test
x

04.11.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
04 Kasım 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
18.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Belediyemizin 2016 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 7266 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mollafenari Mahallesi, 5626 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Mahallesi 2398 ada, 1 sayılı parselde bulunan Abdal Kültür Evi’nin kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/6- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Kükürtlü Kaplıca Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Bursa Kükürtlü Kentsel Yenileme Projesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İzmir Yolu Caddesi altında yaya ve taşıt için geçit yapılması ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada 12-13 parsellere ilişkin plan değişikliği ve 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili ortak raporu,

2/8- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 787 ada, 18 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/9- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 613 ada 1-23 parseller ve 621 ada 1-2 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/10- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5807 ada, 8-9-10-11-12-13-14 sayılı parsellerin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/11- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Kiremitçi Sinanbey Camii çevresi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2577 ada, 14-26 ve 28 parsellere ilişkin plan değişikliği ve 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili ortak raporu,

2/13- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarındaki Plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/14- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarındaki Plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/15- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarındaki Plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/16- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan Küçük Balıklı Mahallesi, 146 parselin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarındaki Plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4305 ada, 12 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarındaki Plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2967 ada, 68 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 712 ada, 17 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama imar Planı kapsamında kalan 958 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler 1.Etap Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6432 ada, 142 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kalan 1194 ada, 17 parsel ve 1195 ada, 22 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Büyükşehir Belediyesi Yönetmeliğindeki Ayrık Nizamlarda açığa çıkan bodrum katın 1/2‘sinin emsale girmesi maddesinin plan notu olarak planlara işlenmesi ile ilgili raporu,

2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2311 ada, 273-274-275 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ahmetbeyköy H21b 25b 2b 2c pafta, 565 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3869 ada, 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı kapsamında kalan 4764 ada, 64-65-66- 67 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 613 ada 23 parseller ve 621 ada 1-2-3-4-5 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı kapsamında kalan 4764 ada 64-65-66-67 parsellerde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili plan değişikliği raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2015/442)
3/2- Fen İşleri Müdürlüğünün, Çekirge Mahallesi H22d 01d 3c pafta, 4152 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın restorasyonu ile ilgili yazısı, (2015/427)

3/3- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2015/413)

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Mükerrer sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2015/414)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2586 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/428)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, Gündüz Sokak, No:6’da yer alan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/429)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, H22d 01c 4a pafta, 2477 parsel, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/430)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Santralgaraj Mahallesi, 3561 ada, 8 parsel, 3565 ada, 1-2-9-10-11-12-13-14-15 parseller, 3566 ada, 1-2-3-4-5-9-10-11-13-14-15 parseller, 3567 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-133-14-15-16-17 parseller, 3568 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parseller sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ve 3561 ada, 1-2-3-4-5-6-7 parsel, 3562 ada 1 parsel, 3564 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller, 3565 ada 3-4-5-6-7-8 parseller, 3566 ada 6-7-8 parsellerin Belediyemizce satın alınması ile ilgili yazısı,
3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Veysel Karani Mahallesi, H22d 02c 4b pafta, 2998 ada, 13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/432)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, İstiklal Mahallesi, H22d 01a 4c pafta, 1182 ada 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/433)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi, 4376 ada, 83 parsel 16098,74 m² alanın fidan dikme amaçlı olarak kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2015/434)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Elmasbahçeler Mahallesi, 2197 ada 2 parsel (514,26m²) ile 2197 ada 3 parsel (130,03m²) yerin yeni okul binası yapılması amacı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2015/435)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Aktarhüssam Katlı Otoparkı içerisindeki muhtelif yerlerin kiralanması ile ilgili yazısı, (2015/436)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Esas No: 2015/326, Karar No:804 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ve Şehabettinpaşa Mahallesi, 5908 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/437)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, 2907 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/438)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Gülbahçe Mahallesi, 1351 ada, 6 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2015/439)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2582 ada, 26-27 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/443)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Mahallesi, 2202 ada, 43 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/444)

3/19- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 10009 ada, 4 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/415)

3/20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4 katlı konut alanları için yapı yüksekliği ile ilgili yazısı, (2015/416)

3/21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4939 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/417)

3/22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Eğitim Mahallesi, H22a 17d 4c pafta, 6776 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/418)

3/23- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2402 ada, 269 parsel kuzeyi ile 2768 ada, 1 parselde regülatör alanları plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/419)

3/24- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 7991 ada, 1 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/420)

3/25- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Muhtelif yerlerdeki plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/421)

3/26- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi, 6191 ada, 19 ve 22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/422)

3/27- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar-Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gülbahçe Mahallesi, 1344 ada, 5 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/423)

3/28- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7410 ada 1-2 parseller, 7396 ada 1 parsel ve 7406 ada 1 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/424)

3/29- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu- Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 895 ada, 1-2 parseller ile 898 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/425)

3/30- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi, 3105 ada, 3 parsel için tazminat ödenmesi ile ilgili yazısı, (2015/426)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma-Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2896 ada, 8 parsel ile 3393 ada, 3 parsel ve 3455 ada, 4-5 parsellerde regülatör alanları plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/440)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çiftehavuzlar Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Mevlana Camii Kuran Kursu alanında plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/441)

                                                                                                                                                                                                                  Mustafa DÜNDAR

                                                                                                                                                                                                                  Belediye BaşkanıE-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :