test
x

09.03.2016 Tarihli Meclis Gündemi

OLAĞAN MECLİS  TOPLANTI GÜNDEMİ
Toplantı Tarihi :

09 Mart  2016
Toplantı Saati:
15.00
Seçim Dönemi:
2014/2019
Toplantı No:
22.
GÜNDEM:
1- Geçen Toplantı Zaptının Okunması

2- KOMİSYONLARDAN GELEN EVRAKLAR

2/1- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar planında mevcut olan 10 metrelik taşıt yolunun imar uygulaması ve imalatının yapılarak açılması ile ilgili ortak raporu,

2/2- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 727 ada, 6 parselin Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili raporu,

2/3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Pınarbaşı Mahallesi, 6219 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Doğanevler Mahallesi içerisinde yer alan Doğanevler Caddesi ile 5. Deniz Sokak kesişiminde bulunan taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/5- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi, 2881 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/6- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alemdar Mahallesi 2904 ada, 10 parselin Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/7- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Geçit Mahallesi, 6323 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/8- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Panayır Mahallesi 2336 ada, 80 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/9- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Kavaklı Mahallesi, 6. Kavaklı Sokak Sur Üstü Konağı 5371 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kullanım amacının belirlenmesi ile ilgili raporu,

2/10- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yunuseli Mahallesi 6568-5198 adalar arası taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/11- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti belediyemize ait Güneybudaklar Mahallesi 107 ada, 6 sayılı parselin satışı ile ilgili raporu,
2/12- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Mülkiyeti Belediyemize ait Güneybudaklar Mahallesi 151 ada, 1 ve 2 sayılı parselin satışı ile ilgili raporu,

2/13- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 343 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/14- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, 2522 ada, 56 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/15- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Sakarya Mahallesi Uğur Çıkmazı 2638 ada, 7-8 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/16- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Adalet Mahallesi 575 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/17- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yeşilova Mahallesi 275 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/18- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Koğukçınar Mahallesi, 1435 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/19- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Küplüpınar Mahallesi, 2582 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/20- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Alacahırka Mahallesi 5971 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/21- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Hüdavendigar Mahallesi, 4603 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/22- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Yahşibey Mahallesi, 4805 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/23- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Gaziakdemir Mahallesi 5361 ada, 1 parsel ve 7584 ada, 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili raporu,

2/24- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 194 ada 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/25- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6199 ada 10 parsel ile 6893 ada 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,
2/26- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarındaki plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili raporu,

2/27- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/28- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Osmangazi Belediye Meclisi’nin 07.10.2015 gün ve 834 sayılı kararın düzeltilmesi ile ilgili raporu,

2/29- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 811 ada 10-14 parseller ile 961 ada 1 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/30- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelikpalas Arası İmar Planı kapsamında kalan 4278 ada 5 parselde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/31- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6399 ada 116-36-37-38-41 ve 42 parsellerde askı itirazı ile ilgili raporu,

2/32- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tarihi Kültür Adası Projesi için planın durdurulması ile ilgili raporu,

2/33- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Reyhan Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/34- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/35- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bursa Eski Kaplıca İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/36- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/37- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4506 ada 146-147 ve 160 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/38- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4950 ada 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/39- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada 100 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/40- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6126 ada 37 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/41- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Mehmet Akif Mahallesi (Mutlular Mahallesi 1619 ada 115 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/42- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek-Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6344 ada 3 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/43- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Ovaakça Bölgesinde Muhtelif 1/1000 ölçekli imar Planları ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/44- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10390 ada 1 parsel ve 6241 ada 4 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/45- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada 63-64-65 ve79 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/46- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada 106 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/47- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5564 ada 54 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/48- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Ovacakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7096 ada 89-90 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/49- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada 28 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/50- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3884 ada 1-2-3-4-5 ve 9 parseller ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/51- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölçekli Emek-Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada 2 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,

2/52- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Ovaakça Eğitim Mahallesi H22a 17d 2a 2b pafta 7820 ada 10-11-12 parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili plan değişikliği raporu,


2/53- İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, 1/1000 ölç.Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4102 ada 55 parsel ile ilgili plan değişikliği raporu,


3- DAİRELERİN MECLİSE HAVALELİ TEKLİFLERİ

3/1- Yazı İşleri Müdürlüğünün, Bursa Sağlık Turizmi Derneği’e Belediye tüzel kişiliği olarak üye olunması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/117)

3/2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün, İller Bankası veya yurtiçi bankalardan kredi kullanılması ile ilgili yazısı, (2016/130)

3/3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2016/138)

3/4- İşletme Müdürlüğünün, çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili yazısı, (2016/137)

3/5- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 03.02.2016 tarihli, 2016/54 esas No ve 187 sayılı karar nolu meclis kararında düzeltme yapılması ile ilgili yazısı, (2016/144)

3/6- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün, 1990 Model 120G Cat Greyder Marka İş Makinasının Gürsu Belediye Başkanlığına devir edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/136)

3/7- Fen İşleri Müdürlüğünün, Bursa İmam Hatip Lisesi Vakfına ait 4763 ada, 24 parselde bulunan binanın tadilatının Belediyemizce yapılması ile ilgili yazısı, (2016/118)

3/8- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün, İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile ilgili yazısı, (2016/124)

3/9- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif mahallelerdeki sokaklara isim verilmesi ile ilgili yazısı, (2016/145)

3/10- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Sakarya Mahallesi, Şehit Asteğmen Murat Özgün Sokak isminin 8. Sakarya Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/123)

3/11- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Orhanbey Mahallesi, 3. Orhan Sokak isminin Sanatçılar Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/83)

3/12- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Muhtelif Mahallelerdeki sokakların iptal edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/101)

3/13- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, 3. Dumlupınar Caddesi isminin Abdülhamid Han Caddesi olarak değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/104)

3/14- Bilgi İşlem Müdürlüğünün, Avdancık Mahallesindeki muhtelif cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/107)

3/15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, H22d 02a 2d pafta, 2350 ada, 10-11-12 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/84)

3/16- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi, 1298 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/85)

3/17- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hüdavendigar Mahallesi, H22d 01d 4b pafta, 4603 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/86)

3/18- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Emek Mahallesi, H21d 25d 3b pafta, 232 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/87)

3/19- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Küplüpınar Mahallesi, H22d 02d 4c pafta, 2582 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/88)

3/20- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yeşilova Mahallesi, H22d 02d 3a pafta, 275 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/89)

3/21- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gaziakdemir Mahallesi, 3695 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/90)

3/22- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Güneştepe Mahallesi, 5. Barış Sokak No:25 adresindeki  taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/91)

3/23- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 5169-5170 adalar arası No:273 adresindeki taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/92)

3/24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2331-2332 adalar arasında imar yolunda kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/93)

3/25- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 4. Hasat Sokak No:8 adresindeki taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/94)

3/26- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Merkez Mahallesi, H22a 22a 1b pafta, 7797 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/95)

3/27- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Namıkkemal Mahallesi, H22d 07b 1a pafta, 2674 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/96)

3/28- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, H22a 22d 3c pafta, 2311 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/97)

3/29- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Akpınar Mahallesi, 6180 ada, 1-2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/98)

3/30- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Gülbahçe Mahallesi, H22d 07a 2b pafta, 1336 ada, 22 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/99)

3/31- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi, H21c 05b 2c pafta, 6400 ada, 268 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/100)

3/32- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Sırameşeler Mahallesi, H22d 01c 4b pafta, 2443 ada, 12 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/102)

3/33- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Selamet Mahallesi, H22d 07a 2b pafta, 1158 ada, 68 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/103)

3/34- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Şehabettinpaşa Mahallesi, H22d 07a 1c pafta, 5903 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/105)

3/35- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Koğukçınar Mahallesi 1433 ada, 16-17-18-9-26-27-28 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/109)

3/36- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Pınarbaşı Mahallesi 6223 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/110)

3/37- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi, 815 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/111)

3/38- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6295 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/112)

3/39- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Geçit Mahallesi, 6342 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/119)

3/40- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, 2853 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/120)

3/41- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi, 808 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/121)

3/42- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi, 2867 ada, 1-2-9 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/122)

3/43- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Santralgaraj Mahallesi, 3561ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller, 3562 ada 1 parsel, 3564 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller, 3565 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 parseller, 3566 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 parseller, 3567 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parseller, 3568 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/125)

3/44- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Alemdar Mahallesi, 2847 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/126)

3/45- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 6558 ada, 292 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/127)

3/46- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Aksungur Mahallesi, Eski:705 parsel Yeni:10091 ada, 306 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması ile ilgili yazısı, (2016/131)

3/47- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, Ovaakça Eğitim Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, 6769 ada 1 parselin Osmangazi Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili yazısı, (2016/132)

3/48- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Panayır Mahallesi 2327 adanın doğusunda yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/69)

3/49- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Elmasbahçeler Mahallesi 2177 adanın batısında yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/70)

3/50- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Çeltik Mahallesi 4507 adanın batısında yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı ile ilgili yazısı, (2016/71)

3/51- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesi 109 adanın güneyi-batısı, 7688 ada, 1 parsel, 862 adanın güneyinde yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/72)

3/52- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Hamitler Mahallesi 4947 ada, 2 parselde yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/73)

3/53- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muhtelif İmar Planlarındaki plan değişikliklerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/74)

3/54- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bursa 2 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi 2985 sayılı Toplu Konut İmar Planı değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazısı, (2016/75)

3/55- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Kensel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/76)
3/56- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Maksem Mahallesi 5459 ada, 4 parselde yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/77)

3/57- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Demirtaş Mahallesi 302 adanın güney doğusunda yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/78)

3/58- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi 8894 adanın kuzeyinde yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/79)

3/59- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 7872 ada, 1 parselde yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/141)

3/60- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Ovaakça Santral Mahallesi 6905 ada, 45 parsel batısında yer alan Regülatör alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/142)

3/61- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Bahar Mahallesi 447 adanın kuzeyi, Gülbahçe Mahallesi 1366 adanın batısında, Selamet Mahallesi 1257 adanın batısında yer alan Regülatör alanlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/80)

3/62- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Altınova Mahallesi ve Küçükbalıklı Mahallesi 3199 adanın batısı, Küçükbalıklı Mahallesi 3166 adanın güneyi ve Altınova Mahallesi 3237 adanın güney doğusunda yer alan Regülatör alanlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/81)

3/63- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Atıcılar Mahallesi 3766 adanın kuzeyi, Namıkkemal Mahallesi 2689 adanın kuzeyi ve Veyselkarani Mahallesi 2988 adanın kuzeyinde yer alan Regülatör alanlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/82)

3/64- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alipaşa Mahallesi, H22d 07a 4c pafta, 5396 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/106)

3/65- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planına UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili yazısı, (2016/108)

3/66- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yeniceabat Mahallesi 4118 ada, 11 parselde yer alan Regülatör alanlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/113)

3/67- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, İsmetiye Mahallesi, 4066 ada, 67 parselde yer alan Regülatör alanlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/114)

3/68- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 5122 ada, 1 parselde yer alan Regülatör alanlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/115)

3/69- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yunuseli Mahallesi, 6723 adanın kuzeyinde yer alan Regülatör alanlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili yazısı, (2016/116)

3/70- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mahallesi, 4666 ada, 6 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/128)

3/71- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Nilüferköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüferköy Mahallesi, 7997 ada, 9 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/129)

3/72- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Nilüferköy Mahallesi, 1830, 1831, 1832, 1833, 1846, 1847, 1848 nolu parsellerde Doğalgaz Aktarım Tesis Alanı plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/133)

3/73- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Santral Garaj Mahallesi, 3545 ada 8-9-10-11-12-13-14 parseller ile 3546 ada 9 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/134)

3/74- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 124 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/139)

3/75- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2342 ada, 1 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/140)

3/76- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğünün, 1/1000 ölçekli Veysel Karani Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi, 7004 ada, 3 parselde plan değişikliği ile ilgili yazısı, (2016/135)


                                                                                                                                                       Mustafa DÜNDAR

                                                                                                                                                        Belediye Başkanı

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :