test
x

04.03.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
04 Mart 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
11.

GÜNDEM:

1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, 1. Balkan Sokağın isminin Seyidoğlu Caddesi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, H21c 05b 1c pafta, 6400 ada, 437 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, H22d 01c 4b pafta, 2516 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 222 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeşilova Mahallesi, H22d 02d 2d pafta, 257 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çukurca Mah. 4789 ada, 50 parselin İmar planında yol, yeşil alan, park alanında kalan kısımlarının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi, H22d 01c 3a pafta, 3455 ada, 35 ve 36 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi le ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Veyselkarani Mahallesi, H22d 02b 3a pafta, 2981 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kocanayip Mahallesi, H22d 06b 2c pafta, 6203 ada, 73 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bahar Koğukçınar Uygulama İmar planı kapsamında 2. Ar Sokakta bulunan 1400 ada, 2-3-4 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Atıcılar Mahallesi, 3800 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi, H21c 05b 3a pafta, 875 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Pınarbaşı Mahallesi, H22d 07a 4b pafta, 6219 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi, 516 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Başaran Hizmet Binası Zemin Katta bulunan iki odanın Başaran Mahalle Muhtarlığı adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Hamitler Mahallesi, 4948 ada, 1 parselde Hamitler Pazar Alanı içindeki muhtelif yerlerin kiralama talebi ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çağlayan C Tipi Mesire Yeri, Hüseyinalan C Tipi Mesire Yeri, Tuzaklı C Tipi Mesire Yeri, Bağlı C Tipi Mesire Yeri ve Ovaakça C Tipi Mesire Yeri muhdesatı tesislerdeki kır kahvesi, büfe işletmeciliği, genel saha temizliği kullanımlarının kiralama talebi ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Emek Mahallesi, 267 ada, 29 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yenikaraman Mahallesi, 781 ada, 6 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, 3399 ada, 13 parselde bulunan Soğanlı Kültür Merkezi içindeki muhtelif yerlerin kiralama talebi ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükdeliller Mahallesi, 208 ada, 46 sayılı parselin satış talebi ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Soğukpınar Mahallesi, 111 ada, 10 parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait 125 ada, 12 parsel ve 106 ada, 4 parselin takas edilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/24- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kirazlı Mahallesi, 158 ada 3 parsel üzerinde Hizmet Binası içindeki 1. Kat 2 oda, 1 mutfak ve 2 wc’nin Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsis kararının iptali ve Kirazlı Mahallesi 149 ada, 23 parsel üzerinde bulunan Hizmet Binası içindeki zemin kat garaj ile garaj yanındaki 1 odanın Bursa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mahallesi, Stadyum Caddesi, H22d 06b 2b pafta, 3906 ada, 5 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Nilüfer Çayı üzerinde Egemen HES -1 ve Egemen HES -2 Regülatörlerine ilişkin plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında H22d 07b 1d pafta, 2182 ada, 30-31 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında Haşim İşcan Caddesi doğusu ve batısında kavşak alanına ve plan notlarına askı itirazına ilişkin raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2181 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6393 ada, 56-113 parseller, 7916 ada, 1 parsel, 7917 ada, 1-2-3 parsellerde askı itirazına ilişkin  raporu, 

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelikpalas Arası İmar Planı kapsamında kalan 4278 ada, 5 parselde askı itirazına ilişkin raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5676 ada, 1 parsele  ilişkin plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama imar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 3918 ada, 4-5 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1218 ada, 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6820 ada, 1 parsel ve 6821, ada 1 parsele  ilişkin plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5483 ada, 8-9-10 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 477 ada, 18 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7522 ada, 2-3-4-5-6 parseller, 7510 ada 1-2-3 parseller, 7505 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 6117 ada, 9 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 178 ada, 25 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Şehreküstü mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 6009 ada, 7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Dereçavuşköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4981 ada, 7 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa İli Osmangazi İlçesi Armutköy Mahallesi Bağlar Mevkii Karayolları Alanı Uygulama İmar Planına  ilişkin plan değişikliği raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 467 ada, 1-2-16 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 289 ada, 16 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2 pafta,  4760 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 2990 ada, 45 parsele  ilişkin plan değişikliği raporu,

2/48- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Akpınar Mahallesi 6169 ada, 2 parselin ifraz edilerek B ve C parselleri oluşturulması ve C parsel ile yoldan ihdas edilen A parselin başa baş takasına ilişkin raporu,

2/49- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun,    Yunuseli Mahallesi, 7503 ada, 2-3 parseller, 7510 ada, 8 parsel, 7511 ada, 4-5 parseller, 7512 ada, 7-8-9 parseller, 7513 ada 1-2 parseller, 7516 ada 3-4-5 parseller ve 7496 ada, 1 parselde bulunan (toplam 395.91 m2) hissesinin Belediyemizce satın alınmasına ilişkin raporu,

2/50- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Plan Notlarına ilişkin plan değişikliği raporu,

2/51- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı askı itirazlarına ilişkin raporu

2/52- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7259 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/53- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş  Belediyesi Uygulama İmar Planı Revizyonu (Yeşilşehir) batısında 20 metrelik yolun düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği raporu,

2/54- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2896 adaya ilişkin plan değişikliği raporu,

2/55- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 4 katlı konutlarda en fazla yüksekli değerine ilişkin plan notu değişikliği raporu,

2/56- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere imar Planı kapsamında kalan 2155 ada, 39 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/57- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa İli Osmangazi İlçesi Aksungur Köyü Tescil Harici Alan Eğitim Kampüsü Alanına  ilişkin plan değişikliği raporu,

2/58- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Üyesi Nilüfer Karakoç'un istifası sebebiyle Hukuk Komisyonu'na yeni üye seçilmesi ile ilgili yazısı, (2015/66)

3/2-    Yazı İşleri Müdürlüğünün, Meclis Üyesi Nilüfer Karakoç'un istifası sebebiyle Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği’ne yeni üye seçilmesi ile ilgili yazısı, (2015/67)

3/3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri ile ilgili yazısı, (2015/62)

3/4- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, Araç Kiralama Hizmet İşlerinin 3 yıllık yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2015/68)
3/5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği ile ilgili yazısı, (2015/76)

3/6- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yahşibey Mahalle sınırları içerisinde kalan Altıparmak Camiinin Altıparmak Mahallesine dahil edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/73)

3/7- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Ulusal Adres Veri Kayıt sistemine Çağlıyan olarak kaydedilen mahallesi isminin Çağlayan olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/74)

3/8- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Akasya Caddesine Şehit Uzman Çavuş İlyas Genel isminin verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/75)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Fatih Mahallesi, 1059 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/64)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2586 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/70)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlarbaşı Mahallesi, 931 ada, 19 sayılı parselin satış talebi ile ilgili yazısı, (2015/71)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Mahallesi H22d 02b 1b pafta, 2152 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/72)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Demirkapı Mahallesi, 5501 ada, 47 (27) parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/77)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Mülkiyeti Belediyemize ait Alaşar Mahallesi, 4470 ada, 4-5 parsellerde bulunan Alaşar Mahallesi Köy Kahvesi Hizmet Binasının kiralama veya tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2015/78)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Emek Mahallesi, 256 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/79)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İsmetiye Mahallesi, 4066 ada, 42-45-47-48-49-52-53 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/80)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Hamitler Mahallesi, H21b 25b 1a pafta, 6438 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/81)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Hamitler Mahallesi, H21c 05b 1b pafta, 6428 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/82)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Emek Mahallesi, 35 pafta, 271 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/83)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama imar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi, 6890 ada, 10 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/63)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama imar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi, 6592 ada, 4 parsel ve 9978 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/65)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi, 8831 ada, 4-5-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-19-20-21 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/69)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi, 5028 adadaki plan değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/84)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi 7005 ada, 6 parselde plan değişikliğine ilişkin askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/85)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi, 875 ada, 208 ve 210 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/86)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi, H22a 17d 2d pafta, Y:7859 ada, E:1358-Y:8 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/87)

 Mustafa DÜNDAR
Belediye BaşkanıE-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :