test
x

07.10.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
07 Ekim 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
17.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Karabalçık Mahallesindeki muhtelif cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Hüseyinalan Mahallesindeki muhtelif sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Güneştepe Mahallesindeki muhtelif sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programı ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Somuncu Baba Türbesi ve Evi'nin restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere şartlı bağış yapılması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi, H22d 07b 1d pafta, 2155 ada, 39 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında park alanında kalan Bahar Mahallesi 434 ada, 1 parselin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, 2344 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Sakarya Mahallesi, 278 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çekirge Mahallesi 4217 ada, 1 parselin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ovaakça Mah. 7842 ada, 30-31-32-34-37 parsellerin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,
2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mahallesi H22d 07a 3d pafta, 5474 ada, 1 parselin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına
Alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Şehabettinpaşa Mahallesi, H22d 07a 1c pafta, 5908 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, H22d 01c 4a pafta, 2477 ada, 19 ve 20 parseller ile H22d 01c 1d pafta, 2402 ada, 385,386,387 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Akpınar Mahallesi, 6180 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Santral Garaj Mahallesi, 3541 ada, 8 parselin başabaş takas yapılması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi, 3. Çığır Sokak ile 272. Sokak arasındaki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 8891 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Tuzpazarı Mah. 4413 ada, 9 parselin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gülbahçe Mahallesi, 1351 ada 6 parselin, Emek Mahallesi, 235 ada 7 parsel ile takas edilmesi ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi, 2336 ada, 80 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Yunuseli Mahallesi, 6704 ada, 6 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1541 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 9047 ada 11 parsel ile İmar Planı plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Merkez Samanpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 3993 ada 12-13 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2934 ada 13 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 2336 ada, 82 parsel ve 6260 ada, adanın doğusu ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 517 ada 1 parsel, 513 ada 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında 6441 ada, 8 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3193 ada 18 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2896 ada 7-9 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6399 ada 16-36-37-38-41 ve 42 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Geçit-Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında plan notlarına ilişkin askı itirazı ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelikpalas Arası İmar Planı kapsamında kalan 4278 ada 5 parselde plan notu ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 875 ada 208-210 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 446-5330 adalar ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2155 ada 39 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3663 ada ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı, Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Planı ve Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında Spor ve Rekreasyon Alanından TEAŞ Alanına dönüştürülen plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Hacı İlyas İmar Planı Değişikliği kapsamında kalan 3667 ada, 8-9-10-17-18-19 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 1184 ada 37 parselde plan değişikliği ve 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 445 ada, 24 parselde plan değişikliği ve 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4805 ada 16 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama imar Planı kapsamında kalan 7887 ada, 2 parselde plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 571 ada, 24 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 906 ada 1 parsel ve 908 ada 1-2 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6998 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/48- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6240 ada, 1-2 ve 12 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/49- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8833-8834-8835-8838 adalardaki ve muhtelif parsellerdeki plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/50- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yeniceabat Köy Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4118 ada, 9-10 parseller ve 4119 ada 26 parseldeki plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/51- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3664 ada 3-4 parsellerdeki plan değişikliğinin iptali ile ilgili raporu,

2/52- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif Planlardaki Plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Mali Hizmeler Müdürlüğünün, 2016 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili yazısı, (2015/400)

3/2- Mali Hizmeler Müdürlüğünün, 2016 Mali Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifesi ile ilgili yazısı, (2015/401)

3/3- Mali Hizmeler Müdürlüğünün, İller Bankası veya yurtiçi bankalardan kredi kullanılması ile ilgili yazısı, (2015/388)

3/4- Fen İşleri Müdürlüğünün, Osmangazi Belediyesi Ovaakça Düğün Salonu Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı işi için yıllara sari iş oluru alınması ile ilgili yazısı, (2015/389)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Abdal Kültür Evi Bahçe ve Çevre Düzenlemesi içindeki muhtelif yerlerin tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2015/404)

3/6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4086-4711-4718-4719-4738-4741-4743-4744 parselerde plan değişikliğine askı itirazları ile ilgili yazısı, (2015/390)

3/7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Eğitim Mahallesi, 7820 ada 10-11-12 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/391)

3/8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3869 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/392)

3/9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 4305 ada, 12 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/393)

3/10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1194 ada 17 parsel ile 1195 ada 22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/394)

3/11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Muhtelif onaylı plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/395)

3/12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Soğanlı Bulvarı Kuzeyi-Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında yapılan plan notu değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/396)

3/13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 613 ada 23 parsel ile 621 ada 2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/397)

3/14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında 565 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/398)

3/15- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7537 ada 1 parsel, 7538 ada 1 parsel, 7539 ada 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/399)

3/16- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Askeri Alan Uygulama İmar Planı kapsamında 558 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/402)

3/17- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Namıkkemal Mahallesi, 2697 ada, 68 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/403)


                                                                                                                                                                                                                   Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :