test
x

14.11.2011 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
14 Kasım  2011
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
28.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Panayır Mahallesi, 6237 Ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/2- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Akpınar Mahallesi, 6064 Ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/3- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, H22d 06a 2a pafta, 4225 ada, 3 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/4- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi, 4618 Ada, 22 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 6698 - 6699 adalar arası İmar Yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Çekirge Mahallesi,4177 ada,22 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Kemerçeşme Mahallesi 377 ada,13-14-15-16-17-18 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Namıkkemal Mahallesi, Aslan Sokak 2693 ada,1 ve 2 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Reyhan Mahallesi, 4398 Ada,33 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada,136- 137 parsel nolu taşınmazların imar planında yol ve yeşil alanda klan kısımlarının Belediyemiz 2011/2015 yılları arası kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doğanevler Mahallesi, 587 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın imar planında semt pazarı,otopark alanı, sağlık ocağı alanı ve yolda kalması nedeniyle Belediyemiz 2011/2015 yılları arası kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Akpınar Mahallesi 17.Aydın Sokakta,6142 ve 6143 adalar arasında imar yolunda kalan 4 adet zeytin ağacının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, İbrahimpaşa Mahallesi, H22d 07a 3a pafta, 5673 ada, 62 - 63 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Güneştepe Mahallesi, H22d 01a 1a pafta, 7463 ada, 9 parsel üzerinde ve kısmende imar yolunda kalan binanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yenikaraman Mahallesi, 705 ada,11-16 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yahşibey Mahallesi 4818 ada 1 parsel üzerindeki muhtarlık yerinin Yahşibey Mahallesi Muhatlığı adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/17- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yeşilova Mahallesi 232 ada,3 parsel nolu taşınmazın imar yolunda kalan kısımlarının Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/18- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, İstiklal Mahallesi,Karabekir Sokak 1190 Ada,17-18-19 parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/19- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait 31P 2A pafta,6413 parselin Camii müştemilatı olarak kullanılmak üzere Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/20- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Bahar Mahallesi, 455 ada 1 sayılı parsel sayılı taşınmazın Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/21- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doburca Mahallesi 2255 adayı çevreleyen İmar yolunda kalan ağaç ve müştemilatların kamulaştırılmas için Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/22- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hüdavendigar Mahallesi H22d01d 4c pafta, 4627 ada, 5 parsel üzerinde 255/2400 arsa payı 1.Bod.kat nolu ve 12 nolu bağımsız bölümün satış yapılması talebi ile ilgili raporu.
2/23- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, H22a 21d 4a pafta, 9075 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/24- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mahallesi 1412 ada,14-15-16-17-18-19-20-21-22 parsellerin Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/25- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alacahırka Mahallesi, H22d 06b 3b pafta, 5988 ada, 18 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/26- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Zekai Gümüşdiş Mahalle Muhtarlığı adına 10 yıl süre ile Tahsis edilmiş olan Hizmet Binasının Hürriyet PTT Merkez Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu.
2/27- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, İvazpaşa Mahallesi,H22d 07a 4d pafta, 5925 ada 46 sayılı parsellerin Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/28- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi 7570 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemizin 2011/2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu.
2/29- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Belediyemizin 2012 Mali yılı Bütçesi ile ilgili raporu.
2/30- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uyg. İmar Planı kapsamında kalan 6894 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu.
2/31- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, H22a 22c 2a- H22a 22c 2b pafta, 354 ada, 1 parsel, 444 ada, 3-4-5 parseller ve 4746-4747-…-4763-4770-4771-4772-4774-4775-4776-4777-4780-4781-4785-5075-5594-5606-5770-5783-5784-4784 parsellerde plan değişikliği raporu.
2/32- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, H22a 22c 1b pafta, 205 ada, 1-18 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu.
2/33- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, H22a 22c 2d pafta, 770 ada, 1-21 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu.
2/34- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 2b pafta, 435 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/35- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22b 4d pafta, 872 ada, 1 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/36- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek-Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, E:6344 ada, Y:7397/7398 adalar, E:3 Y:2/1-2 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek revizyon uygulama imar planı kapsamında kalan 447 ada, 17 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5170-5171 adalar ile ilgili plan değ. raporu.
2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 0la 1b pafta, 7484 ada, 1-2-3-4-5-6 parsellerde askı itirazı ile ilgili plan değ. raporu.
2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01c 3c pafta, 1726 ada, 1-2-3-12-14 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2550 ada, 10 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi K.Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 2d pafta, 3251 ada, 15 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova- Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4a pafta, 3128 ada, 1-38 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5384 ada, 7-28-62-63 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5482 ada, 47 ve 48 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 19 pafta, 837 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selimiye Mahallesi Altıparmak Cad. Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1c pafta, 5269 ada, 6 parsel ile ilgili plan değ.raporu.
2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Selçukgazi Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1 pafta, 1239-1240-1241 parseller ile ilgili plan değ. raporu
2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b lb pafta, 7277 ada, 3 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4b pafta, 4539 ada, 6 parsel ile ilgili plan değ. raporu.
2/51- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç.Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02a 2c pafta, 3193-6536 adalar, 10,11,12,…,17/ 1 parseller ile ilgili plan değ. raporu.
3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 1 adet sürücü dahil 3-6 kişi kapasiteli yan ve arkası camlı, kapalı kasa Kamyonet satın alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/435)
3/2- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Doğan bey Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Taya kadın-Kiremitçi-Kırca ali-Doğan bey Mahallelerinde yeni oluşturulan veya Sokak niteliği kaybolan sokak ve caddelerle ilgili isim düzenlenmesi çalışması yapılması talebi ile ilgili yazısı,(2011/436)
3/3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Bugüne kadar herhangi bir yere verilmeyen Şehit İsimlerinin Cadde-Sokak-Park vb. yerlere verilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/437)
3 /4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, 07.09.2011 tarih ve 672 sayılı meclis kararıyla Panayır Mahallesindeki Sokak İsimlerinde yapılan düzenlemenin yönetmeliğe uymaması nedeniyle yeniden düzenleme yapılması talebi ile ilgili yazısı,(2011/438)
3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi İsmetiye Mahallesi'ne 3 km. mesafede bulunan Terzioğlu ve Yıldız Mevkii'nin Doğanevler Mahallesi'ne bağlanması talebi ile ilgili yazısı. (2011/448)
3/6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Memur kadro değişiklikleri talebi ile ilgili yazısı. (2011/443)
3/7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Osmangazi İlçesi sınırları içersindeki 128 Caddede bulunan İlam ve Reklam Vergisi Mükelleflerinin Büyükşehir Belediyesine devri ve beyanlarının 2011 yılı itibariyle kapatılması talebi ile ilgili yazısı. (2011/447)
3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çağlayan Mahallesi, 2874 ve 1997 parsellerin zaiyat miktarlarına karşılık, Çağlayan Mahallesi H22a 21a pafta,1283 parselin takas edilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/439)
3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Sırameşeler Mahallesi, H22d 01c 4b pafta, 2462 ada 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/440)
3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi, H22d 01c 3a pafta, 3455 ada,33 sayılı parselde 50/1230 (50,02m²) oranında hissesinin vergi borcuna karşılık satılının yapılması talebi ile ilgili yazısı,(2011/423)
3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi'ne ait 7285 ada,36 parsel nolu 18,00m²'lik trafo yerinin Başbakanlık Toplu konut İdaresi Başkanlığı adına devredilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/424)
3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Molllagürani Mahallesi, 5009 ada,6-10-12-13-15-19 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/425)
3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi, 3504 ada, 2-3 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/426)
3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, 2459 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/427)
3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mahallesi, 1412 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/428)
3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Mahallesi, 46 pafta,288 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/429)
3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doburca Mahallesi, 523 sayılı parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/430)
3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi, Pamukludere Caddesi, Dere Sokak, Akasya Sokak, Zeytin Sokak,Dördüncü Sokak,Yetmişdokuz Sokak ve 2.Sokakla'rın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/431)
3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İvazpaşa Mahallesi, 5933 ada,11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/433)
3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doğanevler Mahallesi, H22d 02b 1c pafta, 605 ada,9-10-11 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/434)
3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyeye ait olan Sakarya Mahallesi H22d 07a 2b pafta, 2620 ada,11 sayılı parsel üzerinde bulunan Sakarya Mahallesi Uluyol Katlı Otopark'ın kullanım amacının belirlenmesi telebi ile ilgili yazısı,(2011/442)
3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mahallesi Dr.Sadık Ahmet Caddesi Kaleli İnşaat A.Ş yanında bulunan Kafeterya ve Wc'nin Türkiye Beyazay Derneği Bursa Şubesi adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/446)
3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ebu İshak Mahallesi H22d 07b 1d pafta, 3976 ada,6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/449)
3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 3129 ada,13 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/450)
3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 448 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/451)
3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 9075 ada, 1 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/452)
3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Kuruçeşme Mahallesi, 4266 ada, 3 parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması telebi ile ilgili yazısı,(2011/453)
3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, H21b 24b 2 da pafta, 8603 ada,1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/414)
3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Demirtaş Beldesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, H22a 22b 3c pafta, 551 ada, 1-7 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/415)
3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, 2697 ada, 32-33-34-56-58-59-60-61-62 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/416)
3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, 31a 1d pafta,136 ada,10 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/417)
3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mah.Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan İstiklal Mahallesi,1191 ada,1 parsel ve 1192 ada,1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/418)
3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölç.Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan,H21b 24 b 3b pafta, 2150 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/419)
3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi İmar planı kapsamında kalan, H22d 01a 2d pafta, 5059 ada, 2-4-20-22 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/420)
3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, H22d 02a 2b pafta, 6545 ada,1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/421)
3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamındas kalan, H22a 21d 4a pafta,9054 ada,1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/422)
3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Dürdane Köyü 1/1000 ölç.Uygulama İmar Planı Çalışması talebi ile ilgili yazısı,(2011/432)
3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3876 ada,13 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/441)
3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6196 ada,2 sayılı parsel ile 6197 ada, 5 sayılı parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/444)
3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Emek Reviyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 104 ada, 22 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/445)
3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölç.Uludağ Çıkış yolu-Eski İzmir yolu arası Revize İmar Planı kapsamında kalan, H22d 01d 4c pafta,4660 ada,9 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/454)
3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, H21b 25c 1b pafta, 4991 ada, 215 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/455)
3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahallesi Uygulama imar planı Değişiklikleri kapsamında kalan,Yeni Karaman Mahallesi,743 ada,12 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/456)
3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Mahallesi, H22a 16a 3c pafta, 2679 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/457)
3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç.Uludağ Çıkış Yolu-Eski İzmir Yolu arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 4657 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/458)
3/46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölç.Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan, H22d 07a 47c pafta,5932 ada, 16-17 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/459)

                                                                                                                                                                                          Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :