test
x

04.05.2011 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
04 Mayıs  2011
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
23.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Başaran Mahallesi Hakan Caddesi ile Çimen Sokağın kesiştiği noktada yapımı devam eden Parka Zöhre Hatun veya Zöhre Bacı isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesinde Doğudan Batıya Doğru Hatim Sokak ve Hasılat Sakağa Paralel olan İsimsiz Sokağa İsim verilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, 1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılan Remzi SEFERLER'in evinin bulunduğu 11.Lale Sokağının İsminin Gazi Remzi Seferler sokağı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Panayır Mahallesi 399.İsimsiz Sokağın İsminin, Cebeci Sokak olarak isim değişikliği yapılması talebi ile ilgili raporu.
2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaşpaşa Endüstiri Meslek Lisesi ve Çevresi İmar Planı kapsamında tamamı Kent parkı alanında kalan parselin 2011-2015 yılları arası 5 yıllık Kamulaştırma Programına dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mahallesi 1400 ada, 1 parselin 2011-2015 yılları arası 5 yıllık Kamulaştırma Programına dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Başaran Mahallesi Hizmet Binası Zemin katı Çok Amaçlı Salonun 112 Acil Sağlık Birimleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Geçit Mahallesi H22b 24c 2a pafta, 6329 ada 9 parselde boş durumda olan binanın 2.katının İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi 4657 ada 1 parselin İmar yolunda kalan kısımlarının 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Irgandı Köprüsündeki 17 adet yerin El sanatkârlarına verilmesi karşılığında kiralanması ve bu sanatkârların ortak giderlere katılması talebi ile ilgili raporu.
2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Demirtaş Mahallesi 370 adanın güneyinde 23 Sokak'ın devamında İmar yolunda kalan binaların 2011-2015 yılları arası 5 yıllık İmar Kamulaştırma Programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Maksem Mahallesi 5463 ada 15 ve 3 parselin 2011-2015 yılları arası 5 yıllık Kamulaştırma Programına dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/13- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ahmetbey Köyü 141 parsele ait Uygulama İmar Planı askı itirazı ile ilgili değ. raporu.
2/14- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ahmetbeyköyü H22d 21a pafta, - ada, 644 parselde 1/1000 ölç. imar planı çalışması ile ilgili raporu.
2/15- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b ld pafta, 6157 ada, 99 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b ld pafta, 6l6l- 6l57 ada, 1-108-109-110 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6191 ada, 1-2-3-4-5-16 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 2d pafta, 6400 ada, 416 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çağlayan Köyü l997-2874 parseller ile ilgili imar planı alışması ile ilgili raporu.
2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 3d pafta, 4211 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 23a 4b pafta, 678 ada, 2 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 2a pafta, 354 ada, l parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25d ld pafta, 772 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25d 4b pafta, 127 ada, 34-35 parseller ile Emek ada, 351-352-353 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası İmar Planı kapsamında kalan 9004 adanın güneyinde yer alan trafo alanı ile ilgili plan değ. raporu.
2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu ile ilgili değ.raporu.
2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H22d la 4c pafta, 2382 ada, 1-2-3-4-6-7-8-10-11 parseller ile ilgili plan değ.raporu.
2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. İsmetiyeköy Mahallesi Spor Alanı İlave İmar Planı askı itirazı ile ilgili raporu.
2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4d pafta, 1271 ada, 13-14-15 parseller ve Burla Sokağın açılması ile ilgili plan değ. raporu.
2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5384 ada, 26 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5939 ada, 6-7-8 parsellerde düzenlenen plan değ.askı itirazı ile ilgili plan değ.raporu.
2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 4b pafta, 2382- l05 parsellerde yapılan plan değ. askı itirazı ile raporu.
2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3a pafta, 9559 ada, 9 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. 1/1000 ölçekli Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3b pafta, 4280 ada, 40 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5808 ada, l parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a lb pafta, 3554 ada, 4-7-8-9 parseller ile ilgili plan değ.raporu.
2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi- Altıparmak Caddesi Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a la pafta, 5427 ada, 6-12 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı- Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma- Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3682 ada, 2 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 4a pafta, 4523-4524-4525-4526 adalar; 3-4-5/1-2/1-2-3/1-2-3 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 4a pafta, 6529 ada, 4 parsel ile ilgili plan değ.raporu.
2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu 2.Bölge İlave İmar Planı askı itirazları ile ilgili plan değ. raporu.
2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yunuseli Havaalanı Kuzeyi İmar Planı ve 1/1000 ölç. Bağlar başı Kuzeyi İmar Planı kapsamında plan değ. raporu.
3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Hukuk Komisyonuna 1 adet üye seçilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/207)
3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemizin 2010 Mali Yılı Bütçe ve Taşınır Mal Kesin Hesabı talebi ile ilgili yazısı, (2010/196)
3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Belediyemizin Mevcut Dolu - Boş Memur kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2011/199)
3 /4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin kabul edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2011/200)
3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Statüsünde çalıştırılmak üzere elamanların alınması ve ödenecek ücretin tespit edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2011/201)
3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi 868.İsimsiz Sokağa Alperen Sokak İsminin verilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/178)
3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi İsimsiz Sokaklara Sokak İsmi verilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/206)
3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Kirazlı Mahallesi 158 ada,3 parsel üzerinde bulunan Hizmet Binasının İtfaye hizmetlerinde kullanılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2011/184)
3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek H21b 25d 1d pafta, 498 ada 7 sayılı parselin Geçit 6313 ada 1 sayılı parselle takas edilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/209)
3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 461 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/197)
3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Uygulama İmar Planında Armutköy Mahallesi 4369 ada, 9 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/198)
3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Hamitler 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6432 ada, 257 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/202)
3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Uludağ Çıkış Yolu – Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 4618 ada 1-30 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi ile ilgili yazısı,(2011/203)
3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Havaalanı Kuzeyi Yunuseli yerleşim Bölgesi İmar Planında kalan Güneştepe Mahallesi 10.Mercan Sokağın açılması talebi ile ilgili yazısı,(2011/204)
3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Nilüfer Köyü Uygulama İmar Planında kalan Nilüfer Köyü,5 pafta 2180 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi ile ilgili yazısı,(2011/205)
3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA-1 Uygulama İmar Planı 2.Revizyon kapsamına giren 6594 ada,1 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi ile ilgili yazısı,(2011/208)

                                                                                                                                                                                          Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :