test
x

09.09.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
09 Eylül 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
16.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Muhtelif mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Prof. Dr. Orhan Karmış'ın isminin Hisar Civarında Hasta Yurdu Caddesine verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kocanaip Mahallesi, 6203 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Mahallesi, 235 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi, 7 pafta, 138 parsel sayılı taşınmazda bulunan 13/480 hisse ve 2 katlı binanın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gaziakdemir Mahallesi, H22d 01c 3c pafta, 5362-5363-5364-5365-5366 adalar arasının Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, 2336 ada, 73 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ebu İshak Mahallesi, Sıdıka Hatun Caddesi, Yuvam Apartmanı, No:8 Daire:4 adresindeki 120 m²’lik dairenin lojman olarak kullanılmasının iptal edilmesi ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, 2867 ada, 1-2-9 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küçükbalıklı Mahallesi, 7132-7133 adalar ile 7122-7132 adalar arasında kalan taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alaaddin Mahallesi, 4753 ada, 31 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,


2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hamitler Mahallesi, H21c 05b 1c pafta, 6400 ada, 437 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Tuna Mahallesi, H22d 02d 4b pafta, 1767 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dobruca Mahallesi, 2293 ada, 1 parsel ve 2287 ada, 10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Dobruca Mahallesi, 2287 ada, 7-8-9 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Tuna Mahallesi, 1768 ada, 61-15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gülbahçe Mahallesi, 1336 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Maksem Mahallesi, H22d 07a 4c pafta, 5458 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeni Karaman Mahallesi, 610 ada, 11 parselde sınırlı ayni hak tesisi kurulması ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 828 ada 3-6-7-8 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Panayır Mahallesi 2360 ada 13 parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4939 ada 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3882 ada 8 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kükürtlü Kentsel Yenileme Projesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2881 ada 1 parselde plan değişikliği ve Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili ortak raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2192 ada, 26 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında askı itirazı ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3199 ada 131-132-243 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek İmar Planlarında Plan Notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama imar Planı kapsamında askı itirazları ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi Bağlar Mevkii Karayolları Alanı Uygulama İmar Planına askı itirazı ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7018-7019 ada 1 parsel ve 7601 ada 10 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 434 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit-Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan 6273 ada 1 parsel ve 7707 ada 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada 69-71-81-84-85 ve 86 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6144 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Armutköy Mahallesi H22a 21c 1c 1d pafta, 4376 ada, 24 parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı yapılması ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Yunuseli Bölgesinde yer alan İmar Planlarında plan notu ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7250 ada 2 parsel, 7252 ada 1 parsel, 7253 ada 1 parsel ve 7254 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş İmar Planı kapsamında Plan Notu değişikliği yapılması ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1218 ada 1 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,


2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa 2.Nolu Yalakçayır G.Ö.B. (Gecekondu Önleme Bölgesi) 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan 6080 ada 2 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Plan Notlarına askı itirazı ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Osmangazi İlçesi sınırları dahilinde Proje Denetimi ve Uygulamalar ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6888 ada 4-5 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Armutköy Mahallesi 4371 ada 1 parselde İmar Plan yapılması ile ilgili raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacı İlyas İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2617 ada 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 193 ada 1 parsel, 202 ada 5 parsel, 206 ada 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/48- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave İmar Planı kapsamında kalan 7997-7671-7672-7973 ve 7974 adalarda askı itirazı ile ilgili raporu,

2/49- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7843 ada 14 parsel ve 7844 ada 1-15 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/50- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5483 ada 8-9 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/51- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2341 ada 55 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/52- İmar ve Bayındırlık  Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Kocakarayer Mevkii İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6866 ada 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/53- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı- Hacı İlyas İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 1162 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/54- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7005 ada 6 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,


2/55- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3199-3289 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/56- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4155 ada 1-2 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/57- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4150 ada 26 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Somuncu Baba Türbesi ve Evi'nin restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere şartlı bağış yapılması ile ilgili yazısı, (2015/315)

3/2- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bozüyük Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı, (2015/371)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2015/363)

3/4- Zabıta Müdürlüğünün, Pazar yeri kurulması, kapatılması işletilmesi ile ilgili yazısı, (2015/372)

3/5- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yolova Yolu isminin İstanbul Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/316)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2344 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/317)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Başaran Mahallesi, 1. Hakan Caddesi ile 5. Bahçe Sokakta bulunan tek katlı yapının Başaran Muhtarlığına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2015/318)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, H22d 01c 4a pafta, 2477 ada, 19 ve 20 parseller ile H22d 01c 1d pafta, 2402 ada, 385,386,387 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/319)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi, H22d 06a 2a pafta, 4217 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/320)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Santral Garaj Mahallesi, 3541 ada, 8 parselin başabaş takas yapılması ile ilgili yazısı, (2015/321)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi, 1351 ada 6 parselin, Emek Mahallesi, 235 ada 7 parsel ile takas edilmesi ile ilgili yazısı, (2015/322)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Mahallesi, H22d 07b 1d pafta, 2155 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/323)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 278 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/324)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 8891 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/325)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Şehabettinpaşa Mahallesi, H22d 07a 1c pafta, 5908 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/326)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi, 6180 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/327)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Yunuseli Mahallesi, 6704 ada, 6 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2015/328)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programı ile ilgili yazısı, (2015/329)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2336 ada, 80 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/360)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 6700-6701 adalar arası
taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/361)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 3. Çığır Sokak ile 272. Sokak arasındaki taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/362)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d 06b 2c pafta, 4764 ada, 64-65-66-67 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/330)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası İmar Planı kapsamında kalan 4278 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/331)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4752 ada, 34-48-49 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/332)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi, 4805 ada, 16 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/333)
3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında muhtelif ada ve parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/334)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2a pafta, 2181 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/335)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler arasındaki bölgenin imar planı kapsamında plan notu ilave edilmesine askı itirazları ile ilgili yazısı, (2015/336)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 875 ada, 208 ve 210 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/337)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yeniceabatköy Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4118 ada, 9-10 parseller ve 4119 ada, 26 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/338)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2896 ada, 9 ve 7 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/339)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 6832 ada 1 parsel, 6833 ada 1 parsel, 6831 ada 1 parsel ve 8987 ada 15 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/340)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6399 ada, 16-36-37-38-41-42 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/341)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı notlarının 1.8. maddesinin iptal edilmesi ve hızlı tren hattının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2015/342)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2155 ada, 39 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/343)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6240 ada, 1-2 ve 12 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/344)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santralgaraj Altı- Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3664 ada, 3-4 parsellerde plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/345)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi, 146 parselde plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/346)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5807 ada, 8-9-10-11-12-13-14-15 parsellerde plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/347)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7887 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/348)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 1541 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/349)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Muhtelif onaylı plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/350)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada, 82 parsel ve 6260 adada plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/351)

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5330 ada batısı ve 446 ada kuzeyinde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/352)

3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3663 ada batısında plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/353)

3/46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 8176 ada, 5 ve 15 parseller ile Gülbahçe Mahallesi, 6664 ada, 1 parsel plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/354)

3/47- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu Karaman- Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 613 ada, 1 ve 23 parseller ile 621 ada, 1 ve 2 parsellerde plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/355)

3/48- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 9047 ada, 11 parselde plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/356)

3/49- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 904-905 adalarda plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/357)

3/50- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan TEAŞ Alanı plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/358)

3/51- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bursa Merkez Samanpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Ebu İshak Mahallesi, 3993 ada, 12 ve 13 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/359)


3/52- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 958 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/364)

3/53- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek-Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında H21b 24c 2c paftada plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/365)

3/54- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 4858 ada, 1 parsel ve 4864 ada, 3 parsellerde yapılan plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/366)

3/55- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler 1. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6441 ada, 8 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/367)

3/56- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 513 ada, 4 parsel ile 517 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/368)

3/57- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi-Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2934 ada, 13 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/369)

3/58- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7518-7519-7520-7521 adalardaki plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/370)

                                                                                                                                                                           Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ
                                                                                                                                                                                Belediye Başkan V.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :