test
x

06.07.2011 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
06 Temmuz  2011
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
25.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Hukuk Komisyonunun- Osmangazi Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin kabul edilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/2- Hukuk Komisyonu-Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun- Osmangazi Belediyesinde çalışan elemanların Osmangazi Belediyesine ait sosyal tesis alanları ve spor tesislerinden daha az bir ücretle yararlanabilmeleri talebi ile ilgili raporu,
2/3- Kültür Sanat ve Çevre Komisyonu-Hukuk Komisyonu, Sosyal İşler Spor ve Sağlık Komisyonunun- Osmangazi Belediyesi mücavir alanındaki Nilüfer Köy ile Mudanya Belediyesi mücavir alanında kalan Çağrışan Köyü sınır değişikliği talebi ile ilgili raporu,
2/4- Kültür Sanat ve Çevre Komisyonu-Hukuk Komisyonu,İmar ve Planlama Komisyonunun - Bağlarbaşı Mahallesi ile Yeni Karaman Mahallesi sınırlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili raporu,
2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun-Muradiye ve Yahşi bey Mahallelerinde kesişen 10.Murat Sokağın, 2.Murat Sokak; Emek Adnan Menderes Mahallesinde bulunan 2.Murat Sokağında,10.Murat Sokak olarak isimlerinin değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/6- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, İsmetiye Mahallesine 3 km mesafede bulunan Terzioğlu ve Yıldız Mevki'nin Doğanevler Mahallesine bağlanması talebi ile ilgili raporu.
2/7- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonu-Bütçe ve Mali işler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Hamitler Mahallesi 1.Beşik Sokak, 2.Bahar Sokak, 4.Sedir Sokak, 2.Erim Sokak sonu ile Bağlarbaşı Spor Komleksinin bulunduğu alanın Bağlarbaşı Mahallesi sınırlarına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi H22d 2d 2c pafta 3223 ada 3 parselin İmar planında yolda kalmış parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Alacamescit Mahallesi Feraizci Sokakta H22d 07a 3a pafta, 4349 ada 15 parsel üzerinde bulunan binanın 112 acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Fatih Hizmet Binasının zemin katında bulunan Müdürlüklerine tahsis edilen tahsilat bürosunun tahsisinin iptali PTT Şubesi olarak tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Geçit Mahalllesi H21b 25d 1c, 6311 ada 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun,Soğukkuyu Mahallesi 621 ada,10 parsel üzerindeki İmar Yolunda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Panayır Mahallesi H22d 02a 2a pafta,5961 ada4 parsel ile 5962 ada 1 parsel arasında 10 metrelik imar yolunda kalan bina ve müştemilatlarının kamulaştırması için 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alipaşa Mahallesi 5397 ada,12 parsel üzerindeki yapı imar planında yolda kalmakta ve mevcut hali sokağa büyükaraçların ve itfaye araçlarının girişine engel olduğundan parsel üzerindeki yapının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/15- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlar başı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6157 ada, 105 ve 106 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/16- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6587 ada, 1-3-4-5-6-9-10-…-19-21-23-28-…40-56-62-64-65 parseller; 6588 ada, 1-2-3-4-5-6 parseller; 6400 ada, 232-233-234-235 parseller ile 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7421 ada, 3-4-5-6 parseller ve 5067 ada, l parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/17- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Beşikçiler Cad. Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 2b pafta, 4764 ada, l6 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/18- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3950 ada, l parsel ile 3953 ada, 8 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3864 ada, l parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 3c pafta, 4206 ada, 25-26, 1-2-3 parseller ile ilgili plan değ. raporu -Bağımsız yapılaşacak şekilde plan değ. talebi ile ilgili plan değ. raporu,
2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 3d pafta, 4624 ada, l parsel ile ilgili plan notu değişiklik raporu,
2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çukurcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22d 0lb 2d pafta, 4781 ada, 60 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dobruca Mahallesi III.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2280 ada, l parsel; 6650 ada, l parsel ve 2292 ada, l parselin kuzeyini ve batısını kapsayan park alanı ile ilgili plan değ. raporu,
2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Dobruca Mahallesi III.Derece Doğal Sit Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 06a 2a pafta, 2277 ada, 4 parsel ve l parselin batısında yer alan yeşil bandı ile ilgili plan değ. raporu,
2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek- Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6346 ada, l parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a l6b ld pafta, 491-492 parseller ile ilgili plan değ raporu,
2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c 05b 2a pafta, 4941 ada, 9 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Doğal Yaşam- Tedavi Merkezi ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili raporu,
2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 2d pafta, 6035 ada, 15-16 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H21c 05b 3d pafta, 889 ada, l parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H21c 05b 3d pafta, 678 ada, 32 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 3c pafta, 1321 ada, 8 parsel ile ilgili plan değ raporu ,
2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan H22d 02c la, lb,lc, ld pafta, - ada, l33-l34-5889 parseller ile ilgili plan de. raporu,
2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova- Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4a pafta, 3123 ada, l8-l9-20 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova- Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 2d pafta, 255 ada, 1-12 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Cad. Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5462 ada, 14-18 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5397 ada, 8 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5642- 7520- 7569- 5633- 5628- 5629- 5627 adalarda yer alan Üç Kuzular Camii- Mollafenari Camii arası yol düzenlemesi ile ilgili değ. raporu,
2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 4d pafta, 4615 ada, 26 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4a pafta, 4748 ada, 11 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5 pafta, 2180 parsel ile ilgili plan değ raporu,
2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 24b lc pafta, 427- 428 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b 24b 2c pafta, 9104 ada, 3 parsel ile 1/1000 ölç. Nilüfer Köyü Kocakarayer Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25a la pafta, 6862 ada, 7 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 4b 3a pafta, 445-446 parseller ile ilgili plan raporu,
2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi İlçesi Ovaakça Köyü H22a l7d 2c pafta, 6537 ada, 8 parsel; 6538 ada, l6 parsel ile H22d l7d 2b pafta, 6539 ada, 5 parsel; 6540 ada, l parselde 1/1000 ölç. Uygulama İmar Planı çalışması il ilgili raporu,
2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 5B Özel Proje Alanında kalan tramvay istasyon ile ilgili değ. raporu,
2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. S.Garaj Hacıilyas İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2d pafta, 2632 ada, 7 parselde trafo alanı ile ilgili plan değ. raporu,
2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi- Altıparmak Caddesi Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a lb pafta, 5895 ada, 24-25 parseller ile ilgili plan değ. raporu,
2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 0ld 4c pafta, 4618 ada, 30 parsel ile ilgili plan değ. raporu,
2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, Yenikent Mahallesi kapsamında yer alan Ayva Sokak, Ender Oksak, Gündüz Sokak, Fethiye Sokak, Hamak Sokak, Fethiye Sokak, Orak Sokak, Ünlü Sokak, Aslı Sokak, Kuş Sokakların Yenibağlar Mahallesine bağlanması ile ilgili raporu,
2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu l.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22d 3d pafta, 2311- 5947 adalar ile 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22d 3b- 3c- 3d paftalar, 2311- 2312- 7100- 7550- 7551 adalar ile ilgili plan değ. raporu,
3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sözleşmeli Personelin İstihdamı talebi ile ilgili yazısı.(2011/289)
3/2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Memur-Sürekli İşçi Kadro Unvanlarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı.(2011/290)
3/3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, 1.Murat Hüdavendigar Han'ı Anma Programı ile ilgili giderlerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2011/286)
3 /4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Emek-Turgut Özal Caddesi ve Okul Caddesi kesişimindeki park alanında kaldığı belirtilen Kafeterya İnşaatının kullanım amacının belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/285)
3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi , H22a 21a 3c-3d pafta, 6566 ada,32 parselin borcuna karşılık,Yunuseli mahallesi, H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parselin başa baş takas edilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/280)
3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ebu İshak Mahallesi, 3960 ada 5 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programından çıkartılması talebi ile ilgili yazısı.(2011/276)
3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi Yörüklü Caddesi ve 1.Hülya Sokakta 6178 Ada,1-2-3-4-5-6-7-8 parseller, 6184 Ada,1 parsel ,6191 Ada,1 parsel ve 6177 Ada,9 parselin yolda kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/275)
3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi. H22d 07a 4c pafta, 5482 ada, 47 parsel ile 5482 ada, 48 parselin imar yolunda kalan binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/270)
3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mollagürani Mahallesi. H22d07a4b pafta, 5006 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/269)
3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Başaran Mahalesi. H22d 02d 3b pafta,140 ada, 12 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/267)
3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi. Fuatkuşcuoğlu Caddesi 5170-5171 adalar, arasında İmar yolunda kalan binaların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/266)
3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mahallesi. 1404 ada, 56-57 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı.(2011/265)
3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülküyet Osmangazi Belediyesine ait olan H22a 21c 1b pafta,4363 ada 54 parselin tamamının Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı.(2011/251)
3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar planı kapsamında kalan 31P 2b pafta,208 ada 4-6-8 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/248)
3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Geçit-Emek–Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında III.Nolu Bölgenin Ticaret alanı ile ilgili plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/249)
3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma amaçlı İmar planı kapsamında kalan Şehreküstü Mahallesi 6013 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/250)
3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan Yeni Karaman Mahallesi 721 ada, 22-23-24-25-26-27-28-29 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/263)
3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamına kalan 6 pafta, 752 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/264)
3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Sırameşeler Mahallesi 2401 ada, 1-2-4-5 parseller Uygulama İmar Planı Askı İtirazı talebi ile ilgili yazısı.(2011/268)
3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı Çalışması talebi ile ilgili yazısı.(2011/271)
3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında konut, ticaret alanında kalan H22d 02b 1a - H22d 02b 1b pafta,302 ada 1-3-8 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/272)
3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Kentsel Döşüm Sağlıklaştırma Projesi Veyselkarani Uygulama İmar panı 2.Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı 7578 ada, 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/273)
3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Yalova yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar planı kapsamında kalan H22d 02a 2b pafta, 7002 adada plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/274)
3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Merinos Lojmanları Koruma Amaçlı İmar Planı 3.Derece Doğal Sit Alanında kısmen park ve kısmen B.H.A kalan 5847 ada,4 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi ile ilgili yazısı.(2011/277)
3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar planı kapsamında kalan 31P IIa pafta, 219 ada, 6 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/278)
3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21c 05b 1b pafta,1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/279)
3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Uludağ Çıkış Yolu-Eski İzmir Yolu arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c-4d pafta,4660 ada,2 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi ile ilgili yazısı.(2011/281)
3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Arası Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3d pafta, 6574 ada,3 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi ile ilgili yazısı.(2011/282)
3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar palnı kapsamında kalan H22a 22d 3c pafta, 2311 ada,21 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi ile ilgili yazısı.(2011/283)
3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı Kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5673 ada, 4 parselde plan değişikliği askı itirazı talebi ile ilgili yazısı.(2011/284)
3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Demirtaş Beldesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 23d 1a pafta, 132 ada, 11-12 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/287)
3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H21c 05b 3d pafta, 8891 ada, 2 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı.(2011/288)

                                                                                                                                                                                          Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :