada 9 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/122)
3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş Mahallesi H22a 23a 4b pafta, 678 ada 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/123)
3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Reyhan – Kayhan - Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5808 ada 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/124)
3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası İmar Planı kapsamında kalan ve 9004 adanın güneyinde yer alan mevcut trafo merkezinin plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/125)
3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Reyhan – Kayhan - Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1c pafta, 4407 ada 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/126)
3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında İlkokul alanında kalan Kükürtlü Mahallesi 3864 ada 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/127)
3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5568 ada 6 -7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/128)
3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Ahmetbey Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ahmetbey Köyü 141 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/129)
3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere – Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Veyselkarani Mahallesi H22d 02c 1c 4b pafta, 2990 ada 1 ve 5 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/130)
3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000.ölç Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5384 ada 26 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/131)
3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Hamitler Mahallesi 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6390 ada 80 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/138)
3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Soğanlı-Alamdar Mahalleleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Soğanlı Mahallesi 3862 ada 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/139)
3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Hürriyet–Adalet–İstiklal–Soğukkuyu- Karaman Mahalleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H22d 01a 4c pafta, 2382 ada 1-2-3-4-6-7-8-10-11 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/140)
3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Yalova Yolu 2.Bölge Uygulama İmar Planı H22a 22a 4d pafta, 4494 da 18-20-26-38 parsellerde ilave İmar Planına askı itirazı talebi ile ilgili yazısı.(2011/141)
3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç İsmetiyeköy Mahallesi Spor alanı İlave İmar Planına askı itirazı talebi ile ilgili yazısı.(2011/142)
3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6157 ada 99 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/143)
3/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan trafo alanları ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/144)
3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 2d pafta, 6400 ada 416 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/145)
3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Emek Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 772 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/146)
3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Ovaakça Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı itirazı talebi ile ilgili yazısı.(2011/150)
3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 439 ada 22 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/152)
3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Bağlarbaşı – Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6890 ada 10 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/153)
3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Çelik Palas Üstü 3.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 06d 1b pafta, 4165 ada 43 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/154)
3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Bursa Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan H21b 25d 3d pafta, 6061 ada 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/155)
3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi H22d 07a 3b pafta, 4280 ada 40 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/156)
3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Santralgaraj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H2d 07a 1b pafta, 3554 ada 4-7-8-9 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/157)
3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar - Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4d pafta,1270 - 1271 ada 13-14-15 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/160)
3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 127 ada 34 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/161)
3/46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Osmangazi İlçesi Ahmetbey Köyü H22d 21a pafta 644 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/162)
3/47- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş Merkez Yeni Camii Dini Tesis alanında plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/163)
3/48- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Uygulama İmar Planı Osmangazi İlçesi Çağlayan H22a 21a 1c pafta 1997-2874 parsellerde plan değişikliği telebi ile ilgili yazısı.(2011/164)
3/49- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000. ölç Uludağ Çıkış Yolu - Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4a pafta, 6529 ada 4 parselde plan değişikliği telebi ile ilgili yazısı.(2011/166)
3/50- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000. ölç Bursa Sanayi Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 6068 ada 5 parsel ve 6069 ada 3 parselde plan değişikliği telebi ile ilgili yazısı.(2011/167)
3/51- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000.ölç Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 6-7-8 parsellerde askı itirazı talebi ile ilgili yazısı.(2011/169)
3/52- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Statüsünde çalıştırmak üzere elaman alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/170)
3/53- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün,2011 Mali Yılı Bütçesinde Ekonomik Kodm Oluşturması ve Ödenek Aktarılması talebi ile ilgili yazısı.(2011/171)

                                                                                                                                                                                        Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                                                                        Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :