test
x

07.12.2011 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
07 Aralık  2011
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2009/2014
Toplantı No.
29.

GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması.
2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR
2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun Ali Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yüceyer Caddesi ve 1. Merve Sokak arasındaki 847'nci isimsiz sokağa 1.Didem Sokak isminin verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun Panayır Mahallesindeki sokak isimlerinin yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi talebi ile ilgili raporu,
2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun Romanya'nın Köstence İline bağlı Mecidiye Belediyesi ile kardeş olunması talebi ile ilgili raporu,
2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun Bugüne kadar herhangi bir yere verilmeyen şehit isimlerinin cadde-sokak-park vb. yerlere verilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/5- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Meclis toplantı sayısının 5 güne çıkartılması talebi ile ilgili raporu,
2/6- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, İnkaya Mahallesi, 2 pafta, 641 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/7- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 6570 ada, 5 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/8- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi 4618 ada, 25 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/9- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Doburca Mahallesi H22d 06a 1a pafta, 2293 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/10- Bütçe ve Mali İşler Komisyonu-Hukuk Komisyonunun, Çekirge Mahallesi, 4166 ada, 6 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/11- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Osmangazi İlçesi sınırları içersindeki 128 Caddede bulunan İlam ve Reklam Vergisi Mükelleflerinin Büyükşehir Belediyesine devri ve beyanlarının 2011 yılı itibariyle kapatılması talebi ile ilgili raporu,
2/12- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, H22d 01c 4b pafta, 2462 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/13- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi, H22d 01c 3a pafta, 3455 ada, 33 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/14- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kiremitçi Mahallesi, H22d 07a 2d pafta, 7285 ada, 36 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/15- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mollagürani Mahallesi, 5009 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23-25 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/16- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Soğanlı Mahallesi, 3504 ada, 2 ve 3 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/17- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, 2459 ada, 16 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/18- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mahallesi 1412 ada, 7 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/19- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Emek Mahallesi, 46 pafta, 288 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/20- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doburca Mahallesi 523 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/21- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, İvazpaşa Mahallesi, 5933 ada, 11 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/22- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Doğanevler Mahallesi, H22d 02b 1c pafta, 605 ada, 9 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/23- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Sakarya Mahallesi, H22d 07a 2b pafta, 2620 ada, 11 sayılı parsel ve üzerindeki Uluyol katlı otoparkının Osmangazi Belediyespor Kulübüne tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,
2/24- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Ebu İshak Mahallesi, H22d 07b 1d pafta, 3976 ada, 6 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/25- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Küçük Balıklı Mahallesi, 3129 ada, 13 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/26- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 448 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/27- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Kuruçeşme Mahallesi, 4266 ada, 3 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/28- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 5607 ada, 4-5-6-7-8-9 ve 13 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/29- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 5633 ada, 19-20 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/30- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Ali Paşa Mahallesi, 5384 ada, 82 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/31- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Maksem Mahallesi, 5482 ada, 32 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/32- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Koğukçınar Mahallesi 1404 ada, 56 ve 62 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/33- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Namık Kemal Mahallesi, 2654 ada, 6-7 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/34- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Santral Garaj Mahallesi, 3567 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/35- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Soğukkuyu Mahallesi, 621 ada, 2-3 ve 4 sayılı parsellerin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/36- Bütçe ve Mali İşler Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 9075 ada, 1 sayılı parselin Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,
2/37- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı- Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6196- 6197 adalar, 2-5 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/38- İmar ve Planlama Komisyonunun, Bursa 2 No'lu Yalakçayır Gecekondu Önleme Bölgesi 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan H21c 05a 2a pafta, 6045 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/39- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2a pafta, 474 ada, 6 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/40- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3876 ada, l3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/41- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 516 ada, 2-3 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/42- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan l04 ada, 22 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/43- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22c 2a pafta, 445 ada, 23 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/44- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Demirtaş Belediyesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22b 3c pafta, 551 ada, 1-7 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/45- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Gündoğdu Köyü 2679 parsele ait Uygulama İmar Planı ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/46- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 4a pafta, 9054 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/47- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21c 05b 1b pafta, 4971 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/48- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler 1. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6822 ada, 1 parsel ve 6432 ada, 199-200 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/49- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı- Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 3a pafta, 8848 ada, 4-5 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/50- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hamitler Mezarlığı- Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 21d 4b paftada yer alan dini tesis alanı ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/51-2/52-2/53-2/54- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Hürriyet- Adalet- İstiklal- Soğukkuyu- Karaman Mah. Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan H22d 0ld la pafta, 743 ada, 12-13-14-15-16-17-23 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1073 ada, 1-2-3-4 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar- Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02d 3c pafta, 1322 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere- Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02c 4b pafta, 2991 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/55- 2/56- 2/57- 2/58- 2/59- 2/60- 2/61- 2/62- 2/63- 2/64- 2/65- 2/66- 2/67- 2/68- 3- İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 3a pafta, 5673 ada, 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5568 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4b pafta, 5382 ada, 1 parsel batısı ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4a pafta, 4136 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamına kalan H22d 06b 3b pafta, 4743 ada, 36-37-39-40-41-42 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 1c paftada trafo yeri ayrılması ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5454 ada, 15 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5932 ada, 14-15-16-17 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüfer köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 25a 1d pafta, 2209 ve 1309 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Nilüferköy İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b 24b 3a pafta, 8448 ada, 17-186 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam Tedavi Merkezi Uygulama İmar Planı çalışması ile ilgili raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Uludağ Çıkış Yolu- Eski İzmir Yolu Arası Revize İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 4c pafta, 4657 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu l. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02a 2d pafta, 5949 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,İmar ve Planlama Komisyonunun, 1/1000 ölç. Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 02a 2b pafta, 6545 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
3-DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ
3/1- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi ve Güneştepe Mahallelerinin kesiştiği Bebek Sokağın isminin Hamitler Mahallesi ve Güneştepe Mahallesi Bebek Sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/482)
3/2- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi ve Güneştepe Mahallelerinin kesiştiği 9. Cadde isminin Hamitler Mahallesi 1. Fatih Caddesi ve Güneştepe Mahallesi 1. Fatih Caddesi olarak, Hamitler 895. İsimsiz sokağın isminin Erim Çam sokak olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/495)
3/3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi Akgelve Sokak isminin değiştirilmesi talebi ile ilgili yazısı,(2011/496)
3 /4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi H22d 01c 4b pafta, 2462 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/478)
3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi 4177 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/481)
3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Mahallesi, H22a 22a 1a pafta, 343 parsel sayılı taşınmazın devri talebi ile talebi ile ilgili yazısı,(2011/475)
3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, 4186 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/483)
3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi 1307 ada, 60 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/484)
3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi H22d 01c 4d pafta, 4180 ada, 35 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/476)
3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi H21c 05b 1c pafta, 799 ada, 47 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı,(2011/477)
3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, H22d 02c 1c-4b pafta, 2990 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/479)
3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, 6201 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/480)
3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 5397 ada, 8 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/485)
3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 4c pafta, 7569 ada, 1-11 parseller ile 7570 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/486)
3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Nilüferköyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköyü 5 pafta, 2180 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/487)
3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Mahallesi 1718 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/488)
3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Yalova Yolu II. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a 22a 4a pafta, 4498 adada plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/489)
3/18- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Yalova Yolu II. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3b pafta, 4458 adada plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/490)
3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Yalova Yolu II. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alaşar Mahallesi, H22a 22a 4b pafta, 4460 ada, 105 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/491)
3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Gündoğdu Mahallesi, 4674 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/492)
3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş 185 ada, 14 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/493)
3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölç. Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan H22d 01d 3c pafta, 4158 ada, 5 sayılı parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı,(2011/494)

                                                                                                                                                                                         Recep KOYGUN
                                                                                                                                                                                       Belediye Başkan V.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :