test
x

01.06.2011 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
01 Haziran  2011
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
24.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplant Zabtlarnn Okunmas.
1/1- 27 Nisan 2011 Tarihli toplantı zaptının okunması
1/2- 04 Mayıs 2011 Tarihli toplant zaptnn okunması
2- KOMSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Kltr, Sanat ve evre Komisyonunun, Hdavendigar Mahallesi 868.simsiz Sokaa Alperen Sokak sminin verilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/2- Kltr, Sanat ve evre Komisyonunun, Hamitler Mah. 4930 ada 1 parsel ve 4928 ada 1 parselin nnde bulunan 523.simsiz Sokaa 1.Bostanc Sokak ismi verilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/3- Bte ve Mali ler Komisyonunun1/1000 l.Eski zmir Yolu-Uluda k Yolu Aras Revizyon mar Plan kapsamnda kalan, ekirge 467 ada,4 parseldeki 773/2400 hisse ile Belediyemiz adna kaytl 4627 ada 14 parseldeki 780/2400 hissesinden 523/2400 hissenin baaba takas edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/4- Bte ve Mali ler Komisyonunun, Osmangazi lesi Demirta 4781 sayl parselin sata karlmas talebi ile ilgili raporu.
2/5- Bte ve Mali ler Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi H22a 21d 3d pafta,5163 ada,1 sayl parsel zerinde bulunan binann 20112015 yllar aras 5 yllk Kamulatrma Programna dahil edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/6- Bte ve Mali ler Komisyonunun, irihane Mahallesi H22d 01c 3c pafta, 1725 ada 33 parselin park alannda kalan ksmlarnn 20112015 yllar aras 5 yllk Kamulatrma Programna alnmas talebi ile ilgili raporu.
2/7- Bte ve Mali ler Komisyonunun, Yeilova Muhtarlk Hizmet Binasnn tamamnn PTT Genel Mdrlne tahsilt yeri olarak tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/8- Bte ve Mali ler Komisyonunun, Hdavendigar Mahallesi 4657 ada 1 parselin mar yolunda kalan ksmlarnn 2011-2015 yllar aras 5 yllk Kamulatrma Programna alnmas talebi ile ilgili raporu.
2/9- imar ve Planlama Komisyonunun, Armut ky Mahallesi 4369 ada, 9 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/10- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Balar ba Hamitler Uygulama mar Plan kapsamnda kalan 6157 ada, 105 ve 106 sayl parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/11- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. elik palas st III.Derece Doal Sit Alanlar Uygulama mar Plan kapsamnda kalan H22d 06d 1b pafta, 4165 ada, 43 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/12- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Demirta Uygulama mar Plan kapsamnda kalan 31P IIb pafta, 244 ada, 4-5-6-7 parseller ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/13- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Elmasbaheler - Gkdere mar Plan kapsamnda kalan 2155 ada, 43 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/14- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Emek Revizyon Uygulama mar Plan kapsamnda kalan 519 ada, 17 parsele ait plan notlar ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/15- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Emek Revizyon Uygulama mar Plan kapsamnda kalan 107 ada, 1 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/16-imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Emek Revizyon Uygulama mar Plan kapsamnda kalan H21b 25d 1c pafta, 439 ada, 21-22 parseller ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/17- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Hrriyet- Adalet- stiklal- Soukkuyu- Karaman Mah. Uygulama mar Plan kapsamnda kalan H22d 01d 1a pafta, 743 ada, 12 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/18- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Havaalan Kuzeyi-Yunuseli Yerleim Blgesi Uygulama mar Plan kapsamnda kalan H22d 01a 1a pafta, 7484 ada, 4 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/19- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Hamitler 1.Etap Revizyon Uygulama mar Plan kapsamnda kalan 6432 ada, 205 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/20- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Hamitler l.Etap Revizyon mar Plan kapsamnda kalan 6390 ada, 80 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/21- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Kentsel Dnm Salklatrma Projesi Yeilova- Baaran Uygulama mar Plan kapsamnda kalan H22d 02d 3b pafta, 167 ada, 18 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/22- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Ovaaka Uygulama mar Plan Revizyonunun ask itirazlar ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/23- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/10000 l. Reyhan- Kayhan- Hanlar Blgesi Koruma Amal mar Plan kapsamnda kalan H22d 07a 1c pafta, 1-2 parseller ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/24- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Selimiye Mahallesi- Altparmak Caddesi Revizyon mar Plan kapsamnda kalan H22d 07a 1c pafta, 5908 ada, 1 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/25- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Selukgazi Ky Uygulama mar Plan almas ile ilgili raporu,
2/26- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Soanl Bulvar Kuzeyi Salklatrma ve Dnm Amal mar Plan kapsnda kalan H22d 01c 3d pafta, 3424 ada, 1 parselde plan deiiklii raporu,
2/27- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Soanl Bulvar Kuzeyi Salklatrma ve Dnm Amal mar Plan kapsamnda kalan 2945 ada, 1 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/28- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Yalova Yolu Uygulama mar Plan kapsamna kalan trafo alanlar ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/29- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. ekirge Scaksu Koruma Alanlar ile Kentsel Sit ve Doal Sit Alanlar Koruma Gelitirme mar Plan kapsamnda kalan H22d 01d 3c pafta, 4202 ada, 15 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
2/30- imar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Hrriyet- Adalet- stiklal- Soukkuyu- Karaman Mah. Uygulama mar Plan Deiiklikleri kapsamnda kalan H21c 05b 3d pafta, 889 ada, 1 parsel ile ilgili plan deiiklii raporu,
3- DARELERN MECLSE HAVALEL TEKLFLER
3/1- Yaz leri Mdrlnn,ekirge Vergi Dairesi Mdrl Sat Komisyonuna ye seilmesi talebi ile ilgili yazs.(2011/237)
3/2- Bilgi lem Mdrlnn, Muradiye ve Yahi bey Mahallelerinde kesien 10.Murat Sokan, 2.Murat Sokak; Emek Adnan Menderes Mahallesinde bulunan 2.Murat Sokanda,10.Murat Sokak olarak isimlerinin deitirilmesi talebi ile ilgili yazs,(2011/234)
3/3- Bilgi lem Mdrlnn,Osmangazi Belediyesi mcavir alanndaki Nilfer Ky ile Mudanya Belediyesi mcavir alannda kalan aran Ky snr deiiklii talebi ile ilgili yazs,(2011/235)
3 /4- Fen ileri Mdrlnn,Muhtelif Mahallelerin Cadde ve Sokaklarda Bitml Scak Karm Asfalt Kaplama ve Yama Yaplmas i iin Yllara sari i oluru alnmas talebi ile ilgili yazs,(2011/232)
3/5- Emlak ve stimlak Mdrlnn, Mlkiyeti Belediyemize ait olan Alacamescit Mahallesi Feraizci Sokakta H22d 07a 3a pafta, 4349 ada 15 parsel zerinde bulunan binann 112 acil ve afetlerde salk hizmetlerinde kullanlmak zere l Salk Mdrlne tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazs,(2011/213)
3/6- Emlak ve stimlak Mdrlnn,Geit Mahalllesi H21b 25d 1c, 6311 ada 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yllar aras 5 yllk kamulatrma programna alnmas talebi ile ilgili yazs,(2011/236)
3/7- Emlak ve stimlak Mdrlnn, Fatih Hizmet Binasnn zemin katnda bulunan Mdrlklerine tahsis edilen tahsilat brosunun tahsisinin iptali PTT ubesi olarak tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazs,(2011/247)
3/8- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000.l Muradiye Koruma Amal mar Plan kapsamnda kalan H22d 06b 3b pafta,4743 ada 42 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/246)
3/9- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000.l Muradiye Koruma Amal mar Plan kapsamnda kalan H22d 07a 4a pafta, 4748 ada 11 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/245)
3/10- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Doburca Mahallesi 3.Derece Doal Sit alanlar Uygulama mar plan kapsamnda kalan H22d 06a 2a pafta, 2277 ada 4 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/244)
3/11- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.ekirge Scaksu Koruma Alanlar ile Kentsel Sit ve Doal Sit Alanlar Koruma Gelitirme mar Plan kapsamnda kalan H22d 01d 3d pafta, 4624 ada 1 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/243)
3/12- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Beikiler Caddesi Uygulama mar Plan kapsamnda kalan H22d 06b 2b pafta, 4764 ada 16 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/242)
3/13- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Muradiye Koruma Amal mar Plan kapsamnda kalan H22d 07a 1a pafta, 4268 ada 109 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/241)
3/14- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Muradiye Koruma Amal mar Plan kapsamnda kalan Kuzguncuk Mahallesi - Kuzlar Camii ile Mollafenari Camii arasnda yol dzenlemesine ilikin plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/240)
3/15- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Geit Mahallesi ve htisaslam Kk Sanayi Alanlar Uygulama mar Plan kapsamnda kalan Nilfer Deresi Takn Alanlar Hakknda plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/210)
3/16- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Hamitler Mezarl Bats Uygulama mar Plan kapsamnda kalan 6390 ada, 155 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/211)
3/17- mar ve ehircilik Mdrlnn,1/1000 l.Hamitler Mezarl evresi Uygulama mar Plan Revizyonu kapsamnda kalan H21C 05b 2a pafta, 4941 ada 9 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/212)
3/18- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Kentsel dnm Salklatrma Projesi Yeilova Baaran Uygulama mar plan kapsamnda kalan H22d 02c 4a pafta, 3123 ada 18-19-20 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/222)
3/19- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Doburca Mahallesi 3.Derece Doal Sit Alanlar Uygulama mar Plan kapsamnda kalan 2280 ada, 1 parsel-6650 ada 1 parsel-2292 ada 1 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/223)
3/20- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Emek - Geit mar Plan Revizyonu kapsamnda kalan 6346 ada 1 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/224)
3/21- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.ukurcaky Mahallesi Uygulama mar Plan Revizyonu kapsamnda kalan H22d 01b 2d pafta, 4781 ada 60 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/225)
3/22- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Yalova Yolu 1.Blge Uygulama mar Plan kapsamnda kalan H22a 22d 3d pafta, 2311 ada, 269 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/226)
3/23- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Selimiye Mahallesi-Altparmak Caddesi Revizyon mar Plan Kapsamnda kalan H22d 07a 1a pafta, 5895 ada 24 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/227)
3/24- mar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 l. Yeni Merkez Uygulama mar Plan Revizyonu kapsamnda Doan bey Kentsel Yenileme ve Dnm Alannda kalan 3846 ada, 5 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/228)
3/25- mar ve ehircilik Mdrlnn, Hamitler Mezarl Biladiyunus Aras Uygulama mar Plan kapsamnda kalan 11 pafta, 366 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/229)
3/26- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Balarba Hamitler Uygulama mar Plan kapsamnda kalan 6157 ada, 105-106 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/230)
3/27- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Nilfer Mevkii Uygulama mar Plan kapsamnda kalan H21b 4b 3a pafta,445-446 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/231)
3/28- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Balarba Kuzeyi Uygulama mar Plan kapsamnda kalan 6400 ada, 387-388 parselde plan deiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/233)
3/29- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Yalova Yolu 1.Blge Uygulama mar plan kapsamnda kalan H22d 02a 3b pafta,3198 ada 28 parselde plandeiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/238)
3/30- mar ve ehircilik Mdrlnn, 1/1000 l.Muradiye Koruma Amal mar Plan snrna bitiik H22d 07a 1c paftada yeri enerji taleplerine cevap verilmesi amac ile plandeiiklii talebi ile ilgili yazs.(2011/239)

                                                                                                                                                                                         Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :