test
x

03.02.2016 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS
TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarihi
03 Şubat  2016
Toplantı Saati
15.00
Seçim Dönemi
2014/2019
Toplantı No.
21.

 GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Avdancık Mahallesi, 187 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, No:3 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasındaki muhtelif yerin PTT Merkez Müdürlüğüne kiraya verilmesi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Ebu İshak Mahallesi, 3966 ada, 19 parsel üzerindeki yerin Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Elmasbahçeler Mahallesi, 2202 ada, 43 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Çaybaşı Mahallesi, 118 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bahar Mahallesi 424 ada, 13-14-15 parsellerin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Bağlarbaşı Mahallesi, 882 ada, 3-4-15-16 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 4805 ada, 32 parselin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 455 ada, 2-11-12-13 parsellerin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi, 1141 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,


2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Ulu Mahallesi, 3667 ada, 25 parselde muhtarlık için ayrılan yerin Ulu Mahallesi Muhtarlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Şehabettinpaşa Mahallesi, 5909 ada, 2 parselde muhtarlık için ayrılan yerin Şehabettinpaşa Mahallesi Muhtarlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Altınova Mahallesi, 3237 ada, 13 parselde muhtarlık için ayrılan yerin Altınova Muhtarlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Selamet Mahallesi, 1119 ada, 93 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Dobrucaköy Mahallesi, 8 pafta, 498 parselin Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Panayır Mahallesi, 2336 ada, 110 parseldeki 282,23 m² hissenin Maliye Hazinesine tahsis edilmesi ile ilgili raporu,

2/17- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif Ova Köyleri kapsamında kalan İmar Planlarında Plan Notu Değişikliği ile ilgili raporu,

2/18- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarındaki plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/19- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3193 ada, 18 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/20- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7566 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/21- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüferköy İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7997 adada plan notuna askı itirazı ile ilgili raporu,

2/22- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Kocakarayer Mevkii İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6866 ada, 2 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/23- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2309 ada, 10 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 941 ada, 9 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çiftehavuzlar Fatih Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1441 ada, 34-35 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa İli Osmangazi İlçesi Armutköy Mahallesi 4376 ada, 24 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Küçük Balıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3199 ada, 132 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 158 ada, 17 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Osmangazi İlçe Sınırları dahilinde Yol Projelerinin onayı ilgili raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarının Plan Notlarının yeniden değiştirilmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planları kapsamında plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 35 pafta, 254 ada, 51 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere-Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2990 ada, 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Değişiklikleri kapsamında kalan 781 adayla ilgili plan değişikliği raporu ,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 445 ada, 16 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu ,


3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Kamerun Cumhuriyeti Yaounde Mfou Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili yazısı, (2016/41)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemize ait OKİ Şirketinin sermaye bedeli arttırımı ile ilgili yazısı, (2016/53)

3/3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2016/52)

3/4- Zabıta Müdürlüğünün, Zabıta Hizmetlerinde çalışan personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2016/40)

3/5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 7684 ada, 9 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/13)

3/6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2336 ada, 80 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/17)

3/7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi 2309 ada, 60 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/18)

3/8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 343 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/19)

3/9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yahşibey Mahallesi, 4805 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/20)

3/10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sakarya Mahallesi, Uğur Çıkmazı, 2638 ada, 7-8 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/23)

3/11- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş 727 ada, 6 parselin Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili yazısı, (2016/25)

3/12- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Mahallesi, 7112 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/26)

3/13- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Doğanevler Mahallesi içerisinde yer alan Doğanevler Caddesi ile 5. Deniz Sokak kesişiminde bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/27)

3/14- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Adalet Mahallesi, 575 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/28)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gaziakdemir Mahallesi, 5361 ada, 1 parsel ve 7584 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/29)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alacahırka Mahallesi, 5971 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/30)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, 2881 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/32)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6323 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/33)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2582 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/34)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Güneybudaklar Mahallesi, 107 ada, 6 sayılı parselin satışı ile ilgili yazısı, (2016/35)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Güneybudaklar Mahallesi, 151 ada, 1 ve 2 sayılı parselin satışı ile ilgili yazısı, (2016/36)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 820. Sokak üzeri 6568-5198 adalar arası taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/37)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeşilova Mahallesi, 275 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/38)

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Mülkiyeti Belediyemize ait Kavaklı Mahallesi, 6. Kavaklı Sokak Sur Üstü Konağı 5371 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kullanım amacının belirlenmesi ile ilgili yazısı, (2016/42)

3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/43)

3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, 2522 ada, 56 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/47)

3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mahallesi, 1435 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/48)

3/28- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mahallesi, 1412 ada, 8-9-10-11-12-33-34 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/49)

3/29- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi, 4603 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/50)

3/30- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namıkkemal Mahallesi, 2667 ada, 97 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/51)

3/31- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 07/10/2015 tarih ve 834 sayılı meclis kararında değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2016/14)

3/32- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2016/15)

3/33- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma-Geliştirme İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2016/16)

3/34- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 811 ada, 10 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/21)

3/35- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Muhtelif yerlerdeki plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/22)

3/36- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün,1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10390 ada, 1 parsel ve 6241 ada, 4 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/24)

3/37- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Hamitler Mahallesi, 4950 ada, 2 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/31)

3/38- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüferköyü, 7990 ada, 5 parselde 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanması ile ilgili yazısı, (2016/39)

3/39- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanları ile Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ve plan notu ilavesi ile ilgili yazısı, (2016/44)

3/40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2016/45)

3/41- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Bursa Eski Kaplıca İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2016/46)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Mustafa DÜNDAR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Belediye Başkanı


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :