test
x

04.02.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
04 Şubat 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
10.
GÜNDEM:

1-    Geçen Toplantı Zaptının Okunması.

2-    KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1-    Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Yeniboğaziçi Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması talebi ile ilgili raporu,

2/2-    Plan ve Bütçe Komisyonun, Geçit Mahallesi 6351 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/3-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi 4603 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/4-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi 6323 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yıllar arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/5-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi 6293 ada kuzeyinde park alanı içinde bulunan binaların Belediyemiz 2011-2015 yıllar arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/6-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Reyhan Mahallesi 4391 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yıllar arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/7-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi 6286 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yıllar arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/8-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Tuna Mahallesi, 1775 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yıllar arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/9-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2539 ada, 97-99 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,  

2/10-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi 2540 ada, 24 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/11-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi 6351 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/12-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeşilova Mahallesi 275 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/13-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Maksem Mahallesi 5464 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili raporu,

2/14-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kükürtlü Mahallesi Kadife Sokağın Park Sokağa bağlanması talebi ile ilgili raporu,

2/15-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Atıcılar Mahallesi 6773 ada, 1 parselde bulunan binanın Büyükşehir Belediyesi adına olan tahsis kararının iptal talebi ile ilgili raporu,

2/16-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Zekai Gümüşdiş Camii yanında bulunan binanın zemin kat ve 1. Kat tahsis kararlarının iptali ile ilgili raporu,

2/17-    Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Akpınar Mahallesi 6173 ada, 5 sayılı parselin okul yapılmak üzere Maliye Hazinesi’ne tahsis edilmesi talebi ile ilgili raporu,

2/18-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4418 ada, 15-16-17 ve 85  parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/19-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6889 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/20-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği ilişkin raporu,

2/21-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 293 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/22-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5004 ada, 23 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/23-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4460 ada, 105 parsele  ilişkin plan değişikliği raporu,

2/24-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5028 ada, 3-4-5 ve 6  parsellere  ilişkin plan değişikliği raporu,


2/25-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli EÜAŞ Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Revizyon İmar Planında değişikliği yapılmasına ilişkin raporu,

2/26-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama imar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 7018-7019 ada, 1 parseller ve 7601 ada, 10 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/27-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarında Plan Notu değişikliği yapılmasına ilişkin raporu,

2/28-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Merkez Samanpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 3993 ada 13 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/29-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli 5 adet Uygulama İmar Planı kapsamında yenilenen KDİ dikkate alınarak imar hatlarının kadastral hatlara çakıştırılmasına ilişkin plan değişikliği raporu,

2/30-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yeniceabat Köy Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4118 ada, 9-10 parseller ve 4119 ada, 26 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/31-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu İmar Planı kapsamında kalan 799 ada 5-9-10-15 ve 16 parsellerde askı itirazına ilişkin raporu,

2/32-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6126 ada, 36  parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/33-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7997-7671-7672-7973 ve 7974 adalara ilişkin plan değişikliği raporu,

2/34-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun,  1/1000 ölçekli Organize Sanayi Bölgesi Konut Alanları İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 6117 ada, 9 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/35-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6534 ada, 4-5 ve 6 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/36-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2182 ada, 30 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/37-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan H22d 02c 1d pafta, 146 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/38-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ayakkabıcılar Çarşısı 6 Nolu Kamu Proje Alanı Koruma İmar Planı kapsamında Sayısallaştırma Amaçlı imar planı değişikliği raporu,

2/39-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8835 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 parseller ve 8838 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu, 

2/40-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4858 ada, 1 parsel ve 4864 ada, 3 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/41-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa 2 Nolu Yalakçayır Gecekondu Önleme Bölgesi 2985 Sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan 6080 ada, 2 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/42-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacıilyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 3664 ada 3-4 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/43-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada 2 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/44-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yeni Merkez uygulama imar Planı kapsamında kalan 4094 ada 25-35 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/45-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8872 ada 5-6-13 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/46-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 8843 ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parsellere ilişkin plan değişikliği raporu,

2/47-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 9064 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/48-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 9072 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/49-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3934 ada 7 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

2/50-    İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4150 ada 16 parsele ilişkin plan değişikliği raporu,

3-    DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1-    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu ve boş memur kadrolarında değişiklik yapılması talebi ile ilgili yazısı, (2015/50)

3/2-       Zabıta Müdürlüğünün, İlçemiz sınırları dahilinde hayvancılığın yapılamayacağı alanların İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/15)

3/3-    Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta  Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/25)

3/4-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/14)

3/5-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesindeki muhtelif isimsiz sokaklara isim verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/23)

3/6-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Yeni Yalova Yolu üzerindeki Özdilek Havlu Fabrikası ile Belediye bahçeleri arasında kalan ve Soğanlı Mahallesine bağlı olan bölgenin Fatih Mahallesine bağlanması talebi ile ilgili yazısı, (2015/24)

3/7-    Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Akasya Sokak'a Jandarma Uzman Çavuş Şehit İlyas GENEL isminin verilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/26)

3/8-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeşilova Mahallesi, H22d 02d 2d pafta, 257 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/16)

3/9-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, H22d 01c 4b pafta, 2516 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/17)

3/10-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Atıcılar Mahallesi, 3800 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/18)

3/11-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün,Mülkiyeti Belediyemize ait Karabalçık Mahallesi, 121 ada, 31 sayılı parseldeki arazinin kiralanma talebi ile ilgili yazısı, (2015/19)

3/12-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, 3399 ada, 13 parselde bulunan Soğanlı Kültür Merkezi içindeki muhtelif yerlerin kiralama veya tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/20)

3/13-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğukpınar Mahallesi, 111 ada, 10 parsel ile mülkiyeti belediyemize ait 125 ada, 12 parsel ve 106 ada, 4 parselin takas edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/21)

3/14-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti belediyemize ait Küçükdeliller Mahallesi, 208 ada, 46 sayılı parselin satın alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/22)
3/15-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi, H21c 05b 3a pafta, 875 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/27)

3/16-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mahallesi, H22d 07a 4b pafta, 6219 ada, 32 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/28)

3/17-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Mahallesi, 516 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/29)

3/18-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Soğanlı Mahallesi, 3455 ada, 35 ve 36 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/30)

3/19-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Başaran Hizmet Binası Zemin Katta bulunan iki odanın Başaran Mahalle Muhtarlığı adına tahsis edilmesi talebi ile ilgili yazısı, (2015/31)

3/20-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çağlayan C Tipi Mesire Yeri, Hüseyinalan C Tipi Mesire Yeri, Tuzaklı C Tipi Mesire Yeri, Bağlı C Tipi Mesire Yeri ve Ovaakça C Tipi Mesire Yeri muhdesatı tesislerdeki kır kahvesi, büfe işletmeciliği, genel saha temizliği kullanımlarının kiralama veya tahsis talebi ile ilgili yazısı, (2015/32)

3/21-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 6400 ada, 222 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/45)

3/22-    Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, H21c 05b 1c pafta, 6400 ada, 437 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2011-2015 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talebi ile ilgili yazısı, (2015/46)

3/23-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mahallesi, 5483 ada, 8-9-10 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/33)

3/24-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Dereçavuşköy Mahallesi  Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Dereçavuş Mahallesi, 4981 ada, 7 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/34)

3/25-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mahallesi, 4552 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/35)

3/26-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi, 4278 ada, 5 parselde yapılan plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/36)

3/27-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Elmasbahçeler kavşak düzenlemesi ve plan notu ilavesine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/37)
3/28-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 128 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/38)

3/29-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İbrahimpaşa Mahallesi, 5676 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/39)

3/30-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mahallesi, H22d 01d 4c pafta, 4657 ada, 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/40)

3/31-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 477 ada, 18 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/41)

3/32-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Hüdavendigar Mahallesi, 10009 ada, 4 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/42)

3/33-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 467 ada, 1-2 ve 16 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/43)

3/34-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d 07a 2a pafta, 2181 ada, 3 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/44)

3/35-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler 1. Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mah. 6820 ada 1 parsel ile 6821 ada 1 parselde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/47)

3/36-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi, 3918 ada, 4 ve parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/48)

3/37-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi, 7522 ada, 2-3-4-5-6 parseller, 7510 ada 1-2-3 parseller, 7509 ada, 2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/49)

3/38-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,  1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma-Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi, 4155 ada, 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği talebi ile ilgili yazısı, (2015/51)

 

Mustafa DÜNDAR

                                                                                                 Belediye Başkanı


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :