test
x

09.12.2015 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
09 Aralık 2015
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
19.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

1/1- 04 Kasım 2015 günlü Toplantı Zaptının Okunması.

1/2- 09 Kasım 2015 günlü (2 birleşim) Toplantı Zabıtlarının Okunması.

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, muhtelif sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/2- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, mükerrer sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, muhtelif mahallelerdeki isimsiz sokaklara isim verilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Kültür, Sanat ve Çevre Komisyonunun, Biladiyunus Caddesi isminin Cüneyt Yıldız Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sırameşeler Mahallesi, H22d 01c 4a pafta, 2477 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Gülbahçe Mahallesi, 1351 ada, 6 sayılı parselin satışının yapılması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Elmasbahçeler Mahallesi, 2197 ada 2 parsel (514,26m²) ile 2197 ada 3 parselin (130,03m²) İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Aktarhüssam Mahallesi, 5272 ada, 16-17 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan muhtelif yerlerin kiralanması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi, 4376 ada, 83 parsel 16098,74 m² alanın fidan dikme amaçlı olarak kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Veysel Karani Mahallesi, H22d 02c 4b pafta, 2998 ada, 5-6-12-13 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi, 2202 ada, 41 ve 43 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, Gündüz Sokak, No:6’da yer alan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, 2586 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, 2582 ada, 26-27 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, 2907 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, İstiklal Mahallesi, H22d 01a 4c pafta, 1182 ada 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Esas No: 2015/326, Karar No:804 sayılı meclis kararının iptal edilmesi ve Şehabettinpaşa Mahallesi, 5908 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarındaki Plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çiftehavuzlar-Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1596 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili ortak raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1344 ada, 5 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4657 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4582 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği ile ilgili raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında 6191 ada, 19 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,
2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 4939 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6776 ada, 10 parsel kuzeyinde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Belediyemiz sınırları dahilinde 82 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Otopark alanlarına askı itirazı ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında H21b 24c 2c paftada otoyol kavşağındaki Regülatör Alanı ile ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Küçükbalıklı Eski:8864 ada 3 parsel, Yeni:3105 ada 3 parsel (45.96 m2 hisse) ile ilgili Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Samanlı Bağlantı Yolu Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Osmangazi Sınırları dahilinde Otopark Alanlarının çözüm ve hesaplama yöntemlerinin belirlenmesi ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında 10009 ada, 4 parselde plan değişikliği ve plan notu değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7518-7519-7520 ve 7521 adalarda plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2402 ada, 269 parsel kuzeyi ve 2768 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7410 ada 1-2 parseller, 7396 ada, 1 parsel, 7406 ada 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Askeri Alan Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 558 ada, 1 parsel ile ilgili raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 2896 ada 8 parsel, 3393-3455 ada, 4-5 parsellerde plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 3424 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili raporu,
2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yenileme alanı sınırında plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama imar Planı Plan Notlarında yer alan Genel Hükümler ile ilgili raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar planı kapsamında kalan Eski: 4086-4711-4718-4719-4738-4741-4743-4744 parseller, Yeni: 10176-10220 adalar, 40-53-54-55-56-58-59-60 ve 1 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı ve Ovaakça Batı Kısmı İlave Uygulama İmar Planı Otoyol Kamulaştırma sınırı ile ilgili plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2200-2201-2202-2207 adalara plan değişikliği ile ilgili raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Bursa İli Osmangazi İlçesi sınırları içindeki 1/1000 ölçekli planların Üst ölçekli plan kararları ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili raporu,

3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2015/456)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, 2014 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili yazısı, (2015/457)

3/3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden Emlak İstimlak Müdürlüğü bütçesine ödenek aktarımı yapılması ile ilgili yazısı, (2015/497)

3/4- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, Sercan Sokak İsminin Çubukçu Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/478)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mahallesi, 4266 ada, 3-4 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/458)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alaşar Mahallesi, 4499-5585 adalar ile 6747-5586 adalar arası taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/459)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Atıcılar Mahallesi, 3749 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/460)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 2. Yakın Sokak, No:22 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/461)
3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 4. Saka Sokak, No:13 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/462)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesi, 915 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/463)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6301-6302-6303 adalar arası taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/464)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 8987 ada, 2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/465)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 2. Yakın Sokak, No:13 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/466)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 154 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/467)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeşilova Mahallesi, 209 ada, 16 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/468)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeşilova Mahallesi, Eski Cami Yanı Kafeterya Binası içindeki muhtelif yerlerin kiraya verilmesi ile ilgili yazısı, (2015/469)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Çiftehavuzlar Mahallesi, 1493 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/470)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6314 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/471)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaşpaşa Mahallesi, 2387 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/472)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Armut Mahallesi, 4365 ada, 7-8-9 parselin satışının yapılması ile ilgili yazısı, (2015/473)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namık Kemal Mahallesi, 2682 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/474)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi, 6191 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/475)
3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Panayır Mahallesi, 2336 ada, 110 parseldeki 282,23 m² hissenin Maliye Hazinesine devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2015/476)

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6267 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/477)

3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Başaran Mahallesi, 154 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/489)

3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 12. Ara Sokak No:6, 3. Çapa Sokak No:10, 3. Sırma Sokak No:30, 5. Barış Sokak No:28 ve 30, Üstüm Sokak No:24-26 ve 30 adresinde bulunan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/490)

3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 6432 ada, 140 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/491)

3/28- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallesi Sağlık Ocağı etrafındaki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/492)

3/29- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Atıcılar Mahallesi, 3823 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/493)

3/30- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doğancıköy Mahallesi, 151 ada, 125 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/494)

3/31- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Soğukpınar Mahallesi, 106 ada, 4 parsel ve 125 ada, 12 parselin; Soğukpınar Mahallesi, 111 ada, 10 parsel ile takas yapılması ile ilgili yazısı, (2015/495)

3/32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Santralgaraj Mahallesi, 3541 ada, 8 parselde takas yapılması ile ilgili yazısı, (2015/496)

3/33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küçükbalıklı Mahallaesi, 3004 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/498)

3/34- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 4. Ceviz Sokak, No:10 adresinde bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/499)

3/35- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Dikkaldırım Mahallesi, 6528-6529 adalar arasında bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/500)

3/36- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi, 3199 ada, 74 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/501)

3/37- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Veyselkarani Mahallesi, 2981 ada, 1-2 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2015/502)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 130 ada, 7 parsel ile 305-307-730 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/479)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kükürtlü Kentsel Yenileme Projesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Gaziakdemir Mahallesi, 7584 ada, 1 parselde trafo plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/480)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revziyonu kapsamında kalan Geçit Mahallesi, 6362 ada, 2 parselde plan değişikliğine askı itirazı ile ilgili yazısı, (2015/481)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan 7209 ada, 19-22 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/482)

3/42- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santral Garaj Hacıilyas İmar Planı Değişikliği kapsamında kalan 2747 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/483)

3/43- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında 2 adet Doğalgaz Regülatör Alanları plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/484)

3/44- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 2 adet Doğalgaz Regülatör Alanları plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/485)

3/45- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında 3877 ada, 8 parselde Doğalgaz Regülatör Alanları plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/486)

3/46- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada, 100 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/487)

3/47- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Osmangazi İlçe sınırlarında yer alan 1/1000 ölçekli planlara emsalle ilgili plan notu ilavesi ile ilgili yazısı, (2015/488)

3/48- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerdeki onaylı plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2015/503)

3/49- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yol proje onayı ile ilgili yazısı, (2015/504)
3/50- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mahallesi, 5482 ada, 54-55-56 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/505)

3/51- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2153 ada, 19-20 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/506)

3/52- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mahallesi, 5490 ada, 1-2 parsellerde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/507)

3/53- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 8846 ada, 5 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/508)

3/54- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan 2180 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/509)

3/55- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 938 ada, 20 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/510)

3/56- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Santralgaraj Hacıilyas İmar Planı kapsamında kalan Ulu Mahalle, 3667 ada, 35 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2015/511)
Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ

 Belediye Başkan V. 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :