test
x

05.09.2011 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
05 Eylül  2011
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
26.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1-    Hukuk Komisyonunun, Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,
2/2- Hukuk Komisyonunun, Sivil Savunma Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili raporu,
2/3- Hukuk Komisyonunun, Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi ile ilgili raporu,
2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Ovaakça Eğitim Mahallesinde bulunan Öz Karasu Küme Evler sitesinin isim değişikliği talebi ile ilgili raporu,

2/5- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan çarşıların isim değişikliği talebi ile ilgili raporu,

2/6- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Osmangazi İlçesine bağlı Şehreküstü Mah. Sevinç Sokağın Küstü Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/7- Hukuk komisyonu ve Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Kırcaali Mahallesi sınır değişikliği talebi ile ilgili raporu,

2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulans alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Panayır Mah. Asker Sokak yanında bulunan sabit Pazar alanında hurda-hafriyat-eski eşya pazarı oluşturulması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Başaran Mah. H22d 02d 3b pafta, 169 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, mülkiyeti belediyemize ait olan İsmetiye Mah. 4063 ada, 4 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, mülkiyeti belediyemize ait olan Altınova Mah. H22d 02d 20 pafta, 3207 ada, 59 parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, mülkiyeti belediyemize ait olan Panayır Mah. 2377 ada, 12 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, mülkiyeti belediyemize ait olan Demirtaş Dumlupınar Mah. 215 ada, 8 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Tuna Mah. H22d 02d 4a pafta, 1780 ada, 6 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Panayır Mah. H22a 22d 3d pafta, 2311 ada, 114 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/17- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, mülkiyeti belediyemize ait olan Kirazlı Mah. 158 ada, 5 parsel üzerindeki bulunan binanın 1. Katının mahalle misafirhanesi olarak kullanılmak üzere Kirazlı Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili raporu,

2/18- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, mülkiyeti belediyemize ait olan Sırameşeler Mah. H22d 01c 4b pafta, 2425 ada, 46 sayılı parselin takası ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Aksungur Köy Uyg. İmar planı kapsamında kalan H21b 25b 1a pafta, 679 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/20- İmar ve Planlama Komisyonunun, Alaşarköy Mah. Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22a 22a 3d pafta, 4476 ada, 4-5 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Armutköy Mah. İmar planı Revizyonu kapsamında kalan 4363 ada, 6-7-17 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Kuzeyi Uyg. İmar planı kapsamında kalan 6400 ada, 451 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı-Hamitler Uyg. İmar planı kapsamında kalan H21c 05b 4a pafta, 6184 ada ve 6185 arasında kalan Elçim Sokak ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları imar planı III. Rev. Kapsamında kalan H21b 25d 3d pafta, 6061 ada ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu –Eski İzmir Yolu Revize imar planı kapsamında kalan 4544 ada, 5 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ. Prj. Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası imar planı kapsamında kalan H22d 02c 4b pafta, 2990 ada, 1 parsel, 2991 ada, 1-32 parseller ve 2992 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ. Prj. Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası imar planı kapsamında kalan H22d 02c 4b-3a pafta, 6659 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uyg. İmar planı kapsamında plan notuna yapılan askı itirazı ile ilgili raporu,
2/29- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22a 21d 1c-1d-4a paftalar, 8907 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 8848 ada, 4-5 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22d 01a 4d pafta, 580 ada, 10 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar planı değişiklikleri kapsamında kalan 1191 ada, 1 parsel ve 1192 ada, 1-2-3-….-11-12-13 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uyg. İmar planı kapsamında kalan 1193 ada, 9-10-11-29 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Kükürtlü Kaplıcası Turizm Mrkz. Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22d 01c 3d pafta, 3900 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, Nalbantoğlu ve İbrahimpaşa Mahalleleri arasındaki mahalle sınırı değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, Keles ilçesi Epçeler Köyü muhtar heyetinin Keles Belediyesinden ayrılıp Osmangazi Belediyesine bağlanması ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, Panayır Mahallesine bağlı Karakova Mevkiindeki sokaklarda yaşayan sakinlerin Panayır Muhtarlığından ayrılması ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı Bulvarı Kuz. Sağ.-Dön. Amaçlı imar planı Revizyonu kapsamında belediyemiz müdürlük ve hizmet atölyelerinin bulunduğu alanla ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağ. Dön. Amaçlı Uyg. İmar planı kapsamında kalan 3393 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar planı değişikliği dosyasında bulunması gereken evrakların hizmet standartları tablosuna eklenmesi ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dön. Sağ. Prj. Yalova Yolu Güz. Uyg. İmar planı kapsamında kalan 3546 ada, 9-1 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,


2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Yunuseli Arası Uyg. İmar planı kapsamında kalan E:11 pafta, 366 parsel, (164-165-166) Y: 5665 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çelikpalas Üstü 3. Derece Doğal Sit Alanları Uyg. İmar planı kapsamında kalan E:15/3 pafta, 1100 ada, 29 parsel, Y:4332 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı imar kapsamında kalan E: 6 pafta, 375 ada, 11 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Revize imar planı kapsamında kalan E:326 pafta, 1729 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Yunuseli Arası Uyg. İmar planı kapsamında kalan E:11 pafta, 366 parsel, Y: 5665 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Yunuseli Arası Uyg. İmar planı kapsamında kalan 8898 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uyg. İmar planı kapsamında kalan Panayır E:12 pafta, 1507 parsel, Y:5949 ada, 15 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/5000 ölç. Nazım imar planı kapsamında kalan Panayır E:4 pafta, 123 parsel; Y:2337 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, Armutköy 31N 1b ve 31N 1c paftalarda imar planı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölg. İmar planı kapsamında kalan Yunuseli E:11 pafta, 376 parsel Y:8849 ada, 5-6 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/52- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Yunuseli Arası Uyg. İmar planı kapsamında kalan H22 21d 1c pafta, 8859-8860-8861-8862 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/53- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Sanayi Aksı imar planı değişikliği kapsamında kalan Alaşar E:13 pafta, 1630 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/54- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yeni Yalova Yolu Uyg. İmar planı kapsamında kalan E:65-67 pafta, 1627 parsel ve 13 pafta, 862 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,


2/55- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uyg. İmar planı Revizyonu ve ilavesi değişiklik kapsamında kalan Alaşar E: 12 pafta, 702 parsel Y: H22a 22a 4d pafta, 4479 ada, 119 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/56- İmar ve Planlama Komisyonunun, Ahmetpaşa Mah. E: 240 pafta, 793 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/57- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. K.Balıklı-Zafer-Atıcılar-Doğanevler Yerleşimi Arası İmar-Islah imar planı kapsamında 3 adet trafo alanları ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/58- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. K.Balıklı-Zafer-Atıcılar-Doğanevler Yerleşimi Arası İmar-Islah imar planı kapsamında kalan E: Zafer 8 pafta, 1037 parsel Y:2697 ada, 15 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/59- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. K.Balıklı-Zafer-Atıcılar-Doğanevler Yerleşimi Arası İmar-Islah imar planı kapsamında kalan E: 8122 ada, 55 parsel, Y:3217 ada, 25-26 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/60- İmar ve Planlama Komisyonunun, K. Balıklı 37 pafta, 2034 parsel, Soğanlı 9N IIId pafta, 629 parsel ve Bağlarbaşı 6 pafta, 1712 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/61- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye-Altıparmak Mahalleleri Rev. imar planı kapsamında kalan E: 7246 ada, 1 parsel, Y:5286 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/62- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uyg. İmar planı değişikliği kapsamında kalan Alaşar 8567-8568-8569-8570-8571 ve 8572 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/63- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Yunuseli Arası Uygulama imar planı kapsamında kalan Yunuseli E: 8 pafta, 2002 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/64- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. K.Balıklı-Zafer-Atıcılar-Doğanevler Arası İmar-Islah imar planı kapsamında kalan Zafer E: 9 pafta, 4725 parsel, Y: 3798 ada, 29 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/65- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/5000 ölç. Nazım İmar planı kapsamında kalan Belediye Hizmet Alanı ve Fen İşleri Şantiyesi Alanındaki plan değişikliği raporu,

2/66- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uyg. imar planı kapsamında kalan K. Balıklı E: 2 pafta, 27-62-63-6350-6351 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/67- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah. Uygulama imar planı kapsamında kalan Karaman E: 8 pafta, 614 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/68- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Islah imar planı kapsamında kalan Biladiyunus E: 32 pafta, 1816 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/69- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ördekli Hamamı Yakın Çevre Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı imar planı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/70- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Yunuseli Arası Uyg. İmar planı kapsamında kalan E:11 pafta, 366 parsel, Y: 5665 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/71- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama imar planı kapsamında kalan 7 pafta, 212-208-211 ve 145 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/72- İmar ve Planlama Komisyonunun, Osmangazi Belediyesi sınırları içinde kalan Fomara meydanının isminin değiştirilerek Osmangazi Meydanı isminin verilmesi ve meydanı temsilen Osman Gazi’nin Heykelinin yapılması ile ilgili raporu,

2/73- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Geçit imar planı değişikliği kapsamında kalan Geçit E: 4 pafta, 2227 parsel, Y: 6344 ada, 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/74- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Geçit imar planı kapsamında kalan Geçit E: 4 pafta, 375 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/75- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler 1. Etap imar planı kapsamında kalan Hamitler 5 pafta, 176 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/76- İmar ve Planlama Komisyonunun, Geçit 1 pafta, 2347 parselde 1/1000 ölç. Mevzii imar planı ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/77- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Geçit-Emek-Hamitler Arası imar planı çalışması ile ilgili raporu,

2/78- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Geçit imar planı kapsamında kalan H21b 25d 1d pafta ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/79- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Yunuseli Arası Uyg. İmar planı kapsamında kalan E:11 pafta, 366 parsel, Y: 5665 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/80- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uygulama imar planında değişiklik yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/81- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uyg. İmar planı kapsamında kalan E: 30P 1a pafta, 1665 parsel, Y:5952 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/82- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Uyg. İmar planı Revizyonu ve Uygulama imar planı kapsamında kalan Panayır 2355 ada, 6 parselin batısındaki yer ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/83- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı imar planı kapsamında kalan 287 pafta, 910 ada, 15 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemizde çalışmakta olan personele Kurumsal İndirimli BU-KART verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/318)

3/2- Fen İşleri Müdürlüğünün, Abdal Kültür Evi Restorasyon inşaatı işi ile ilgili yıllara sari iş olurunun alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/320)

3/3- Fen İşleri Müdürlüğünün, Emek, Turgut Özal, Yavuz Sultan Selim, Yakup Aktaş Okul Caddeleri düzenlemesi inşaatı için yıllara sari iş olurunun alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/335)

3/4-Plan ve Proje Müdürlüğünün, Panoramik Müze Uygulama Projesi ve Panoramik Müze Tablo-Heykel Yapım-Alım ve Onarım İşi ile ilgili yıllara sari iş olurunun alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/330)

3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Bem-Bir-Sen Sendikası ile Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/324)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, muhtelif mahallelerde cadde ve sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/326)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesinde bulunan muhtelif sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/329)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Soğanlı Mah. bulunan 3. Aygün Sokak, 3. Albay Sokak, 1. Aydın Sokak ve 5. Aygün Sokağın Fatih Mahallesine bağlanması talebi ile ilgili yazısı, (2012/340)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mah. H22d 01c 4d pafta, 4180 ada, 35 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/315)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İstiklal Mah. H21d 01a 4c pafta, 1175 ada, 22-61 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/316)

3/11-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mah. 2461 ada, 8 parsel ve 2460 ada, 35 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/317)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mah. 1154 ada, 10 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/319)
3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Altıparmak Mah. 5439 ada, 9 parselde yeni yapılan muhtarlık binasının Altıparmak Mahalle Muhtarlığına tahsisi talebi ile ilgili yazısı, (2012/321)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mah. 899. Sokakta bulunun 2 adet muşmula ağacının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/325)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mahallesi 6218 ada, 2 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/327)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeni Karaman Mah. H21d 01d 1a pafta, 706 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/331)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mah., H22d06a1b pafta, 2225 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın imar yolunda kalan kısmının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/333)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mah. 6399 ada, 60 parsele komşu yollar üzerindeki ağaçların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırılma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2012/314)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Kapalı Pazar alanı ve içinde bulunan çay ocağı, depo, görevli odası, bayan wc+bebek bakım odası ve bay wc’nin kiraya verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/339)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, mülkiyeti belediyemize ait olan Hamitler Mah. 6400 ada, 501-502-503 ve 504 sayılı parsellerin Tedaş Genel Müdürlüğüne devri talebi ile ilgili yazısı, (2012/341)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Tahtakale Mah. H22d 07a 4b pafta, 5561 adada plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/306)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alacahırka Mah. H22d 06b 3b pafta, 5984 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/307)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamzabey Mah. H22d 06b 2d pafta, 4853 ada, 25-44-45 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/308)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Termik Santrali sayısallaştırılması talebi ile ilgili yazısı, (2012/309)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Alaşar Mah. H22a 22a 1d pafta, 4457 ada, 13 sayılı parselde 1/1000 ölç.ilave imar planı talebi ile ilgili yazısı, (2012/310)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, S. Garaj Mah. H22d 07a 1d pafta, 3559 ada, 5 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/311)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çırpan Mah. H22d 07a 1a pafta, 5851 ada, 8 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/312)

3/28-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Yalova Yolu I. Bölge Uyg.imar planı kapsamında kalan 3198 ada, 57 sayılı parselin doğusu ile 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mah. Uyg. İmar planı kapsamında kalan 6236 ada, 28-29-30 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/313)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Uyg. İmar planı Rev. Kapsamında kalan 335 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/322)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Mah. Avdancık mevkii H22a 23bd pafta, E:1719 Y:7753 ada, 1 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/323)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Armutköy Mah. 4369 ada, 9 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/328)

3/32-   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin imar planı kapsamında kalan 6281 ada, 1 parselde trafo alanı düzenlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2012/332)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Cad. Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mah. 3876 ada, 13 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/334)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Sırameşeler Mah. 2401 ada, 1-2-4 ve 5 parsellerdeki dava sonucu ile ilgili yazısı, (2012/336)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5067-6400-6586-6587-6588-7521 adalarda yapılan plan değişikliği askı itirazları ile ilgili yazısı, (2012/337)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Gökdere Bulvarı Uyg. İmar planı kapsamında kalan Ebu İshak Mah. 3977 ada, 5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/338)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6879 ada, 14 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2012/342)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Kükürtlü Mah. 3950 ada, 12 parsel hakkındaki Bursa Bölge İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili yazısı, (2012/343)                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                 İsmail KUŞ

Belediye Başkan V.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :